Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 342966
Home
สารละลาย กรด-เบส (Acid-Base Solutions)
Wednesday, 27 April 2011

คลิกค่ะ

     ความแตกต่างระหว่างกรดอ่อนและกรดแก่   ในห้องทดลองท่านสามารถใช้เครื่องวัด PH  วัดระดับความเป็นกรดได้

 
สมดุลทางเคมี (Balancing Chemical Equations )
Wednesday, 27 April 2011

คลิกค่ะ

     ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสมการสมดุลทางเคมีได้โดยผ่านทางการเล่นเกม

 
pH Scale
Wednesday, 27 April 2011

  คลิกค่ะ

 Test the pH of things like coffee, spit, and soap to determine whether each is acidic, basic, or neutral. Visualize the relative number of hydroxide ions and hydronium ions in solution. Switch between logarithmic and linear scales. Investigate whether changing the volume or diluting with water affects the pH. Or you can design your own liquid!

 
การเรืองแสงของพรายน้ำ
Saturday, 23 April 2011
 ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงจากภายนอกเข้ามากระทบบนหน้าปัดนาฬิกา แต่เรากลับมองเห็นตัวเลขหรือจุดต่างๆ บนหน้าปัดนาฬิกาได้ โดยมองเห็นเป็นแสงสีเขียวนั้นเป็นเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า phosphorescence หรือ การเรืองแสง นั่นเอง ซึ่งแสงสีเขียวที่เรามองเห็นนั้นเรียกว่า "พรายน้ำ"

 


phosphorescence เป็นปรากฏการณ์ที่คู่กับ fluorescence แต่ในชีวิตประจำวันเราจะชินกับ fluorescence มากกว่า (เช่นหลอดไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านทั่วไป) ปรากการณ์ทั้ง 2 อย่างนี้แตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้คือ fluorescence คือการเรืองแสงของสสารบางอย่างที่จะเกิดการเรืองแสงเมื่อมีพลังงาน เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบ เมื่อรังสีจากภายนอกหยุดตกกระทบการเรืองแสงก็จะหยุดทันที สำหรับ phosphorescence คือการเรืองแสงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สารเรืองแสงได้รับพลังงาน เช่น รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น แสงสว่าง) และเมื่อสารเรืองแสงไม่ได้รับพลังงานจากภายนอกแล้ว การเรืองแสงก็ยังไม่หยุดในทันที จะเกิดการเรืองแสงต่อไปอีกสักพักหนึ่งแล้วจึงหยุดการเรืองแสง
 

พรายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกาเรืองแสงได้เพราะได้รับแสงสว่างจากภายนอก เช่น หลอดไฟ มาก่อน เมื่อเราดับไฟแล้วพรายน้ำก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกพักใหญ่ก่อนที่เราจะมองไม่เห็น

การที่บางครั้งเราตื่นนอนตอนดึกแล้วเห็นนาฬิกายังมีแสงสีเขียวเรืองแสงอยู่ได้ก็เพราะว่า กลางดึกที่เราคิดว่ามืดนั้น จริงๆ แล้วไม่ได้มืดสนิท ยังคงมีแสงสว่างจากที่ใดที่หนึ่งแย่หรือแสงสว่างในห้องเพียงลางๆ ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้หน้าปัดนาฬิกาเกิดการเรืองแสงได้ แต่ถ้าเก็บนาฬิกามีพรายน้ำในที่มืดสนิทจริงๆ ก็จะไม่มีการเรืองแสงขึ้น
 

ซึ่งสารเรืองแสงนี้ทำมาจากสารเคมีบางชนิด ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบของกำมะถัน หรือ ซัลไฟด์ เช่น แคลเซียมซัลไฟด์ (CaS) แบเรียมซัลไฟด์ (BaS) โดยใช้สารเคมีเหล่านี้ฉาบหรือผสมอยู่

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์
Saturday, 23 April 2011

เป็นหลอดดิสชาร์จประเภทหนึ่ง ซึ่งภายในจะบรรจุไอปรอทไว้ เมื่อกระแสไฟฟ้ามีการไหลผ่านไอปรอท อะตอมของไอปรอทจะคายพลังงานออกมาในรูปของแสงอัลตร้าไวโอเลต ทำให้เกิดการเรืองแสงจากหลอดไฟขึ้นมา


 

fluorescent lamp

ที่มาข้อมูล : www.thefreedictionary.com
http://www.answer.com
http://en.wikipedia.org

 

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

 
ไวน์เบาๆ
Thursday, 21 April 2011
ไวน์เบาๆ 
พนักงานสาวโชว์ขวดพลาสติกบรรจุไวน์ลองก์ดอค ซึ่งเป็นขวดไวน์พลาสติก ที่ผู้ผลิตไวน์ท้องถิ่นไม่แยแสกับเกียรติภูมิของฝรั่งเศส ในอันที่จะบรรจุไวน์ลงขวดพลาสติกเพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคให้น้ำหนักเบาขึ้น และขวดไม่แตกด้วย.
 
พลังงานทางเลือก
Thursday, 21 April 2011
พลังงานทางเลือก

นักเคมีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานไบโอฟูเอลซิสเต็ม (บีเอเอส) ในเมืองซานวิเซนเต เดล ราสปีก นักวิทยาศาสตร์ สเปนหวังว่าอาจ จะได้พบเชื้อเพลิงของวันพรุ่งนี้ นั่นคือการผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์.

 
เคมีเบื้องต้น
Tuesday, 05 April 2011

รูปที่ 1-1 ไดอะแกรมแสดงหุ่นจำลองอะตอมของบอห์ร (Bohr) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานการกำหนดนิวเคลียส ของรัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford) นิวเคลียสที่แสดงนี้ใช้สเกลไม่ถูกต้อง ความจริงแล้วนิวเคลียสเล็กมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอะตอมประมาณ 10,000 เท่า

     อะตอม ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานสามชนิด คือ อิเล็กตรอน (electron) โปรตอน (proton) และนิวตรอน (neutron) อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ โปรตรอนมีประจุไฟฟ้าบวก และนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้า การที่อะตอมใด ๆ จะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกหรือลบนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนและโปรตอน กล่าวคือ ถ้าอะตอมใดมีจำนวนอิเล็กตรอน เท่ากับจำนวนโปรตอน อะตอมนั้นจะไม่มีประจุไฟฟ้า แต่ถ้าอะตอมใดมีอิเล็กตรอนมากกว่า โปรตอน 1 อนุภาค และ 2 อนุภาค อะตอมนั้นจะมีประจุไฟฟ้า – 1 และ – 2 ตามลำดับ ในทำนองเดียวกันถ้าอะตอมใดมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอน อะตอมนั้นจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก อะตอมหรือหมู่อะตอมที่รวมกันเป็นอนุมูลที่มีรวมกันเป็นอนุมูลที่มีประจุไฟฟ้านี้ เรียกว่า ไอออน (icon)   คลิกครับ

 
จลนพลศาสตร์เคมี
Tuesday, 05 April 2011

         อัตราการเกิดปฏิกิริยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาหรือสารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา ซึ่งอัตราเร็วของปฏิกิริยาจะพิจารณาตั้งแต่ปฏิกิริยาเริ่มเกิดจนกระทั่งปฏิกิริยาสิ้นสุด โดยวัดการเพิ่มขึ้นของสารผลิตภัณฑ์หรือการลดลงของตัวทำปฏิกิริยาต่อเวลาที่ผ่านไป ดังรูปที่ 1 และกราฟรูปที่ 2

คลิกครับ

 
เซลล์เชื้อเพลิง
Monday, 04 April 2011
 


โอโซมุ  ซูซูกิ  ประธานบริษัทซูซูกิ ถ่ายภาพคู่กับ "เบิร์กแมน" สกู๊ตเตอร์เซลล์เชื้อเพลิง ระหว่างการแสดงเทคโนโลยีรุ่นถัดไปต่อสื่อมวลชน  ที่กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  สกู๊ตเตอร์รุ่นนี้กำลังทดสอบในอังกฤษและหวังว่าจะออกสู่ตลาดได้ ในปี 2558. 

 
“แฮร์รี่ คูเวอร์” ผู้พัฒนากาว “ซูเปอร์กลู” ลาโลกแล้ว
Thursday, 31 March 2011

ดร.แฮร์รี่ คูเวอร์ ผู้ทำให้โลกได้รู้จักกาวเหนียวหนึบ (บีบีซีนิวส์)

“แฮร์รี่ คูเวอร์” ผู้พัฒนา “ซูเปอร์กลู” ลาโลกแล้วในวัย 94 ปี ด้วยภาวะหัวใจวาย ทิ้งผลงานกาวเหนียวหนึบ และนวัตกรรมกว่า 400 ชิ้นฝากโลกไว้
       
       ดร.แฮร์รี่ คูเวอร์ (Dr.Harry Coover) เจ้าตำรับกาว “ซูเปอร์กลู” (Super Glue) ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 94 ปี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2011 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดย อดัม พอล (Adam Paul) หลานชายของเขา ได้ออกมาเปิดเผยถึงการจากไปในครั้งนี้
       
       ทั้งนี้ คูเวอร์เขาเป็นรู้จักกันดีในฐานะผู้ค้นพบสูตรกาวดังกล่าว อย่างไม่ตั้งใจระหว่างทำงานที่บริษัท อีสต์แมน โกดัก (Eastman Kodak)

กาวซูเปอร์กลูต้นตำรับ


       
       สำนักข่าวบีบีซีนิวส์ ระบุข้อมูลจากเว็บไซต์ซูเปอร์กลูคอร์ปอเรชัน (Super Glue Corporation) ว่า เมื่อปี 1951 พนักงานผู้ช่วยของบริษัทได้สังเกตเห็นปริซึม 2 ชิ้นยึดติดกันแน่น ด้วยสารที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองของบริษัท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ดร.คูเวอร์และเพื่อนร่วมงานได้ประจักษ์ในศักยภาพของกาวดังกล่าว  คลิกครับ

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 56 - 66 จาก 196

Who's Online