การกลิ้งและการลื่นไถล


      เมื่อวัตถุ มีความเร็วเชิงเส้น v = ความเร็วเชิงมุม w วัตถุนั้นจะกลิ้งโดยไม่ลื่นไถล
ท่านสามารถปรับค่า ของความเร็ว v ความเร็วเชิงมุม w สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
เพื่อให้เกิดเงื่อนไขข้างบนได้ โดยไม่ขึ้นกับสัมประสิทธฺความเสียดทาน
ระยะระหว่างจุดสีแดงแสดงระยะกระจัดของจุดศูนย์กลางมวลในช่วงเวลาที่เท่ากัน
ท่านสามารถให้แสดงเวกเตอร์ของความเร็วของวัตถุที่ขอบล้อ ได้โดยการเลือก ที่ปุ่ม velocity จากแถบข้างล่าง เวกเตอร์สีแดงหมายความความเร็วของการหมุน และเวกเตอร์สีเหลืองหมายถึงความเร็วของการเลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง