การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
PROJECTILE MOTION


วิธีการทดลอง
1. กดปุ่ม start> เพื่อเริ่มทดลอง
2. body 1 หมายถึงเส้นทางการเคลื่อนที่แนวโค้ง
3. body 2 หมายถึงเส้นทางการเคลื่อนที่แนวดิ่ง
4. body 3 หมายถึงเส้นทางการเคลื่อนที่แนวราบ
5. ความเร็วของการเคลื่อนที่สามารถปรับได้ด้วย แถบเลื่อน speed ด้านซ้ายมือ
6. ปุ่ม Stop ใช้หยุดการทดลอง
7. ปุ่ม reset ใช้เคลียร์การทดลอง


การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง