การกลิ้ง กับการชน


     แสดงการกลิ้งของวัตถุ ซึ่งมีรัศมี 1 หน่วย หมุนจากด้านขวาไปด้านซ้ายด้วยความเร็วเชิงเส้น v เท่ากับความเร็วเชิงมุม w แล้วชนกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่กับที่

     ท่านสามารถปรับค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทาน เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่หลังชน

     ท่านสามารถปรับเปลี่ยนค่าความเร็วเชิงเส้นของวัตถุ และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของการชนได้

     จุดสีแดง แสดงตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุที่กลิ้ง ในแต่ละช่วงเวลาที่เท่ากัน

    ท่านสามารถให้แสดงเวกเตอร์ของความเร็ว(สีแดง) ของอนุภาคที่ผิวของวัตถุที่กำลังกลิ้งได้ โดยการเลือกปุ่ม velocity ส่วนเวกเตอร์สีเหลืองจะแสดงการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล เวกเตอร์สีเขียวจะแสดงเวกเตอร์ลัพธ์ของเวกเตอร์ทั้งสอง


 

 


การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง