การหมุน


      แผ่นวัตถุกำลังกลิ้ง ไปทางขวามือบนผิวราบ
สามารถเปลี่ยนอัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุมของการหมุนได้จากแถบเลื่อนข้างล่าง
สามารถให้แสดงเวกเตอร์ของความเร็ว และ เส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่ขอบแผ่นวงกลมได้
ลูกศรสีแดงแทนทิศทางของความเร็วของอนุภาคที่ผิวในแนวเส้นสัมผัส
ลูกศรสีเหลืองแทนทิศทางของความเร็วของการเคลื่อนที่(จุดศูนย์กลางมวล)
ลูกศรสีเขียวแสดงทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ทั้ง 2 เวกเตอร์
เส้นสีเหลืองที่พื้นแสดงการกระจัดเชิงเส้นของจุดศูนยืกลางมวลที่กลิ้งการเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง