การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ Projectile motion


ในแนวราบ(แกน x ) กำหนดให้ทิศทางทางแกนบวก x (ไปทางขวามือ)เป็นบวก
ในแนวดิ่ง(แกน y ) กำหนดให้ทิศทางแกนบวก y (มีทิศขึ้น)เป็นบวก

สเกลในแนวราบจะเปลียนไปตามค่าของความเร็วต้น แต่จะไม่เปลี่ยนไปตามมุมเมื่อความเร็วต้นเท่าเดิม
ท่านสามารถอ่านค่าระยะทางต่าง ๆ ได้จากภาพจำลอง สามารถปรับความเร็วต้นของการยิงได้จากแถบเลื่อน initial velocity และปรับมุมยิงได้จากแถบเลื่อน lunch angle
ปรับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้ โดยการป้อนตัวเลขที่ต้องการลงในช่อง

ให้ทดลองเพื่อให้ได้คำตอบต่อไปนี้:

ให้ทำการทดลองหลาย ๆ ครั้งเพื่อความเข้าใจที่ดี


การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง