การหมุน


จาวาแสดง ตำแหน่ง, ความเร็ว และ ความเร่ง ในรูปของเวกเตอร์
รูปบนวัคถุที่หมุน ความเร็วที่จุดใด ๆ v จะอยู่ในทิศของเส้นสัมผัสที่จุดนั้น
ความเร่งของวัตถุ มี 2 อย่าง คือ ความเร่ง a จะอยู่ในแนวของเส้นสัมผัส
                                                      ความเร่งสู่ศูนย์กลาง ac จะอยู่ในแนวสู่ศูนย์กลางของการหมุน
โดยความเร่ง a มีทิศตรงข้ามกับรัศมี r และต่างตั้งฉากกับความเร็ว v

  1. วัตถุกลิ้งโดยไม่ไถล (v=rw)

   ณ จุดที่สัมผัสพื้น ไม่มีการไถล (v>rw) และไม่มีการหมุน (w>v/r),
   เมื่อ v,r และ w คือ ความเร็วเชิงเส้น , รัศมี และ ความเร็วเชิงมุมของวัตถุของวัตถุที่กำลังกลิ้ง.
  2. ความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลจะเท่ากับความเร็วของอนุภาคที่ผิวของทรงกลม
  3. พิจารณาเวกเตอร์ของความเร็วที่ผิวของวัตถุ.
   สีขาว แทนความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล
   สีแดง แทนความเร็วของอนุภาคที่ผิวของวัตถุ
   สีเทา แทนเวกเตอร์ลัพธ์ของเวกเตอร์ทั้งสอง
  4. ทางโค้งสีเขียวแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่ผิวของวัตถุที่กลิ้ง


การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB            และ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง