---
ประวัติผู้ค้นพบรังสีเอ็กซ์ (X-ray)

Wilhelm Contad Roentgen(1845-1923)
" ข้าพเจ้าไม่ชอบเดินไปตามทางที่มีคนใช้กันมากๆ ข้าพเจ้าชอบปีนป่ายก้อนหิน
บุกป่าฝ่าหนาม ถ้าข้าพเจ้าหายไปละก็ อย่าไปค้นหาตามถนนใหญ่เลย "

วิลเฮล์ม คอนราด เรินท์เกน(Wilhelm Konral Roentgen) เป็นชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2388 ในตำบลเลนเนป (Lennep) ประเทศเยอรมันนี พ่อของเรินท์เกิน เป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่ง ชื่อ เฟอร์ดินานด์ คอนราด เรินท์เกน และแม่เป็นสตรีจาก ตระกูลสูง ชื่อ อาดราล็อตเต คอนสแตนช์ ฟราว์ไวน์ จากเมือง อาร์เปนดูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000