หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

โทรทัศน์สี

ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องโทรทัศน์สี  เรามาดูธรรมชาติ และการผสมของสี  เมื่อคุณไปดูการแสดงคอนเสิร์ตที่มีสีของแสงสปอตไลท์ ส่องลงมา  ให้สังเกตดูว่า จะมีแม่สีอยู่เพียง  3  สี  และสีของแม่แสง  3  สีนี้ จะผสมกันเป็นสีอื่นๆอีกมากมาย   ดังรูปข้างล่าง


  เมื่อแสงสีเขียว ผสมกับแสงสีแดง ได้แสงสีเหลือง   แต่ตอนที่ดิฉันวาดรูปภาพ    ลองผสมสีน้ำสีเหลืองกับสีน้ำเงิน จะได้สีเขียว   สีผสมที่เราใช้ในการวาดภาพ  กับการผสมสีของแสง  ไม่เหมือนกันหรือค่ะ

ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ  การผสมของสีแยกออกเป็น  2  ประเภทคือ  หนึ่งคือการผสมของสีแสง  และสอง คือการผสมสีของเม็ดสี ที่ใช้ในการวาดรูป ย้อมผ้าหรือทาบ้านก็ได้   ทดลองการผสมของสีแสงดูค่ะ ?


ใช้เมาส์คลิกและลากสี่เหลี่ยมสี  เพื่อสร้างสีผสมของแสงตามที่ต้องการ

ดิฉันไม่แปลกใจแล้วละค่ะ ที่ว่าเมื่อไม่มีแสงบนเวที  จึงดูมืด  แต่ยังไงดิฉันก็ยังสงสัยว่า  สีของแสงสีแดง  กับสีเขียว  เมื่อผสมกันจึงเป็นสีเหลืองค่ะ เป็นความพิเศษพิศดารของสมองที่แปลการมองเห็น จากการผสมสีของแสงทั้งสอง  กลายเป็นสีใหม่


มีความแตกต่างอย่างไรคะ ระหว่างการผสมของสีแสง   กับการผสมของสีวาด

ความแตกต่างอยู่ที่ว่า  สีของวัตถุ  ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง  แสงสีขาวเกิดมาจากแม่สีของแสง คือ แสงสีแดง   เขียว   และน้ำเงินมาผสมกัน    เมื่อแสงสีขาวนี้กระทบกับรูปภาพหรือวัตถุที่เป็นเม็ดสี   รูปภาพหรือวัตถุนั้นจะสะท้อนหรือดูดกลืนแสง   แสงที่สะท้อนออกมาทำให้เรามองเห็นเป็นสีต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  วัตถุสีเหลือง  เมื่อส่องด้วยแสงสีขาว วัตถุนี้จะดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน  และสะท้อนแสงสีแดง  และสีเขียว  แสงสะท้อนทั้งสองจะผสมกันเป็นสีเหลือง

 


ดิฉันคิดว่าเริ่มที่จะเข้าใจแล้วคะ    เมื่อดิฉันผสมสีเหลือง กับสีไซแอ็น ( เขียว +  น้ำเงิน)   ซึ่งเป็นสีน้ำ จะได้สีเขียว  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เมื่อแสงสีขาวส่องกระทบไป  เม็ดสีเหลืองจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน  ส่วนเม็ดสีไซแอ็น  จะดูดกลืนแสงสีแดง   แสงสีสะท้อนออกมาจึงเป็นแสงสีเขียว

คุณเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจริง  ตอนนี้จึงถึงเวลาที่เราจะพูดถึงทีวีสีกันแล้ว

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

 

ภาพในจอ

จุดขาวและดำ

ความสว่างและความมืด

บังคับลำอิเล็กตรอน

ขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็ก

โทรทัศน์สี

การผสมสี 

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน