หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

บิดแสง

   

การทดลองข้างล่างนี้  มีลักษณะเหมือนกับการทดลองฟิลเตอร์จำนวน  3  อัน ดังที่เราได้เคยทดลองมาแล้ว  แต่ตอนนี้เรามีฟิลเตอร์จำนวนมากกว่า 3   อัน  ในการทดลองคราวก่อน  เราสามารถควบคุมปริมาณของแสงด้วยฟิลเตอร์อันกลาง แม้ว่าฟิลเตอร์  2  อันหัวท้าย  จะไม่ยอมให้แสงผ่านก็ตามที

1) เราสามารถเลือกจำนวนฟิลเตอร์ได้  โดยเลื่อนปุ่ม   steps
2) เลื่อนปุ่ม Twistืื  ไปทางซ้ายจนชิดขอบ สังเกตความเข้มของแสง
3) เลื่อนปุ่ม Twistืื  ไปทางขวาและสังเกตว่าความเข้มของแสงเปลี่ยนไปอย่างไร
4) หยุดปุ่ม Twist   ไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งและเปลี่ยนจำนวนของฟิลเตอร์ steps ให้มากขึ้นหรือน้อยลงสังเกตความเปลี่ยนแปลง


ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ ยิ่งเราใช้ฟิลเตอร์เป็นจำนวนมาก   เราสามารถบิดแสงหรือทำให้แสงเปลี่ยนมุมได้โดยทำให้ความเข้มของแสงลดลง  โดยถ้าจำนวนของฟิลเตอร์มีน้อย เมื่อแสงวิ่งผ่านไปถึงฟิลเตอร์ตัวสุดท้ายความเข้มจะลดลงจนเกือบมืดหรือมืดไปเลย  แต่ถ้าจำนวนฟิลเตอร์มีมาก   เมื่อแสงวิ่งผ่านไปถึงฟิลเตอร์ตัวสุดท้าย ความเข้มเกือบจะเท่าเดิม อย่างไรก็ตามดิฉันยังสามารถปรับความเข้มของแสงโดยการบิดฟิลเตอร์ให้ทำมุมต่างๆได้

คุณสมศรีคุณสำเร็จหลักสูตรเรื่องโพลาไรเซชั่นแล้วค่ะ

 
 
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

 

โพลาไรเซชั่น

โพลาไรท์ฟิลเตอร์

การโพลาไรท์เซชั่น

กั้นแสง

บิดแสง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน