หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

กั้นแสง

     

เราจะทำการทดลองเพื่อทำความเข้าใจว่า โพลาไรท์ฟิลเตอร์มีผลอย่างไรกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมศรีทดลองยกสวิทซ์ขึ้น 2   อัน เหลือฟิลเตอร์ขวาเพียงอันเดียวที่กั้นทางเดินของแสง  หมุนฟิลเตอร์และสังเกตภาพหลอดไฟ ด้านหลังกล้องค่ะ

ดิฉันทดลองหมุนฟิลเตอร์ไปมา แต่ไม่ว่าจะหมุนไปในตำแหน่งใด  ภาพที่หลังกล้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ค่ะ

ถูกต้องแล้วคะ เพราะตาของคนเราไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแสงโพลาไรท์ในแนวดิ่งกับแสงโพลาไรท็ในแนวระดับได้ ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแสงโพลาไรท์กับแสงที่ไม่โพราไรท์ได้เลย ต่อไปให้กดสวิทซ์ทั้งสองลง จำนวนฟิลเตอร์ทั้งหมดเป็น  3  อัน


ดิฉันทดลองเอาตัวกลางตัวเดียวออกก่อนนะค่ะ  และหมุนฟิลเตอร์อันขวาสุดให้ตั้งฉากกับฟิลเตอร์อันซ้าย  ภาพของหลอดหายไป ก่อนจะหายมันจะค่อยๆจางลง  แสดงว่าแสงไม่สามารถผ่านฟิลเตอร์ตัวซ้ายได้  แต่พอดิฉันกดสวิทซ์ตัวกลางลง  ตอนนี้มีฟิลเตอร์จำนวน 3  อัน ถ้าฟิลเตอร์ตัวกลางมีทิศทางตั้งฉากกับตัวขวา แสงก็ยังไม่สามารถผ่านตัวกลางได้ พอหมุนฟิลเตอร์ตัวกลางไปหน่อยนึง  ดิฉันเห็นสิ่งที่แปลกไป แสงสามารถผ่านตัวกลางและผ่านตัวซ้ายได้ด้วย   ทั้งๆที่ตัวขวา กับตัวซ้ายตั้งฉากกัน   พอหมุนตัวกลางไปอีกหน่อย ดิฉันสามารถควบคุมปริมาณแสงที่ออกจากฟิลเตอร์ตัวซ้ายได้ แต่ถ้าตัวกลางตั้งฉากกับตัวซ้ายแสงจะไม่สามารถผ่านตัวซ้ายได้   แม้จะหมุนตัวขวาอย่างไรก็ตาม

คุณสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ค่ะ

ขอทบทวนก่อนนะคะ   เมื่อดิฉันลองเอาฟิลเตอร์ตัวกลางออก    และหมุนตัวซ้ายกับตัวขวาให้ตั้งฉากกัน  แสงจะถูกดูดกลืนไว้หมด  เมื่อนำตัวกลางใส่เข้าไป  และมีทิศทางเดียวกับตัวซ้ายแสงยังไม่สามารถผ่านตัวซ้ายได้อยู่ดี  แต่พอดิฉันหมุนตัวกลางทำมุมกับตัวซ้าย แสงผ่านได้บางส่วน  และยังสามารถบังคับความเข้มของแสงได้ด้วยมุมของการหมุน

คุณสมศรีอธิบายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่ยังขาดความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับเรื่องแสง  เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ในหน้าถัดไปค่ะ

 
 
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

 

โพลาไรเซชั่น

โพลาไรท์ฟิลเตอร์

การโพลาไรท์เซชั่น

กั้นแสง

บิดแสง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน