หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2000

การสร้างแสงเลเซอร์

ถ้าเป็นเช่นนี้เราจะได้แสงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงอย่างไรค่ะ

เราจะใช้เทคนิคพิเศษหนึ่ง  โดยการเพิ่มกระจกระหว่างอะตอม   เมื่อเราปั๊มพลังงานให้กับอะตอม  จะเกิดการกระตุ้นของอะตอมจำนวนมาก และได้โฟตอนออกมาจำนวนหนึ่ง  โฟตอนจะสะท้อนอยู่ระหว่างกระจก มีพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อย รอจนมีพลังงานมากพอจึงพุ่งผ่านกระจกเป็นแสงเลเซอร์ออกมาใช้งาน    เราเคยกล่าวมาแล้วว่า แสงเป็นไปได้ทั้งอนุภาค  (particle)  และคลื่น  (wave)   ดังนั้นการอธิบายจึงทำได้ทั้งสองแบบ 


ถ้าคุณสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสะท้อนของคลื่นระหว่างกระจก  ลองกดคำอธิบายเรื่อง  คลื่นนิ่ง


ขอบคุณคะท่านดอกเตอร์   ดิฉันเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่คะ   ถ้าพลังงานภายนอกที่ปั๊มให้มากเพียงพอ  จะได้จำนวนโฟตอนมากขึ้นเรื่อยๆ  สะท้อนอยู่ระหว่างกระจก   ถ้าเราคิดว่าแสงเป็นคลื่น   ลูกคลื่นจะมีแอมพลิจูดสูงขึ้น  ทุกๆการสะท้อนครั้งหนึ่ง   และถ้าเราคิดว่าแสงเป็นอนุภาค จำนวนอนุภาคจะเพิ่มขึ้นทุกๆการสะท้อน  เมื่อพลังงานมากขึ้นถึงระดับหนึ่ง  แสงจะสามารถทะลุผ่านกระจกได้ 

คุณสมศรีเข้าใจได้ถูกต้องแล้ว   กระจกทั้ง 2  ข้าง  ข้างซ้าย ฉาบด้วยเงิน แสงสะท้อนได้  100  %   ส่วนข้างขวาฉาบด้วยเงินบางๆ  และยอมให้แสงสะท้อนได้เพียง  60 - 99%   

แสงเลเซอร์ที่ได้ทำไมจึงมีกำลังมากค่ะอย่างเช่น สามารถตัดเหล็กได้

แสงเลเซอร์จะสะท้อนไปมาอยู่ระหว่างกระจก จนมีกำลังมากพอแล้วจึงสามารถพุ่งผ่านกระจกออกมา  นำไปใช้งานได้

 

 

ดิฉันเคยใช้เลเซอร์พอยเตอร์  (Laser  pointer)  ขายอยู่ที่คลองถม อันละสองร้อยกว่าบาท  เมื่อกดปุ่มที่ตัวพอยเตอร์  จะได้แสงเลเซอร์ออกมาทันทีเลย  ตัวอย่างที่ท่านผู้ช่วยอธิบายตอนต้น  กว่าจะได้แสงเลเซอร์ น่าที่จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งให้แสงสะท้อนไปมาก่อน  

การทำให้อะตอมอยู่ในสถานะที่ถูกกระตุ้น   และทำให้เกิดแสงเลเซอร์ขึ้น   ใช้เวลาสั้นมากๆ   แต่ในการทดลองที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบาย  เป็นภาพช้า(slow motion)  ที่แสดงการเกิดทุกขั้นทุกตอน  จึงไม่ใช่เวลาจริง  เพราะของจริงเร็วกว่านี้นับเป็นล้านๆเท่าค่ะ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

สารบัญ

เลเซอร์ลำแสงที่มีระเบียบ

อะตอมกับแสง

การเกิดการกลับของประชากร

การสร้างแสงเลเซอร์

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน