การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


คลื่นนิ่งในขลุ่ย

Standing Waves in flute

เมื่อปลายท่อเปิดทั้งสองข้าง

      คลื่นนิ่งของขลุ่ย   เป็นเครื่องดนตรีแบบไม่ใช้สาย  ปลายเปิดทั้งสองข้าง

วิธีการทดลอง

ใบบันทึกผลการทดลอง

     เมื่อคลื่นภายในขลุ่ยสั่น  คลื่นจะเคลื่อนที่ไปสะท้อนที่ปลายเปิดไม่กลับเฟส  ผสมเข้ากับคลื่นที่วิ่งเข้าไปหา  เกิดเป็นคลื่นนิ่งขึ้น

     กดปุ่ม  1 st   , 2 nd  , 3 nd  วาดรูปแต่ละครั้ง  กดเพียงปุ่มเดียว   ถ้าแสดง  2 ปุ่มขึ้นไปพร้อมกัน แสดงว่า ให้หาคลื่นรวมของฮาร์โมนิก 

 

Harmonic รูปภาพของคลื่น

1 st

 

 

 

 

 2 nd  

 

 

 

 3 nd

 

 

 

1 st  3 nd

 

 

 

 

 

ทฤษฎี


หน้าแรก   หน้าก่อน  หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. คลื่นนิ่ง

  2. คลื่นนิ่งในไวโอลิน

  3. คลื่นนิ่งในขลุ่ย

  4. คลื่นนิ่งในเปียโน

 

นำมาจากหนังสือ  หนังสือฟิสิกส์ 1      ของ ผศ. จรัส บุณยธรรมา ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

แผ่นใสการเรียนการสอน

คลื่นนิ่ง

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน  จำนวน  52  แผ่น  ดูง่ายไม่ซับซ้อน  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คลื่นในเส้นเชือก  โมดต่างๆของการสั่น   คลื่นเสียงในดนตรี   นาโนกีตาร์  และอื่นๆอีกมากมาย  คลิกค่ะ

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง