การทดลองเรื่อง

การเปลี่ยนสถานะ

จุดประสงค์ของการทดลอง

       เราจะพล๊อตกราฟการเปลี่ยนเฟส (phase diagram)  ของน้ำ  โดยเริ่มต้นจากน้ำแข็งซึ่งยังไม่ทราบปริมาณว่าเป็นเท่าไร ใส่เข้าไปในแคลอรี่มิเตอร์  มีอุณหภูมิเริ่มต้น -50o C   เริ่มต้นให้ความร้อนโดยผ่านขดลวดความร้อน วัดอุณหภูมิของน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้น

      จุดประสงค์ของการทดลองมีด้วยกัน  ประการคือ

 1. พล๊อตกราฟการเปลี่ยนเฟสของน้ำ

 2. คำนวณหามวลของน้ำที่เราไม่ทราบค่าตั้งแต่เริ่มต้น โดยใช้สูตรความร้อนแฝงของการหลอมเหลว หรือ ความร้อนแฝงของการระเหย  กับ วิธีที่ได้จากความจุความร้อนของน้ำ

วิธีทดลอง

 1. เข้าสู่การทดลอง  คลิกค่ะ

 2. ข้อสังเกต  ทุกๆครั้งที่ปิดและเปิดหน้าต่างใหม่ หรือ กดปุ่ม Refresh    การทดลองจะเปลี่ยนปริมาณของน้ำอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าท่านยังไม่ได้คำนวณหามวลของน้ำ อย่าพึ่งปิดหน้าต่าง  อย่างไรก็ตามถ้าท่าน กดปุ่ม  Start  และ  Stop  ไม่เป็นไร  เพราะเป็นการปรับเข้าสู่อุณหภูมิจุดเริ่มต้น  ยังไม่เปลี่ยนมวลของน้ำแต่อย่างใด

 3. ก่อนที่จะเริ่มต้นการทดลอง  ให้ท่านกดปุ่มเลือก  อัตราการส่งผ่านความร้อน (Heating rate)  ว่าจะเป็นเท่าไร ยิ่งเลือกค่าสูง  ความผิดพลาดของการทดลองก็จะยิ่งสูงไปด้วย อย่างไรก็ตามการทดลองสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็ว  แต่ถ้าท่านเลือกค่าต่ำ ความผิดพลาดจะน้อย แต่ท่านต้องรอการทดลองนาน  ดังนั้นท่านต้องกำหนดว่าจะเลือกอย่างไรเอง 

 4. อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้น  ปรากฎเป็นเส้นสีเขียว บนเทอร์โมมิเตอร์  ท่านสามารถบันทึกค่า ปริมาณความร้อน Q (kJ )  และ อุณหภูมิ  T(oC)  โดยการใช้เมาส์คลิกที่เส้นสีแดงเหนือเส้นสีเขียวของเทอร์โมมิเตอร์ กดครั้งหนึ่งจะบันทึกลงไป  ค่า  และจะปรากฎบนตารางทางด้านขวา  ท่านควรจะคลิกบ่อยๆ แต่อย่าคลิกผิดตำแหน่ง เพื่อจะได้มีข้อมูลเพียงพอไปพล๊อตกราฟ

 5. ถ้าอุหภูมิของน้ำสูงจนถึง  170 o ลวดให้ความร้อนจะหยุดทำงานทันที

 6. แนะนำว่า   ในการทดลองครั้งแรก ให้ท่านกดปุ่ม  8 kw  ก่อน  เพื่อสังเกตว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในลักษณะใด   โดยท่านไม่ต้องรอนาน  ครั้งแรกบันทึกยังไม่ทันก็ไม่เป็นไร  รอการทดลองครั้งที่สอง ลด อัตราการให้ความร้อน  และจึงค่อยจดบันทึกค่าก็ได้  (ขณะที่ทดลอง สามารถเปลี่ยนอัตราการให้ความร้อนได้)

 7. ตอนนี้ถึงเวลาพล๊อตกราฟแล้ว  ให้ท่าน copy  ข้อมูล  และ  paste  ลงในตารางการคำนวณของโปรแกรมอื่น  หรือจะใช้การพล๊อตของการทดลองนี้ โดยการกดปุ่ม  Plot   ท่านจะได้กราฟระหว่างอูณหภูมิ กับ ปริมาณความร้อน Q

 8. จากการที่เราทราบค่า  ความร้อนแฝง  และความจุความร้อนจำเพาะ   คลิก  ของน้ำในสถานะต่างๆ   ท่านก็สามารถคำนวณหามวลของน้ำที่อยู่ในคาลอรี่มิเตอร์ได้

 9. สนุกกับการทดลองได้แล้วครับ

ตัวช่วยเหลือ

     

หน้าถัดไป

หน้าที่

 1. การเปลี่ยนสถานะ

 2. การทดลอง

 3. ใบบันทึกผลการทดลอง

 4. ค่าความจุความร้อน

 5. วิธีการคำนวณ

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

แผ่นใสการเรียนการสอน

 
 

   หลักเบื้องต้นของความร้อน  แผ่นใสจำนน  26  แผ่น  เริ่มต้นที่นิยามของความดัน  ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ   และระบบทำความเย็นเบื้องต้น  คลิกค่ะ
 

    การทดลองกับแคลอริมิเตอร์  เป็นแผ่นใสจำนวน  22  แผ่น   บอกวิธีการหาความจุความร้อนของมวลสาร  สุดท้ายเป็นการหาค่าคงที่ของแคลอริมิเตอร์ คลิกค่ะ 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง