การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    

เล่นเกมของท่านอาร์คีมีดีส

      การทดลองนี้เป็นการพิสูจน์กฎของอาร์คีมีดีส  พร้อมกับทำความเข้าใจกฎของแก๊สไปด้วย

       ท่านมีแก้วภายนอกไว้บรรจุของเหลว (สีน้ำเงิน)  ท่านสามารถสร้างความดันให้กับของเหลวได้โดยกดสปริงด้านบนให้ยุบตัวลงม  ยิงกดลงมากเท่าไร ความดันก็มากขึ้นเท่านั้น  อย่างไรก็ตามของเหลวไม่ยุบตัว

       กล่องพลาสติกภายใน  (สีดำ)   บรรจุอากาศ ( สีขาว)  ไว้ภายในแต่ไม่เต็มที่เหลือเป็นของเหลว สีน้ำเงิน  เมื่อท่านกดสปริง  เป็นการเพิ่มความดันให้กับของเหลว  เนื่องจากของเหลวไม่สามารถอัดตัวได้  แต่ว่าอากาศภายในถูกอัดให้ยุบตัวได้   ทำให้ปริมาตรของอากาศในลดลง  ปริมาตรของของเหลวเพิ่มขึ้น  กล่องจะจมลง  แต่ถ้าท่านปล่อยสปริง  ทำให้ปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้น และปริมาตรของของเหลวลดลง  กล่องจะลอยขึ้น 

       ด้วยการเปลี่ยนแรงของสปริง ท่านสามารถปรับระดับให้กล่องลอยอยู่ที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ  แต่ขอบอกท่านว่าไม่ง่ายเท่าไรนัก   เราจึงขีดเส้นสีเหลืองขึ้น และให้ท่านช่วยควบคุม กล่องโดยให้ขอบบน อยู่บนเส้นสีเหลืองพอดี  

       ก่อนอื่นให้ท่านกดปุ่ม  ของคีย์บอร์ด  นาฬิกาจะเริ่มเดิน  ต่อจากนั้นให้ท่านควบคุมขอบบนของกล่องตรงกับเส้นสีเหลืองพอดี เมื่อตรงแล้ว นาฬิกาจะหยุด  บันทึกค่าที่ได้ลงด้านล่าง

คุณทำได้ภายในเวลา   ________  วินาที

       แข่งขันกับเพื่อนๆ ใครจะทำได้เร็วกว่ากัน

ตอบคำถาม


หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. เล่นเกมของท่านอาร์คีมีดีส

  2. ชายชราผู้หนึ่ง

  3. วาระสุดท้ายของอาร์คีมีดีส

  4. ผลงานการเป็นนักประดิษฐ์ของอาร์คีมีดีส

  5. งานหาปริมาตรของรูปทรงตัน

  6. หลักการของอาร์คีมีดีส

  7. อาร์คีมีดีสกับมงกุฎทองคำ


กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง