สปริงเพนดูลัม


 

ลากลูกตุ้มเพนดูลัมจากตำแหน่งเริ่มต้น และปล่อยเพนดูลัมจะเริ่มเคลื่อนที่โดยเราสามารถกำหนดความยาวของลูกตุ้มได้


แอพเพล็ตนี้แสดงการเคลื่อนที่ของสปริงเพนดูลัมในระบบ 2 มิติ  เพนดูลัมจะเคลื่อนที่อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก และแรงยืดหยุ่นของสปริง ;การเคลื่อนที่ของระบบแบบนี้ค่อนข้างซับซ้อน ไม่มีสมการอธิบายการเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจน  จึงไม่เหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาที่ผูกติดกับเชือกที่ไม่ยืดแล้วแกว่ง  ซึ่งมีการคำนวณและสูตรที่ชัดเจนไว้แล้ว  อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่ของสปริงเพนดูลัมยังใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน: a = Fnet / M.ได้ และ Fnet แรงสุทธิคือผลบวกของน้ำหนัก  Mg และแรงยืดหยุ่นของสปริง F = - k x  .
Back

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง