การกระจายของแสงในแท่งแก้ว

 

ใช้เมาส์หมุนแท่งแก้วได้


แอพเพล็ตนี้แสดงการกระจายของแสงในแท่งแก้ว  โดยให้แสงเข้ามาทางซ้ายเป็นแสงสีขาว  และกระจายออกเป็นแสงสีรุ้งทางขวา  ลองหมุนแท่งแก้วหลายๆมุม  และสังเกตแสงที่กระจายออกมา

Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง