ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน

คุณสามารถเลื่อนวัตถุโดยการคลิกเมาส์และลากไปในตำแหน่งที่ต้องการ  ภาพที่เกิดขึ้นจะปรากฎอยู่ทางขวาของเลนส์ แสดงด้วยลูกศรสีเขียว   แต่ถ้าเป็นภาพเสมือนมันจะปรากฎอยู่ทางซ้ายของเลนส์แสดงด้วยลูกศรสีเทา  และถ้าวางวัตถุไว้ทีจุดโฟกัสของเลนส์ภาพจะไปปรากฎที่ตำแหน่งไกลมากหรือที่ระยะอนันต์


ภาพแอพเพล็ตด้านบนประกอบด้วย ลูกศร 2 อัน   เลนส์นูน  และลำแสง    ลูกศรสีแดงแสดงตำแหน่งและขนาดของวัตถุ  ขณะที่ลูกศรสีเขียวแสดงตำแหน่งและขนาดของภาพ     จุดโฟกัสของเลนส์แสดงด้วยสีน้ำเงิน

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนสามารถสร้างได้ดังนี้

* ลำแสงที่ 1  ลากเส้นจากหัวของวัตถุขนานกับเส้นแกนหลัก  เมื่อถึงเลนส์ให้ลากผ่านจุดโฟกัส

*ลำแสงที่ 2   ลากเส้นจากหัวของวัตถุผ่านจุดศูนย์กลางของเลนส์

*ลำแสงที่ 3  ลากเส้นจากหัวของวัตถุผ่านจุดโฟกัส  เมื่อถึงเลนส์ให้ลากขนานกับเส้นแกนหลัก จุดตัดของเส้นทั้งสามคือตำแหน่งของภาพ

คุณสามารถหาตำแหน่งของภาพโดยใช้สมการของเลนส์

1/di + 1/do = 1/f

โดยที่  di   คือระยะจากเลนส์ถึงภาพ

do  คือระยะจากวัตถุถึงเลนส์

และ  f  คือระยะทางจากเลนส์ถึงจุดโฟกัส

มีตำแหน่งที่น่าศึกษา  เมื่อ do เท่ากับความยาวโฟกัส  f  จะไม่เกิดภาพขึ้น  ให้ลองแทนลงไปในสมการบน จะได้

di  =   0

และเมื่อเลื่อนวัตถุเข้าใกล้เลนส์โดยระยะของวัตถุมีค่าน้อยกว่า f  ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่หน้าเลนส์  แสดงเป็นลูกศรสีเทา


Back

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง