การกระเด้งของลูกบอล


ลากลูกบอลด้วยเมาส์  ไปที่ตำแหน่งใหม่  เมื่อปล่อยเมาส์  ลูกบอลจะเคลื่อนที่  , คุณสามารถเปลี่ยนมุมของพื้น  โดยลากปุ่มสีเทาไปทางขวาหรือซ้าย


แอพเพล็ตแสดงการชนของลูกบอลกับผนังของกล่อง  ลูกบอลจะเคลื่อนที่อยู่ภายในแรงโน้มถ่วงของโลก  และการชนเป็นแบบยืดหยุ่น   ดังนั้นมุมที่ลูกบอลตกกระทบจะเท่ากับมุมที่ลูกบอลกระเด้งออกมาจากผนัง  ขณะที่ลูกบอลกระเด้งออกจากผนังมันจะเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
Back

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง