แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องมีแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุในทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ เราเรียกแรงนี้ว่าแรงสู่ศูนย์กลาง ผลของแรงสู่ศูนย์กลางทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ เราเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลาง)

ท่านสามารถเลือกให้แสดงค่าที่ต้องการจากการเลือกปุ่มทางด้านบนขวา ลูกศรเส้นสีน้ำเงินหมายถึงแรงตึงในเส้นเชือก สีดำหมายถึงแรงเนื่องจากน้ำหนักของวัตถุ สีแดงหมายถึงแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุในทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่

และสามารถเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ในช่องว่างได้โดยการป้อนตัวเลขที่ต้องการลงไป(ได้บางช่วงเท่านั้น)

ตามรูป: การเคลื่อนที่ของมวลจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมที่คงตัว


การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ทดลองไม่ได้ให้  Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   และ      ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง