หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

     ในห้องทดลองนี้  ประกอบด้วยเด็กซนผู้หนึ่ง  กับกระดิ่งอีกอันหนึ่ง  ให้เด็กเป็นผู้สังเกต  ส่วนกระดิ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียง   ทั้งคู่เคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน  แหล่งกำเนิดเสียงมีความถี่  fs  และความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินเป็น  fo

     กำหนดให้  ทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นบวก  และทางซ้ายเป็นลบ   เริ่มต้นด้วย  vo   =    4.0  m/s  และ    vs  =   10.0   m/s    และ   fs  =   200  Hz   กดปุ่ม  RUN     แหล่งกำเนิดเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าผู้สังเกต  ดังนั้นระยะของผู้สังเกตหรือเด็กกับแหล่งกำเนิดเสียงจะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และความถี่ที่ได้ยิน  fo > fs   โดยมี   Df =  fo - fs <  0  

     ต่อไปกำหนดให้   vo > 0   และ   vs  < 0   ตอนนี้การเคลื่อนที่จะมีลักษณะวิ่งเข้าหากัน  ดังนั้น    fo  >   fs    และ   Df   >  0   ผลลัพธ์ที่ออกเป็นเช่นนี้คุณสามารถอธิบายได้หรือไม่

      ต่อไปให้ทั้งคู่เคลื่อนที่ไปทางซ้าย  โดยกำหนดให้แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า     เช่นกำหนดให้  vo  =  -1  m/s     vs  =  -2  m/s    ในระยะแรกกระดิ่งอยู่หลังเด็ก   fo >  fs   และ   Df   >  0    แต่พอกระดิ่งเคลื่อนที่ไปอยู่ทางด้านหน้าของเด็ก   fo <  fs   และ Df <  0     ให้สังเกตความถี่ที่เปลี่ยนไป  และอธิบายว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร

คำถาม      จะเกิดอะไรขึ้น   เมื่อความเร็วของแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตเท่ากัน

       ต่อไปกำหนดให้ผู้สังเกตอยู่นิ่ง   (vo = 0)  และให้แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาผู้สังเกต   (  vs เป็นลบ )    เพิ่มค่า  vs  ขึ้นไปทางลบ    สังเกตที่ค่า   Df  ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง   

       จากการทดลองเบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า   ถ้าผู้สังเกตวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง   จะได้     fo >  fs   แต่ถ้าวิ่งห่างออกจากแหล่งกำเนิดเสียง   จะได้   fo <  fs      และถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกัน   fo  =  fs      

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า   1    2    3    4

 
 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน