วีดีโอการเรียนการสอน

หน้า 20

การเดินทางของเวลา  จากรายการ ของ UBC มีทั้งหมด 6 ชุด

เวลาในทัศนของนิวตัน   1/6

     ก่อนหน้านิวตันเวลาคือเรื่องของโชคลาง  แต่ว่านิวตันได้ปฎิวัติความเชื่อของเวลา โดยตั้งกฎการเคลื่อนที่และกฎของแรงดึงดูด  ส่วนตัวนิวตันเชื่อว่า เวลาคือนาฬิกาขนาดยักษ์ วิ่งไปตามลำดับ ไม่เคยหยุดนิ่ง  และไม่มีการเปลี่ยนจังหวะ  ขนาด 1.8 MB คลิกครับ   

 

เวลาของไอน์สไตน์   2/6

     ระเบิดนิวเคลียร์ของไอน์สไตน์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเวลา  สามารถลบล้างแนวความคิดของนิวตันที่ครองตำแหน่งแชมป์มากว่า 200 ปี  ส่วนตัวไอน์สไตน์เชื่อว่าเวลาไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว  เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ช้าลงได้  หรือหยุดลงก็ยังได้  ทำให้เราสามารถควบคุมเวลาได้บ้าง  มีการทดลองในอวกาศ พบว่าเวลาของไอน์สไตน์เป็นจริง  ขนาด 3.7 MB คลิกครับ   

 

การเดินทางย้อนเวลา  3/6

     คุณต้องเดินทางมากกว่าความเร็วแสง  จึงจะสามารถย้อนเวลาได้  ไอน์สไตน์ได้แสดงให้เห็นว่า  เราไม่สามารถสร้างยานอวกาศที่มีความเร็วมากกว่าแสงได้  แต่มีบางคนไม่เชื่อ และพยายามแหกกฎของไอน์สไตน์  ขนาด 3.3   MB คลิกครับ   

นักเดินทางข้ามเวลา  4/6

     การเดินทางย้อนเวลา เป็นไปได้สองแบบ แบบแรกคือใช้เครื่องย้อนเวลา  และอีกแบบคือใช้พลังจิต  มีคนพยายามใช้วิธีอื่นๆ อีก เช่น ใช้สนามแม่เหล็ก  หรือเพื่อนซี้ปึ้กของไอน์สไตน์ใช้การหมุนของเวลา เป็นต้น  ขนาด 6.8   MB คลิกครับ   

ทำลายกฎของไอน์สไตน์  5/6

     นักประดิษฐ์บางท่าน พยายามจะใช้หลุมดำเพื่อย้อนเวลา  เพราะในหลุมดำ เวลาไม่เป็นไปตามกฎของฟิสิกส์  หรืออย่างนักฟิสิกส์ท่านหนึ่ง ใช้พิชซ่า อธิบายการย้อนกลับของเวลา  ในวีดีโอมีการกล่าวถึงเส้นคอสมิก    ท่านจะได้เห็นว่า เส้นคอสมิกกับพิซซ่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร  ขนาด 8.9  MB คลิกครับ   

คอมพิวเตอร์เครื่องจักรย้อนเวลา  6/6

     อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถย้อนเวลาได้  คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเร็วเพิ่มขึ้ืนทุกๆปี  นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า วันหนึ่งในอนาคตมันจะนำความจริงในอดีตที่เรียกว่าความจริงเสมือนมาปรากฎอยู่ในห้องนอนของท่าน  ขนาด 8.0  MB คลิกครับ   

ไฟฟ้ามาจากไหน

     เราจะได้ทราบที่มาของไฟฟ้า  รวมทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบต่างๆ  พลังงานลมและแผ่นเซลแสงอาทิตย์  ขนาด 9.6  MB คลิกครับ   

 

วีดีโอ เรื่องสมบัติของคลื่น  ของกรมสามัญศึกษา มีทั้งหมด ตอน

คลื่นคืออะไร  1/6

     คลื่นทะเล  คลื่นแสง  คลื่นน้ำ  สมบัติของคลื่น  การส่งผ่านพลังงานทางคลื่น ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของอนุภาคกับการเคลื่อนที่แบบคลื่น  ขนาด 1.5  MB คลิกครับ   

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  2/6

     กลางปี ค.ศ. 1800  นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นรู้คร่าวๆแล้วว่าแสงแสดงคุณสมบัติของคลื่นได้  ต่อมาท่านเจมส์ แมกเวลล์  ได้อธิบายโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์เน้นย้ำว่าแสงเป็นคลื่นแน่นอนชัวว์  ในวีดีโอตอนนี้เราจะได้เห็นการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในอะตอม   ขนาด 2.5  MB คลิกครับ   

คลื่นกล ( mechanical wave) 3/6

     คลื่นกลต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่  แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด  คือ คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว    คลื่นเสียง คลื่นในก๊าซเป็นตัวอย่างหนึ่งของคลื่นตามยาว   คลื่นบนผิวน้ำเป็นตัวอย่างหนึ่งของคลื่นตามขวาง  ในวีดีโอตอนนี้ท่านจะได้เห็นคลื่นตามยาวในขดลวดสปริง    ขนาด 2.4  MB คลิกครับ   

ความแตกต่างที่เหมือนกัน 4/6

     ทั้งคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีคุณสมบัติร่วมกันบางประการ เช่นมีสันคลื่น  ท้องคลื่น  แอมพลิจูด   ความยาวคลื่น  และความถี่ เป็นต้น สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รังสีแกมม่า  การสะท้อนของคลื่นภายในถาดคลื่น  และในเส้นเชือก  ท่านยังจะได้เห็นการกลับเฟสเนื่องจากการสะท้อนที่ปลายตรึ่งแน่นของเชือก ขนาด 3.4  MB คลิกครับ   

การแทรกสอด ( interference) 5/6

     ถ้าคลื่นสองกระบวนผ่านกัน และบริเวณสันคลื่นพบกับสันคลื่น  จะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน   แต่ถ้าสันคลื่นพบกับท้องคลื่นจะเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกัน   ค.ศ. 1800  นายโทมัส ยัง ได้แสดงให้โลกเห็นการแทรกสอดของคลื่นเป็นครั้งแรกของโลก ในวีดีโอตอนนี้ท่านจะได้เห็นการทดลองการซ้อนทับของคลื่น ในลักษณะการเกิดคลื่นนิ่ง ( Standing wave)  ขนาด 2.6  MB คลิกครับ   

เสียงดนตรี กับคลื่นนิ่ง  6/6

     โน๊ตตัว ของเสียงเปียนโน   สมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นตรงมุมตึก  และการทดลองการเลี้ยวเบนบนถาดคลื่น   คุณสมบัติร่วมของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ขนาด 2.3  MB คลิกครับ   

วีดีโอ เรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  ของกรมสามัญศึกษา มีทั้งหมด 4  ตอน

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 1/4

     เมื่อรถหวอเปิดไซเรน  และวิ่งเข้าผ่านตัวท่าน ขณะทิ่วิ่งเข้าหาเสียงจะแหลมขึ้น  แต่เมื่อผ่านไปเสียงจะทุ้มลง  ท่านจะได้เห็นคุณครูในชั้นเรียน แสดงปรากฏการณ์ประหลาดนี้บนถาดคลื่นให้เห็นกันจะๆ  ขนาด 1.5  MB คลิกครับ   

ความถี่ที่ผู้สังเกตได้ 2/4

     การคำนวณหาค่าความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไป   ในกรณีที่ผู้ฟังวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง จะเหมือนหรือต่างกับกรณีที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาผู้ฟังอย่างไร ขนาด 1.5  MB คลิกครับ   

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดอปเพลอร์ 3/4

     ประโยชน์ของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   ตัวอย่างเช่น  การวัดอัตราการไหลของเลือดในร่างกาย  โดยใช้ความถี่ของเสียงในช่วงอัลตร้าซาวด์     ขนาด 1.8  MB คลิกครับ   

จักรวาลกำลังขยายตัว 4/4

     เครื่องมือนี้จะทำให้ท่านจะได้ยินเสียงลิ้นหัวใจตีบ   ใช้วัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กที่อยู่ในครรภ์   และตรวจตำแหน่งของสายรก    ดอปเพลอร์ที่เกิดกับแสงแตกต่างกับเสียงอย่างไร   นักดาราศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของแสงสรุปได้ว่า  จักรวาลกำลังขยายตัว  ในวีดีโอตอนนี้ท่านจะได้เห็นการเกิด  Redshift   และ Blueshift ด้วย  ขนาด 3.18  MB คลิกครับ   

 

ต่อแบตเตอรี่กับรถ

คำถาม

   เราจะเชื่อมสายแบตเตอรี่ทั้งสองเครื่องอย่างไรได้ถูกวิธี

 1. ขั้วบวกกับขั้วบวก   ขั้วลบกับขั้วลบ
 2. ขั้วบวกกับขั้วลบ  ขั้วลบกับขั้วบวก
 3. ขั้วบวกกับขั้วบวก  ขั้วลบกับเครื่องยนต์

    คำตอบคืออะไร    ขนาด 3.3 MB

 

ฟ้าร้อง

คำถาม

  ฟ้าร้องเกิดจากอะไร

 1. ความร้อนของอากาศ
 2. คลื่นเสียงทีมีความถี่สูง
 3. เสียงสะท้อนในชั้นบรรยากาศ

    คำตอบคืออะไร    ขนาด 2.46 MB

 

ไข่สุกเร็ว

คำถาม

  อุปกรณ์ใดที่ทำให้ไข่สุกเร็วที่สุด

 1. ไฮโดรเจนเหลว
 2. ไดว์เป่าผม
 3. หน้าจอคอมพิวเตอร์

    คำตอบคืออะไร    ขนาด 2.68 MB

 

ลอยขึ้นจากพื้น

คำถาม

  เพราะเหตุใดแท่นแม่เหล็กจึงหมุนได้โดยไม่ติดพื้น

 1. ความเย็น
 2. ความร้อน
 3. แบเตอรี่

    คำตอบคืออะไร    ขนาด 3.1 MB

แข็งตัวเร็ว

คำถาม

  น้ำในข้อใดแข็งตัวเร็วที่สุด

 1. น้ำแร่ 15 องศาเซลเซียส
 2. น้ำกลั่น 40 องศาเซลเซียส
 3. น้ำธรรมดาต้มสุก 100 องศาเซลเซียส

    คำตอบน่ามหัศจรรย์ยิ่ง    ขนาด 3 MB

ด้านมืดของดวงจันทร์

คำถาม

  เพราะเหตุใดเราจึงไม่เคยเห็นด้านหนึ่งของดวงจันทร์

 1. ดวงจันทร์ไม่มีวงโคจร
 2. ดวงจันทร์ข้างขึ้น
 3. ระยะเวลาการโคจร

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 2.5 MB

ชนไข่

คำถาม

     เพราะเหตุใดเมื่อเอาไข่  ฟองมาเคาะกัน  แล้วไข่ฟองหนึ่งจึงแตก

 1. มวลอากาศภายในไข่
 2. ขนาดของไข่แดงที่ใหญ่กว่าปกติ
 3. โครงสร้างของเปลือกไข่

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 5 MB

การนอนหลับของโลมา

คำถาม

    โลมานอนหลับอย่างไร

 1. สมองส่วนหนึ่งทำงานส่วนหนึ่งผักผ่อน
 2. หลับเป็นพักๆ
 3. หลับตาตามปกติแล้วว่ายน้ำไปด้วยตามผิวน้ำ

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 3.2 MB

พลังของเสียง

คำถาม

   พลังเสียง 155 เดซิเบล สามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นได้

 1. เลนส์แว่นตาแตก
 2. เส้นผมตั้งขึ้น
 3. ใบหน้าเปลี่ยนรูป

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 3 MB

เครื่องดนตรีไร้สาย

คำถาม

  โทนเสียงของเทอเรอมีน เกิดขึ้นได้อย่างไร

 1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 2. วงจรไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
 3. แสงและเงา

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 3.9 MB

จรวดกับรถ

คำถาม

   80%  ของผู้ชมในห้องส่งคิดว่าผู้ชนะในการแข่งขันระหว่างจรวดกับรถปอร์เช่คือ

 1. รถปอร์เช่
 2. จรวด
 3. ไม่สามารถตัดสินได้

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 4.6 MB

ทำให้ฟองสบู่หาย

คำถาม

   สิ่งใดจะสามารถทำให้ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำสลายตัวได้เร็วที่สุด

 1. สบู่เหลว
 2. เครื่องดูดฝุ่น
 3. ยาแก้ปวด

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 2.7 MB

ระบบประสาทกับไฟฟ้า

คำถาม

   เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นไฟฟ้าได้

 1. จะเกิดการสูญเสียความทรงจำ
 2. สมองสั่งการได้ช้าเกินไป
 3. เราจะอยู่ในสภาวะช๊อค

    การเคลื่อนที่ของมือและแขนเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้อย่างไร  ขนาด 3.8 MB

ตัวเร่งปฏิกิริยากับเบียร์

คำถาม

   จะเกิดอะไรขึ้นกับเซโอไลท์  เมื่อเรารินเบียร์ลงไป

 1. เบียร์จะเป็นฟอง
 2. เบียร์จะหายไป
 3. เซโอไลท์จะกลายเป็นสีน้ำเงิน

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 2.9 MB

 

ลูกโป่งลอยขึ้นได้สูงเท่าไร

คำถาม

   จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งแก๊สฮีเลียมเมื่อมันลอยสูงขึ้นเรื่อยๆ

 1. ติดไฟ
 2. ระเบิด
 3. ลอยไปถึงอากาศ

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 3.9 MB

 

ศูนย์สมบูรณ์

คำถาม

   อุณหภูมิที่เป็นครึ่งหนึ่งของศูนย์องศาเซลเซียสเท่ากับเท่าไร

 1. ประมาณ 0 องศาเซลเซียส
 2. ประมาณ -68 องศาเซลเซียส
 3. ประมาณ -137 องศาเซลเซียส

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 2.9 MB

 

จากรายการ Megaclever ช่อง 9 อสมท  

เตะลูกไซด์โค้ง

     เทคโนโลยีการออกแบบลูกฟุตบอลได้รับการพัฒนาขึ้นมาหลายร้อยปี  ลูกฟุตบอลยุคเริ่มต้นมีน้ำหนักค่อนข้างมาก  เมื่อเทียบกับลูกฟุตบอลปัจจุบันที่น้ำหนักเบากว่า และ มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า อย่างไรนั้น   

Hydrogel

     เป็นสารที่สามารถดูดซับน้ำได้มากถึง 600 เท่าของน้ำหนักตัวทำขึ้นจากการละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในน้ำแบบเข้มข้น  และใช้ลำอิเล็กตรอนส่องเข้าไปเชื่อมโมเลกุล ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมากมาย  ขนาด 2.0 MB

 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง

     มัคคุเทศก์สาวจะพาท่านพร้อมกับเด็กๆน่ารักกันทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง  ท่านจะได้เห็นเทคโนโลยีแปลกๆใหม่ และเก่าๆด้วย  น่าสนใจ  ขนาด 1.2 MB

 

ลูกโป่งฮีเลียม

คำถาม

   ลูกโป่งก๊าซฮีเลียมจะเคลื่อนที่ไปทางไหนเมื่อเราเบรกรถ

 1. ข้างหน้า
 2. ข้างหลัง
 3. ไม่เคลื่อนที่

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 4.45 MB

 

จมูกดันกล่องไม้ขีด

คำถาม

   ใครที่สามารถใช้จมูกดันกล่องไม้ขีดให้ล้มลงได้

 1. ผู้ชายเท่านั้น
 2. ผู้หญิงเท่านั้น
 3. นักกายกรรมเท่านั้น

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 3.7 MB

 

แช่ไดร์เป่าผมลงในน้ำ

คำถาม

   จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหย่อนไดร์เป่าผมลงไปในน้ำ

 1. เกิดประกายไฟ
 2. ไดร์เป่าผมยังทำงานต่อไป
 3. ไดร์เป่าผมระเบิด

   คำตอบน่าแปลกใจเหลือหลาย  ขนาด 2.5 MB

แฉกของเกล็ดหิมะ

คำถาม

   ทำไมเกล็ดหิมะจึงมี 6 แฉกเสมอ

 1. โมเลกุลของน้ำ
 2. อนุภาคของฝุ่นละออง
 3. ลมต้านในอากาศ

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 3.11 MB

 

โปรแกรมเพื่อใช้ในการดูวีดีโอ

นามสกุล WMV ถ้าดูไม่ได้ให้ดาวโลด  วินโดว์มีเดียเพลย์เยอร์ ดูรุ่นของวินโดว์ด้วยนะครับ

  download  

Windows Media Player 9 Series for Windows 98 Second Edition, Me, and 2000 English (ขนาด 14 MB)

Windows Media Player 9 Series for Windows XP  English  ( ขนาด 10 MB)

นามสกุล MOV  ถ้าดูไม่ได้ให้ดาวโลด QuickTime Pro V6.3  ขนาด  11 MB  เป็นไฟล์ Zip  ให้คลายซิบออก  ก่อน Install  กด Keygen  หาเลขก่อน แล้วนำไปใส่ในโปรแกรมจึงจะใช้ได้   คลิกครับ
นามสกุล  RM  เป็นของ  real  player  ถ้าดูไม่ได้ให้ดาวโลด

real player 8 basic(5MB)  คลิกครับ

 

  

  

หน้าที่   1      2      3     4     5      6    7       9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20  21   22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

 

  


 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

วีดีโอการเรียนการสอน