ผู้พิชิตความเร็วเสียง

       นักบินที่พยายามแข่งขันด้านความเร็วเพื่อที่จะเป็นคนแรกของโลกที่บินได้เร็วกว่าเสียง   จะต้องพบกับอุปสรรค  ที่หน้าคลื่นไปแออัดกันอย่างมากมายขณะที่ความเร็วของเครื่องบินเข้าใกล้ความเร็วเสียง   พวกนักบินจึงเปรียบปรากฎการณ์นี้เหมือนกับกำแพง  ซึ่งทุกคนมีความใฝ่ฝันว่าจะต้องทะลุผ่านกำแพงนี้ไปให้ได้   

     เมื่อวันที่  14 ตุลาคม   1947   นาย ชัค  ยีเกอร์  ( Chuck  Yeager )  เป็นคนแรกที่สามารถทะลุกำแพงเสียงนี้     ด้วยการขับเครื่องบินจรวด  X-1    ส่วนภาพที่อยู่ทางด้านล่างเป็นเครื่องบินไอพ่น  F-18  ถ่ายได้ขณะที่กำลังเกิดคลื่นกระแทก

 

  กดที่รูปด้านล่างหรือที่นี่คุณจะได้เห็นภาพยนตร์การเกิดคลื่นกระแทก  (MPEG 1.3 MB) 

 

 

 

วีดีโอ ( windows media  2.3 MB)

การบินด้วยความเร็วเสียงเป็นครั้งแรกของโลก

เครื่องบิน  X-15  และกระสวยอวกาศเท่านั้น  ที่ประสพความสำเร็จในการบินได้ทั้งชั้นบรรยากาศโลกและอวกาศ  ในภาพ  กระสวยอวกาศกำลังถูกส่งขึ้นยังวงโคจรบนเครื่อง 747

เครื่อง  SR-71  ปฏิบัติการโดย  NASA  ในฐานะ  ฐานปฏิบัติการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมระดับสูง  เป็นตัวผลักดันให้เทคโนโลยี  วัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องบิน  และเครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียง  พัฒนาถึงขีดสุด

ข้อมูลบางส่วนนำมาจาก   Popular  Mechanics   ธันวาคม  2003

สารบัญ     หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่  

  1. ความใฝ่ฝันในการบิน

  2. ประวัติศาสตร์การบิน

  3. ผู้พิชิตความเร็วเสียง

  4. ประวัติศาสตร์การบินเฮลิคอปเตอร์

  5. กองทัพอากาศไทย

  6. เสืออากาศไทย

  7. เขตอากาศยานปราศจากนักบิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต