ความใฝ่ฝันในการบิน

          ความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ตั้งแต่สมัยโบราณ  คือ  การบินไปไหนมาไหนได้เหมือน  นก และพวกเขาเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาได้  และพัฒนามาเรื่อย ๆ  จนเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงในปัจจุบัน

         Leonado da Vinci (ค.ศ.1452-1519),  ผู้ศึกษาในรายละเอียดการบินของนก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็สรุป ผิดพลาดว่า พลังกล้ามเนื้อของคนมีมากกว่านก และน่าจะบินได้ ถ้าสร้างเครื่องหรือปีกที่ถูกต้องเหมาะสมเหมือนนก  ให้กับมนุษย์


        ในปี 1680, Giovanni Alphonso Borelli's ได้ผลจากการ ศึกษาการบินของนก โดยสรุปว่า คนไม่มีกำลังพอที่จะยกตัวเองและเครื่องมือขึ้นสู่อากาศและนี่ก็นำไปสู่จุดจบของการทดลองเครื่องมือทั้งหมดที่หนักกว่าอากาศ  จนกระทั่ง ศตวรรษที่ 19       วันที่ 15 ต.ค. 1783, Jean-Francois ได้ทำการบินบอลลูนอากาศร้อน Mongolfier บินได้ 4 นาที 24 วินาที ต่อมาอีก 2 เดือน บอลลูนที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจน  ทำการบินสำเร็จใช้เวลา 2 ช.ม.
 

      German Otto Lilienthal (ค.ศ.1848-1896),  เป็นผู้สร้างเครื่องร่อนระบบห้อยตัวที่สวยงาม ทำให้เขาเป็นคนแรก ในโลกที่มีความมั่นใจในการบิน และบินเป็นประจำ เขาบินมากกว่า 2000 ครั้ง เขาไม่ได้พัฒนาระบบการควบคุมการบินให้กับเครื่องร่อนของเขาเลย  ซึ่งเขาควบคุมการบินเครื่องร่อนของเขาด้วยการ โยกน้ำหนักของตัวเองไปมาเท่านั้น   เขาเสียชีวิตลง  เมื่ออายุได้ 48  ปี  ในวันที่ 10 ส.ค.1896  เนื่องจาก เครื่องร่อนของเขาตกกระทบพื้น  ผู้บุกเบิกเครื่องร่อน สมัยนั้นประกอบด้วย Otto Lilienthal  (เยอรมัน),  Percy Pilcher (อังกฤษ)  ซึ่งเขาก็เสียชีวิตเนื่องจาก เครื่องร่อนของเขา ตก เช่นกัน เมื่อ 3 ปี หลังจาก Lilienthal

      Octave Chanute (อเมริกัน) (ค.ศ.1832-1910), Wilbur (ค.ศ.1867-1912) and Orville (ค.ศ.1871-1948) Wright ได้ให้ความสนใจความเป็นไปได้ของอากาศยานในรุ่นแรก ๆ มา ซึ่งในปี 1900  พี่น้องคู่นี้ได้เป็นเพื่อนกับ Chanute และ Chanute พยายามชักนำ และให้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยเหลือ จนกระทั่ง พี่น้องตระกูล Wrights ประสบความสำเร็จ ในการบินโดย ใช้เครื่องยนต์ในภายหลัง ส่วนการบินครั้งแรกที่เขาบิน flyer คือ วันที่ 17 ธ.ค. 1903 นี่คือสิ่งที่คน ทั่ว ๆ ไปยอมรับว่า เป็นคนแรกที่ทำความฝันให้เป็นจริง  ถึงแม้ว่า จะมีข้อขัดแย้งบ้างว่า  ใครเป็นคนแรก  Alberto Santos-Dumont เป็นชาว brazilian อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสระหว่าง ปี 1906  พร้อมด้วย เครื่องบิน No.14-bis ซึ่งติดเครื่องยนต์ Antoinette 50 กำลังม้า  เขาทำการบินครั้งแรกระยะทาง 60 เมตร ที่ Bagattelle  ใกล้ปารีส  เมื่อวันที่ 23 ต.ค.1906  บางคน เชื่อว่า Santos-Dumont เป็นคนแรก ที่ทำการบิน ในประวัติศาสตร์

กำเนิด the Kitty Hawk Flyer ใน วันที่ 17 เดือน ธ.ค. 1903 , ด้วย อากาศยานลำนี้ Orville and Wilbur Wright ได้แสดงการบินด้วยอากาศยาน ที่ใช้เครื่องยนต์ สร้างแรงขับดัน.

คลิกดูวีดีโอประวัติศาสตร์การบิน

1903   พี่น้องตระกูลไรท์เริ่มต้นบินเป็นครั้งแรก

1907   เฮลิคอปเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้น

1927  บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

1945   ถล่มญี่ปุ่นด้วยระเบิดปรมาณู

1947  เครื่องบินจรวดบินด้วยระดับความเร็วที่มากกว่าเสียงเป็นครั้งแรก

1957  ดาวเทียมสปุตนิกเข้าสู่วงโคจร

1969  เครื่องบินคองคอร์ดปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรก

1986  สถานีอวกาศ Mir    ของรัสเซีย เริ่มต้นปฏิบัติการในวงโคจรของโลก

1995  ทดสอบโบอิ้ง  777

2003  ครบ  100  ปีของการบิน

 

สารบัญ     หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่  

  1. ความใฝ่ฝันในการบิน

  2. ประวัติศาสตร์การบิน

  3. ผู้พิชิตความเร็วเสียง

  4. ประวัติศาสตร์การบินเฮลิคอปเตอร์

  5. กองทัพอากาศไทย

  6. เสืออากาศไทย

  7. เขตอากาศยานปราศจากนักบิน

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต