แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 4

    แผ่นใส  การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีในระดับนาโน  จำนวน แผ่น ของ  Nectec  คลิกค่ะ

     electronic   เบื้องต้น  ของ อ.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 32  แผ่น คลิกครับ

 

    สภาวะแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์   ของ อ.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 35  แผ่น คลิกครับ

 

   รถลูกผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า  ยี่ห้อฮอนด้า จำนวน  23  แผ่น  คลิกครับ

 

   รถรุ่นต่างๆ มีมากกว่า100   แบบ เลือกดูได้จนหนำใจ  จำนวน   144 แผ่น   คลิกค่ะ

 

  ปืนหลากหลายแบบ ตั้งแต่ปืนพก จนไปถึงปืนใหญ่  จำนวน 44  แผ่น  คลิกจ้า

 

   นาฬิกาแบบต่างๆ  จำนวน  15  แผ่น  คลิกค่ะ

 

     ภาพการทดลองบินของพี่น้องตระกูลไรท์  ในปี  1902 - 1913  จำนวน  24  แผ่น คลิกครับ
 

    ยุคบุกเบิกการบิน  จำนวน 11  แผ่น คลิกครับ

 

     องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จำนวน  69  แผ่น คลิกค่ะ

 

 

     โมเมนตัม  และความหมาย   ของ อ. สิทธิชัย  ปิ่นกาญจนโรจน์  จำนวน   16  แผ่น  คลิกครับ   

    โมเมนตัมเชิงเส้น  และการดล  พร้อมกับ   โจทย์แบบฝึกหัด  เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  จำนวน  36  แผ่น  คลิกค่ะ

 

    ฟิสิกส์สำหรับการเต้นรำ   ของ อ.สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์  อธิบายความหมายของความเร็ว   โมเมนตัม   โมเมนต์ความเฉื่อย  และแรงหนีศูนย์กลาง ได้อย่างละเอียดมาก   จำนวน    32  แผ่น คลิกครับ
 

    การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์  และการยิงลิง (จริงๆ  )  ของ อ.สุวิทย์ ชวเดช   จำนวน แผ่น  คลิกครับ
 

    แผ่นใสแสดงการหมุน ของวัตถุแบบต่างๆ  มีการอธิบายความหมายของทอร์ก  โมเมนตัมเชิงมุม   และสุดท้ายเป็นความมหัศจรรย์ของลูกข่าง  แผ่นใสนี้ มีจำนวน  21  แผ่น นำมาจาก  ฟิสิกส์การ์ตูน   ของ อ.สุวิทย์ ชวเดช  คลิกค่ะ
 

     ผลิตภัณฑ์นาโน ที่ได้มาจากเทคโนโลยีระดับนาโน  จำนวน  38  แผ่น เสนอโดย  Miss  sujira promnimit  คลิกค่ะ
 

    ความรู้เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของโลหะ  เป็นแผ่นใสของ รองศาสตราจารย์  กอบบุญ  หล่อทองคำ  จำนวน 55  แผ่น  เนื้อหาประกอบด้วย  การกัดกร่อน  การเกิดออกซิชั่น  การสูญเสียคาร์บอนในเหล็ก  และอื่นๆอีกมากมาย  พร้อมรูปประกอบสวยงาม  คลิกค่ะ 
     สมบัติทางกลของโลหะ ของ อ.สุวันชัย  พงษ์สุกิจวัฒน์  จำนวน  54   แผ่น  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ   เช่น การยืดหดตัว   การเปลี่ยนรูป   การตอบสนองต่อแรงกระทำ   ความแข็งและความเหนียว ฯลฯ   คลิกครับ

 

 

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน