แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 1

  การผลิตเหล็ก จำนวน  24  แผ่น   คลิกครับ

      แผ่นใส เรื่อง อุณหภูมิ  ความร้อน  และกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก   จำนวน 62   แผ่น คลิกครับ  ของ  รศ.พินพรรณ  วิศาลอัตถพันธุ์

คลื่นสึนามิ

แผ่นใสเรื่องแผ่นดินไหว

และคลื่นสึนามิ

จำนวน 57 แผ่น

คลิกอ่านครับ

 

แผ่นใส กระแสสลับ ของ

ผศ. ดร.วาราวุฒิ เถาลัดดา จำนวน  107 แผ่น

คลิกอ่านครับ

 

แผ่นใสเรื่องอิเล็กตรอนภายในอะตอม

จำนวน 49  แผ่น (ภาษาอังกฤษ)

คลิกอ่านครับ

อะตอมและตารางธาตุ  41  แผ่น  ของ ครู ศรีนภา สูงรุ่ง   คลิกอ่านครับ

 

แผ่นใสแบบ PDF  จำนวน 22 แผ่น

คลิกอ่านครับ

ทวิภาค (Duality)

หัวข้อ

(1) การแผ่รังสีของวัตถุดำ

(2) ผลระทบโฟโตอิเล็กตริก

(3) การกระเจิงของคอมพ์ตัน

(4) อะตอมของโบร์  

(5) การทดลองของเดวิสสัน และเกอเมอร์ 

(6) สมมติฐานของ เดอร์บรอยจ์  

(7) การแทรกสอดของอิเล็กตรอน      แผ่นใส powerpoint  จำนวน  35 แผ่น ผู้แต่ง: Udom Robkob   คลิกครับ

กลุ่มคลื่น (Wave Packets)

     เมื่อเรามองอนุภาคให้เป็นคลื่นอนุภาคตาม de Broglie สิ่งที่ควรจะเป็นจริง คือ ความมีอยู่ของอนุภาค จากการมีคลื่นอนุภาคเช่น อนุภาคอิสระ (free particle) มีโมเมนตัมคงที่ ซึ่งแสดงถึงการคงที่ของความยาวคลื่นอนุภาค    แผ่นใส powerpoint  จำนวน  17 แผ่น ผู้แต่ง: Udom Robkob   คลิกครับ

วัสดุศาสตร์

      แผ่นใส powerpoint  จำนวน  24  แผ่น คลิกครับ

แสง สี และการมองเห็น

        แผ่นใส powerpoint  จำนวน  20  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

คลื่น

       แผ่นใส powerpoint  จำนวน  17  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

การเคลื่อนทีในแนววงกลม

        แผ่นใส powerpoint  จำนวน  10  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

กฎของฟาราเดย์

        แผ่นใส powerpoint  จำนวน  10  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

การเคลื่อนที่

       แผ่นใส powerpoint  จำนวน  13  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

     แผ่นใส powerpoint  จำนวน  31  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

การเคลื่อนที่ในแบบหมุน

  แผ่นใส powerpoint  จำนวน  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

งาน

  แผ่นใส powerpoint  จำนวน  15  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

 

 

 

 

  

แผ่นใสของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  

 คลิกเข้าไปดูหน้าหลัก

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน