ผลการสอบวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 2 ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x (35/90) + คะแนนปลายภาค x (45/100) + จิตพิสัย 20 %

No.รหัสนักศึกษา.ชื่อ-สกุลSectionผู้สอนกลางภาค 90จิตพิสัย 20%ปลายภาค 100 รวม 100% Grade
1115141122001-5นายวีรวัฒน์ เกิดแก้ว1สุชาติ28201738.5C
2115141122002-3นางสาววรรณนิสา พวงมาลา1สุชาติ21201133.1F
3115141122003-1นางสาวทัศนีย์ เผือกหอม1สุชาติ20202137.2C
4115141122004-9นางสาวรัตนพร ตันติธนานุกูล1สุชาติ29202442.1C+
5115141122005-6นายณัฐวุฒิ ปานณรงค์1สุชาติ33202242.7B
6115141122006-4นายศิริชัย อังกาบ1สุชาติ23201636.1D+
7115141122007-2นายชาญนภัส ลดาวรรษ์1สุชาติ27203144.5B
8115141122008-0นายชัยณรงค์ นวลขาว1สุชาติ19202840C+
9115141122009-8นายกิตติพงศ์ เล็กมณีโชติ1สุชาติ12202335D+
10115141122010-6นายนัฐพงษ์ อุนอก1สุชาติ36204654.7B+
11115141122011-4นายกฤษณะ ยุยง1สุชาติ19202438.2C
12115141122012-2นายมณเฑียร กรสุพรรณ์1สุชาติ31.5202141.7C+
13115141122013-0นายณัฐพล ธราพร1สุชาติ22203343.4B
14115141122015-5นายนัฐพงษ์ สุขเกตุ1สุชาติ18191633.2F
15115141122016-3นายธวัชชัย บุญปลอด1สุชาติ29203145.2B+
16115141122017-1นายชาคริต ชูวิเชียร1สุชาติ25202440.5C+
17115141122019-7นายสาธิต ขาวล้วน1สุชาติ26192038.1C
18115141122022-1นายพลชัย ทารมย์1สุชาติ20201434.1D
19115141122023-9นายโกเมศ บุญเรือง1สุชาติ15203240.2C+
20115141122024-7นายเจนภพ บัวระพา1สุชาติ24201937.9C
21115141122025-4นายเฉลิมโชค ทองโบราณ1สุชาติ35202444.4B
22115141122026-2นายณัฐพล แสงแก้ว1สุชาติ24202038.3C
23115141122027-0นายประสิทธิชัย เธียรถาวร1สุชาติ18203241.4C+
24115141122028-8นายธีรภัทร มุงเคน1สุชาติ24203846.4B+
25115141122029-6นายวุฒิพงศ์ แก้วอ่อน1สุชาติ20202739.9C
26115141122031-2นายดรงค์กร ศิริพจน์1สุชาติ30202542.9B
27115141122032-0นายกิตติรัตน์ ชูเกลี้ยง1สุชาติ31192241C+
28115141122034-6นายณัฐวุฒิ ทองแก้ว1สุชาติ27203345.4B+
29115141122035-3นายดำรงค์เกียรติ เพชรประดับสุข1สุชาติ29192139.7C
30115141122036-1นายอนุศักดิ์ ประเสริฐเก้าสกุล1สุชาติ19192537.6C
31115141122038-7นายนิพนธ์ อัชชพันธ์1สุชาติ35202243.5B
32115141122080-9นายปรัชญา นามวิชา1สุชาติ20202137.2C
33115141122081-7นายยรรยง ศิรินพ1สุชาติ322030.546.2B+
34115141122082-5นายวิทยา ณ นคร1สุชาติ34201941.8C+
35115141122083-3นายศิริวัฒน์ หิรัญวัฒนสูข1สุชาติ25202641.4C+
36115141122084-1นายสมบูรณ์ เครือมณี1สุชาติ32192040.4C+
37115141122085-8นายกวี คำกอง1สุชาติ16201834.3D
38115141122086-6นายอิทธิกร พิกุลแก้ว1สุชาติ27202039.5C
39115141122087-4นายณัฏฐวัศน์ ลิ้มสุนทร1สุชาติ14202235.3D+
40115141122040-3นายพรพิพัฒน์ รำพรรณ์2บดินทรชาติ20201534.5D
41115141122041-1นายศราวุธ ช้างกรุด2บดินทรชาติ27202140C
42115141122042-9นายนาวา อุ่นสมัย2บดินทรชาติ29202743.4B
43115141122043-7นายอัครพล เข็มนาค2บดินทรชาติ28201035.4D+
44115141122046-0นายพูนศักดิ์ ข้อออ2บดินทรชาติ32192341.8C+
45115141122048-6นายสิทธิพร เวชตรียานนท์2บดินทรชาติ21202539.4C
46115141122051-0นางสาวอุบลศรี ครูเจริญ2บดินทรชาติ28202843.5B
47115141122052-8นายอดิศักดิ์ นุกูลวรรณ์2บดินทรชาติ8202634.8D
48115141122054-4นายภัทรพงษ์ โซวเซ็ง2บดินทรชาติ29203747.9B+
49115141122055-1นายวิชาญ บุญญาศรีวิจิตร2บดินทรชาติ36201942.6B
50115141122056-9นายธนาคาร กล่ำอยู่สุข2บดินทรชาติ25192640.4C+
51115141122057-7นายวุฒิชัย ปัญญาหลาย2บดินทรชาติ27202240.4C+
52115141122058-5นายนิธิพัฒน์ กลัดคร้าม2บดินทรชาติ26201034.6D
53115141122059-3นายทีฆวัฒน์ ซำสุรีย์2บดินทรชาติ23202037.9C
54115141122060-1นายประทีป คำมูล2บดินทรชาติ26202240C+
55115141122061-9นายสุริยะ เรืองศรี2บดินทรชาติ24201435.6D+
56115141122062-7นายวรพจน์ หนูนุ้ย2บดินทรชาติ26201034.6D
57115141122063-5นายจิณณวัตร กระตุดนาค2บดินทรชาติ27202541.8C+
58115141122064-3นางสาววิชุดา บาลี2บดินทรชาติ18201533.8D
59115141122066-8นายดนัย พ่วงอ่างทอง2บดินทรชาติ24201737D+
60115141122067-6นายจักรพงษ์ สุภายุทธ2บดินทรชาติ26201737.8C
61115141122068-4นายเอกศักดิ์ ยิ้มเลิศลักษณ์2บดินทรชาติ24202038.3C
62115141122071-8นายฤทธิรงค์ ตาดี2บดินทรชาติ21201233.6D
63115141122072-6นายสันติกรณ์ ดอนพล2บดินทรชาติ23201937.5C
64115141122074-2นายสมเกียรติ สุขพาส2บดินทรชาติ21202137.6C
65115141122078-3นายยุรนันท์ โตโส2บดินทรชาติ23202439.7C
66115141122088-2นายกิตติชัย เรืองศรี2บดินทรชาติ26201938.7C
67115141122089-0นายอรรถพล หน่อทอง2บดินทรชาติ27202140C
68115141122090-8นายวิทยาพันธ์ เรืองเดช2บดินทรชาติ20201233.2F
69115141122091-6นายมนูรัตน์ ทิมโต2บดินทรชาติ36201641.2C+
70115141122093-2นายเมธา ยังอุ่น2บดินทรชาติ3620636.7D+
71115141122094-0นายภาคภูมิ เสร็จวัฒนารักษ์2บดินทรชาติ24202038.3C
72115141122095-7ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ คงสิบ2บดินทรชาติ22202740.7C+
73115141122096-5นายชัชวาลย์ กรรณิกา2บดินทรชาติ3420937.3C
74014851310560-8นายสุวิชัย สวนทับทิม3มรกต25191836.8D+
75014851310573-1นางสาวเนื้อแพร แสวงหา3มรกต24181634.5D
76014851310579-8นายนิธิ ทองศรี3มรกต23182035.9D+
77014851310583-0นายศรายุทธ เซี่ยงจ๊ง3มรกต24171834.4D
78014851310587-1นายกิตติพงษ์ สร้อยแก้ว3มรกต14182233.3D
79115010906001-4นายนฤบดินทร์ น้ำสอาด3มรกต2108.2F
80115010906002-2นางสาวเบญจวรรณ เกียรติพิบูรย์3มรกต32203749.1B+
81115010906007-1นางสาวพรพิมล คงพ่วง3มรกต24202239.2C
82115010906009-7นางสาวนภวรรณ ทางกลอง3มรกต17203140.6C+
83115010906011-3นายวรรณวิวรรธน์ พงษ์วันนา3มรกต25201938.3C
84115010906013-9นางสาวธัญญา ประดิษฐ์3มรกต24201435.6D+
85115010906014-7นายวรายุทธ์ แสงระวี3มรกต22182136D+
86115010906018-8นายมานะ ชีชะวา3มรกต22202138C
87115010906019-6นางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์3มรกต36192443.8B
88115010906020-4นายศุพล ตั้งศุภจรูญนุกูล3มรกต28202642.6B
89115010906021-2นายพงษ์ศิริ คำสิทธิ์3มรกต17202136.1D+
90115010906022-0นางสาวณัฏฐพร พรประพันธุ์3มรกต22203343.4B
91115010906023-8นางสาวจิรสิน ประเสริฐ3มรกต26202541.4C+
92115010906024-6นายฉัตรชัย บุญสม3มรกต30201940.2C+
93115010906025-3นางสาวพรจิรา ซันนุ3มรกต17202035.6D+
94115010906030-3นายธรรม ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ3มรกต312034.547.6B+
95115010906031-1นายปิยพัฒน์ วงษ์เสนา3มรกต24201536.1D+
96115010906035-2นางสาวกมลพร หงวนกระโทก3มรกต21203142.1C+
97115010906039-4นางสาวพนิตา ภูมิสนธิ์3มรกต27202843.1B
98115010906040-2นายวสวัตติ์ ผลสุทธิชัย3มรกต27202441.3C+
99115010906041-0นางสาวนภัทร์สิริ ศรีสวัสดิ์3มรกต35202344B
100115010906042-8นายเกษม พิมพ์เงิน3มรกต24202440.1C+
101115010906043-6นายชัชพงษ์ ฉ่ำเฉลิม3มรกต23202238.8C
102115010906044-4นางสาวจิราวรรณ นุ่นละออง3มรกต24182438.1C
103115010906046-9นายยุทธนา โหมดเทศ3มรกต382043.554.4B+
104115010906047-7นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัติ3มรกต232030.542.7B
105115010906048-5นางสาวอมรรัตน์ ไชยุชิต3มรกต182036.543.4B
106115010906049-3นายตะวัน วิรัชสกุลทิพย์3มรกต302021.541.3C+
107115010906050-1นางสาวสุภัทรา กรผิว3มรกต44202749.3B+
108115010906051-9นางสาวจิราวรรณ ดำเกลี้ยง3มรกต192019.536.2D+
109115010906105-3นางสาวนาตยา พวงศิลป์3มรกต21202338.5C
110115010906107-9นางสาวสุภาภรณ์ สัญญารื่น3มรกต30202643.4B
111115010906108-7นางสาวรุ่งฟ้า พิมเพราะ3มรกต19201433.7D
112114911305092-0นางสาวกรกนก อรัญภูมิ4วัชระ301937.547.5B+
113114911305096-1นางสาวระพีพรรณ คำเครือ4วัชระ29181837.4C
114114911305116-7นางสาววิรันดา เมืองอินทร์4วัชระ3017.528.542C+
115115010906052-7นางสาวชลทิชา ลากุล4วัชระ2918.52942.8B
116115010906053-5นางสาวนันทิยา ลิ้มประเสริฐ4วัชระ29203747.9B+
117115010906054-3นางสาวอัมพิการ์ เจ้ยชุม4วัชระ20201635D
118115010906055-0นายสุกฤษฎ์ ล้อมลาย4วัชระ4319.52547.5B+
119115010906058-4นายปภาณ รังสิกรรภูมิ4วัชระ2516.51633.4D
120115010906059-2นางสาวอรดาริญา ภูเขาทอง4วัชระ292030.545B+
121115010906060-0นางสาวณัฎฐณิชา กองจันดา4วัชระ2418.52740C+
122115010906061-8นายยุทธศักดิ์ สุขมา4วัชระ21201233.6D
123115010906063-4นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีบุญชู4วัชระ15202637.5C
124115010906064-2นางสาววรัญญา หนองกลม4วัชระ3319.52443.1B
125115010906065-9นางสาวระพี วงศ์สุวรรณ4วัชระ302029.544.9B+
126115010906067-5นางสาวธัญญารัตน์ เจียมกลิ่น4วัชระ27202541.8C+
127115010906068-3นายเกรียงไกร บุญเกิด4วัชระ23201033.4D
128115010906069-1นายสุทัศน์ บุญพิทักษ์4วัชระ24191635.5D+
129115010906070-9นางสาวพัชราพรรณ ทัศดี4วัชระ22202740.7C+
130115010906071-7นางสาวมานิตา แจ่มโฉม4วัชระ31202342.4B
131115010906072-5นางสาวธนัชพร ไชยสิทธิ์4วัชระ23182236.8D+
132115010906073-3นายประสงค์ สุพรรณกาล4วัชระ23201736.6D+
133115010906075-8นางสาวพิณทิพย์ สิงห์สอาด4วัชระ32191739.1C
134115010906076-6นางสาวโศรยา ชื่นวิทยา4วัชระ28192340.2C+
135115010906077-4นางสาวจารุวรรณ กองเตย4วัชระ31202844.7B+
136115010906079-0นางสาวศิรินันท์ ไสยกิจ4วัชระ45204557.8A
137115010906080-8นายตันติกร คมคาย4วัชระ3019.52040.2C+
138115010906081-6นางสาวอ้อมใจ หัตถมาศ4วัชระ21192739.3C
139115010906082-4นายอภินันท์ มีนมณี4วัชระ30193546.4B+
140115010906084-0นางสาวพรทิพย์ ใจแสน4วัชระ2518.531.542.4B
141115010906085-7นางสาววิภาวดี นันบุญมา4วัชระ29193445.6B+
142115010906086-5นางสาวรุ่งทิวา พนมพร4วัชระ23202138.4C
143115010906087-3นายกิตติศักดิ์ แซ่เฮ้ง4วัชระ3719.52344.2B
144115010906089-9นางสาวปิยะนุช รังษี4วัชระ2419.523.539.4C
145115010906090-7นายชัยรัตน์ โพธิ์สุข4วัชระ2519.53545B+
146115010906091-5นางสาวชนิดา รอดฉ่ำ4วัชระ24201737D+
147115010906092-3นางสาวชลธิชา ชื่นใจ4วัชระ2818.51737D+
148115010906093-1นายจาตุรนต์ อิ่มคง4วัชระ4018.53248.5B+
149115010906094-9นางสาวอรอนงค์ สุขอุดม4วัชระ3318.527.543.7B
150115010906096-4นายเกรียงไกร บุญสวน4วัชระ30202643.4B
151115010906097-2นายศิริพงศ์ สมพีรพันธุ์4วัชระ18201433.3D
152115010906100-4นายมนูญ นันทเวช4วัชระ31202744.2B
153115010906101-2นายชัยวัฒน์ อินทรา4วัชระ2518.51936.8D+
154115010906104-6นางสาวธัญกมล เกตุวัง4วัชระ3015.51634.4D
155115010906106-1นางสาวชุติมา ทองแถม4วัชระ2818.52440.2C+
156115010906109-5นายชินวัฒน์ แก้วเหลือง4วัชระ28202341.2C+
157115010906111-1นายอาทิตย์ นวลชม4วัชระ2818.51435.7D+

จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์
วิธีทำ: ใช้ PHP อ่านไฟล์ Excel