รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
217   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
9/11/2560 16:40:18
216   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
9/11/2560 16:36:46
215   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
30/7/2560 11:28:16
214   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
16/2/2560 19:39:26
213   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
6/12/2559 20:27:13
212   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
24/11/2559 13:30:15
211   
06525
นางสาวกมลวรรณ    เศษกุลชร
ไฟฟ้ากระแส
5
10
21/9/2559 22:59:20
210   
3505
นางสาวธนภรณ์    ปองรักษ์
ไฟฟ้ากระแส
10
60
13/9/2559 20:43:41
209   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
21/11/2558 12:50:59
208   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
21/11/2558 12:50:48
207   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
4/11/2558 0:04:27
206   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
29/8/2558 15:19:49
205   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
29/8/2558 15:18:23
204   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
10/7/2558 22:47:23
203   
เ้่    เด้
ไฟฟ้ากระแส
5
50
2/5/2558 14:46:14
202   
เ้่    เด้
ไฟฟ้ากระแส
5
40
2/5/2558 14:46:01
201   
เด้ดเ้    ดเ้้ดเ
ไฟฟ้ากระแส
5
30
2/5/2558 14:44:30
200   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
18/3/2558 21:26:08
199   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
18/3/2558 21:23:14
198   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
18/3/2558 21:22:03
197   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
18/3/2558 21:19:44
196   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
18/3/2558 21:16:20
195   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
18/3/2558 21:14:54
194   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
18/3/2558 21:13:08
193   
  
รังสีเอกซ์
5
40
10/3/2558 20:08:08
192   
  
นิวเคลียร์
5
10
10/3/2558 19:50:18
191   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
10/3/2558 19:40:36
190   
นายเกียรติศักดิ์    มงคลเวทย์
ไฟฟ้ากระแส
5
0
10/3/2558 17:01:45
189   
นายเกียรติศักดิ์    มงคลเวทย์
ไฟฟ้ากระแส
5
0
10/3/2558 16:54:55
188   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
9/3/2558 11:53:50
187   
  
นิวเคลียร์
5
10
7/3/2558 15:36:01
186   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
16/11/2557 22:10:10
185   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
16/11/2557 22:07:40
184   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
16/11/2557 22:04:42
183   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
16/11/2557 22:01:41
182   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
16/11/2557 21:58:22
181   
85
58    58
ไฟฟ้ากระแส
5
0
16/11/2557 21:56:08
180   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
21/9/2557 17:35:52
179   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
21/9/2557 17:34:49
178   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
21/9/2557 17:32:51
177   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
17/8/2557 14:48:24
176   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
1/8/2557 20:57:14
175   
38863
นางสาวฐัถฏ์กรณ์    กฤติวาณิชย์
ไฟฟ้ากระแส
5
0
3/7/2557 18:00:36
174   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
28/4/2557 20:19:24
173   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
10/3/2557 22:25:59
172   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
10/3/2557 22:25:52
171   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
10/3/2557 22:25:42
170   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
10/3/2557 22:23:28
169   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
10/3/2557 22:19:56
168   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
10/3/2557 22:19:49
167   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
10/3/2557 22:19:25
166   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
10/3/2557 22:19:25
165   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
10/3/2557 22:14:31
164   
24140
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
3/3/2557 21:42:58
163   
24140
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
3/3/2557 21:42:36
162   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
11/12/2556 18:51:34
161   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
7/12/2556 22:27:40
160   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
1/12/2556 19:52:33
159   
1350700065151
นายวัฒนศักดิ์    ศรีเทพ
ไฟฟ้ากระแส
20
130
22/9/2556 20:05:01
158   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
17/9/2556 21:50:23
157   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
8/9/2556 18:51:13
156   
7777
doing    1111
ไฟฟ้ากระแส
5
30
3/9/2556 17:50:48
155   
7777
doing    1111
ไฟฟ้ากระแส
5
20
3/9/2556 17:50:46
154   
7777
doing    1111
ไฟฟ้ากระแส
5
20
3/9/2556 17:50:43
153   
7777
doing    1111
ไฟฟ้ากระแส
5
20
3/9/2556 17:50:35
152   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
25/8/2556 16:53:13
151   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
1/8/2556 22:59:45
150   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
1/8/2556 22:57:12
149   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
1/8/2556 22:55:03
148   
  
ไฟฟ้ากระแส
20
170
1/8/2556 22:52:51
147   
พรฤดี   
ไฟฟ้ากระแส
5
10
8/7/2556 11:45:36
146   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
30
26/6/2556 23:24:18
145   
1419900566241
นายอติวิชญ์    จันทะสี
ไฟฟ้ากระแส
5
30
26/6/2556 23:21:18
144   
7885
นางสาวอภิญญา    พิมพาพันธ์
ไฟฟ้ากระแส
5
30
26/6/2556 2:12:45
143   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
4/5/2556 15:21:31
142   
า่า่ส
ีา่า่    ่า่
ไฟฟ้ากระแส
5
10
25/4/2556 0:10:14
141   
นายรณภพ    ต้นเถา
กฎของจักรวาล
10
70
6/4/2556 15:02:37
140   
นายรณภพ    ต้นเถา
ไฟฟ้ากระแส
5
20
6/4/2556 14:33:54
139   
นายรณภพ    ต้นเถา
ไฟฟ้ากระแส
5
10
6/4/2556 14:30:55
138   
นายรณภพ    ต้นเถา
ไฟฟ้ากระแส
5
10
6/4/2556 14:27:45
137   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
29/3/2556 22:05:13
136   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
15/3/2556 13:16:28
135   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
15/3/2556 13:15:55
134   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
15/3/2556 13:13:55
133   
143526
นายอนุชิต    อินจันทร์
นิวเคลียร์
10
40
4/3/2556 16:42:50
132   
142538
นายอนุชิต    อินจันทร์
ไฟฟ้ากระแส
5
20
4/3/2556 16:40:01
131   
fa   
ไฟฟ้ากระแส
5
20
1/3/2556 22:02:50
130   
r   
ไฟฟ้ากระแส
5
10
1/3/2556 22:01:35
129   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
2/2/2556 17:21:17
128   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
19/1/2556 12:58:14
127   
นายวัชรพงศ์    ศรีชาย
นิวเคลียร์
5
40
12/1/2556 21:22:58
126   
วัฒธนวัฒน์    อุดมพืชน์
ไฟฟ้าสถิต
5
30
17/12/2555 23:09:59
125   
วัดนายธนวัฒน์    อุดมพืชน์
ไฟฟ้ากระแส
5
20
17/12/2555 23:06:44
124   
นายภาณุพงศ์    มูลซาว
นิวเคลียร์
10
20
15/11/2555 10:48:55
123   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
6/11/2555 15:08:16
122   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
27/10/2555 20:50:16
121   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
22/10/2555 18:40:19
120   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
22/10/2555 18:30:21
119   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
17/8/2555 1:53:44
118   
นางสาวพิชามญชุ์    คำปัน
ไฟฟ้ากระแส
5
20
15/8/2555 20:01:41
117   
1829900333457
นาย้่ก    ข
กฎของจักรวาล
20
50
10/8/2555 16:13:12
116   
1829900333457
นาย้่ก    ข
กฎของจักรวาล
20
50
10/8/2555 16:13:10
115   
4444   
ไฟฟ้ากระแส
5
10
4/8/2555 18:09:52
114   
9019
MissJiraporn    saikaew
กฎของจักรวาล
5
20
25/7/2555 18:22:23
113   
9019
นางสาวจิราพร    สายแก้ว
ไฟฟ้ากระแส
5
10
25/7/2555 18:19:01
112   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
17/7/2555 13:10:40
111   
  
นิวเคลียร์
5
20
4/7/2555 0:46:11
110   
  
เลเซอร์
5
20
17/6/2555 10:03:50
109   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
16/6/2555 17:12:24
108   
05498
นตท.ทันพันธุ์    โกสุวินทร์
กฎของจักรวาล
20
130
3/5/2555 21:30:00
107   
  
กฎของจักรวาล
5
10
1/5/2555 12:04:51
106   
  
เลเซอร์
5
0
1/5/2555 12:03:59
105   
  
นิวเคลียร์
5
20
1/5/2555 12:03:24
104   
11111
นายณธพหล    แม้นมาศ
กฎของจักรวาล
20
70
25/4/2555 10:24:15
103   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
24/4/2555 14:27:57
102   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
17/3/2555 14:35:46
101   
  
ผลึก
5
20
13/3/2555 3:26:50
100   
  
ไฟฟ้ากระแส
20
190
13/3/2555 3:03:39
99   
  
รังสีเอกซ์
5
10
13/3/2555 2:58:27
98   
  
นิวเคลียร์
10
40
13/3/2555 2:56:48
97   
บิล   
ไฟฟ้ากระแส
5
50
13/3/2555 2:54:08
96   
บิล   
ไฟฟ้ากระแส
5
40
13/3/2555 2:53:48
95   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
11/3/2555 14:56:17
94   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
50
8/3/2555 4:17:17
93   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
8/3/2555 4:17:09
92   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
8/3/2555 4:16:56
91   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
8/3/2555 4:14:36
90   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
6/3/2555 19:53:04
89   
1154111080291
นางสาวนิตยา    สุวรรณศรี
นิวเคลียร์
5
30
21/2/2555 10:23:14
88   
1154111080283
นางสาววิไลวรรณ    แสงลำ
นิวเคลียร์
5
30
21/2/2555 10:22:06
87   
1154111080291
นางสาวนิตยา    สุวรรณศรี
นิวเคลียร์
5
20
21/2/2555 10:20:21
86   
1154111080283
นางสาววิไลวรรณ    แสงลำ
นิวเคลียร์
5
30
21/2/2555 10:18:55
85   
1154111080291
นางสาวนิตยา    สุวรรณศรี
นิวเคลียร์
5
20
21/2/2555 10:17:25
84   
1154111080283
นางสาววิไลวรรณ    แสงลำ
นิวเคลียร์
10
40
21/2/2555 10:15:43
83   
  
ไฟฟ้ากระแส
10
60
20/2/2555 14:48:10
82   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
20/2/2555 14:43:33
81   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
20/2/2555 14:39:55
80   
1111   
ไฟฟ้ากระแส
5
0
9/2/2555 22:41:58
79   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
20/1/2555 16:23:24
78   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
7/1/2555 20:56:13
77   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
7/1/2555 20:53:22
76   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
50
7/1/2555 20:46:26
75   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
7/1/2555 20:45:05
74   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
7/1/2555 20:43:22
73   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
7/1/2555 20:41:33
72   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
7/1/2555 20:37:58
71   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
7/1/2555 20:36:17
70   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
7/1/2555 20:33:41
69   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
1/1/2555 12:10:31
68   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
28/12/2554 17:01:59
67   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
16/12/2554 23:45:21
66   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
16/12/2554 23:42:31
65   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
11/12/2554 7:19:54
64   
  
ไฟฟ้ากระแส
10
100
28/8/2554 9:49:29
63   
  
ไฟฟ้ากระแส
10
90
28/8/2554 9:48:18
62   
  
ไฟฟ้ากระแส
10
90
28/8/2554 9:46:29
61   
  
ไฟฟ้ากระแส
10
80
28/8/2554 9:44:34
60   
  
ไฟฟ้ากระแส
10
80
28/8/2554 9:42:23
59   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
50
28/8/2554 9:41:11
58   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
28/8/2554 9:40:46
57   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
28/8/2554 9:40:19
56   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
50
28/8/2554 9:39:41
55   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
28/8/2554 9:38:52
54   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
28/8/2554 9:38:06
53   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
28/8/2554 9:36:55
52   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
40
28/8/2554 9:36:06
51   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
28/8/2554 9:35:07
50   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
28/8/2554 9:33:34
49   
  
กฎของจักรวาล
5
40
16/8/2554 21:39:43
48   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
10/7/2554 20:21:30
47   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
10/7/2554 20:21:15
46   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
10/7/2554 20:20:59
45   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
7/7/2554 9:32:19
44   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
29/6/2554 21:15:53
43   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
29/6/2554 21:15:34
42   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
29/6/2554 21:14:50
41   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
29/6/2554 21:14:26
40   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
29/6/2554 21:14:06
39   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
29/6/2554 21:13:45
38   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
30
29/6/2554 21:13:27
37   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
29/6/2554 21:13:01
36   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
29/6/2554 21:12:41
35   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
29/6/2554 21:12:15
34   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
29/6/2554 21:11:49
33   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
29/6/2554 21:10:41
32   
26647
นายวรเทพ    สุดพิพัฒน์
นิวเคลียร์
5
40
27/6/2554 17:41:02
31   
26647
นายวรเทพ    สุดพิพัฒน์
นิวเคลียร์
10
40
27/6/2554 17:40:28
30   
26647
นายวรเทพ    สุดพิพัฒน์
นิวเคลียร์
10
40
27/6/2554 17:21:45
29   
ีะรน
ีะีะน    รีะน
กฎของจักรวาล
5
20
23/6/2554 16:53:59
28   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
12/6/2554 19:38:21
27   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
11/6/2554 11:31:13
26   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
11/6/2554 11:30:23
25   
  
กฎของจักรวาล
5
10
18/5/2554 22:34:42
24   
  
กฎของจักรวาล
5
10
18/5/2554 22:34:17
23   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
15/3/2554 22:06:41
22   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
15/3/2554 22:05:34
21   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
27/2/2554 21:16:04
20   
นายธีรพงษ์    ม้วนทอง
นิวเคลียร์
10
20
13/2/2554 8:47:52
19   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
20
9/2/2554 9:57:08
18   
น.ส.   
ไฟฟ้ากระแส
5
10
4/2/2554 9:58:10
17   
8501085002391
นายอิน    อินแสง
นิวเคลียร์
5
10
1/2/2554 12:50:24
16   
8501085002391
นายอิน    อินแสง
ไฟฟ้ากระแส
5
30
1/2/2554 12:48:05
15   
04762
นางสาวพิณนา    ชูรัตน์
ไฟฟ้ากระแส
5
30
31/1/2554 13:18:10
14   
1153304720309
sec39โชคชัย    อิ่ทน้อย
นิวเคลียร์
5
40
28/1/2554 0:46:25
13   
นางสาวนัฐกานต์    คงชีพ
นิวเคลียร์
10
10
27/1/2554 9:51:44
12   
นางสาวนัฐกานต์    คงชีพ
ไฟฟ้ากระแส
5
0
27/1/2554 9:41:22
11   
04766
นางสาวมุกมณี    พูลสวัสดิ์
ไฟฟ้ากระแส
5
30
27/1/2554 9:41:07
10   
นางสาวเนตรนภา    บัวหมุน
ไฟฟ้ากระแส
10
30
27/1/2554 9:26:33
9   
นายปรัชญาพล    ธนาธรรมรัตน์
นิวเคลียร์
10
30
23/1/2554 12:57:47
8   
นายสมพล    วงศ์ไชย
นิวเคลียร์
10
30
23/1/2554 0:01:51
7   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
11/1/2554 20:40:10
6   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
11/1/2554 12:45:17
5   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
30
11/1/2554 12:43:59
4   
57150
นางสาวศิวะพร    ใจวงค์
ไฟฟ้ากระแส
5
10
7/1/2554 22:49:08
3   
24354
yyyyy    yyyy
นิวเคลียร์
15
30
16/12/2553 18:53:42
2   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
0
14/12/2553 22:00:05
1   
  
ไฟฟ้ากระแส
5
10
26/11/2553 17:11:22
[ Home ]