รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
264   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
5
40
22/6/2561 0:27:31
263   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
21/6/2561 15:02:47
262   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/6/2561 15:02:25
261   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/6/2561 15:02:00
260   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 15:01:33
259   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/6/2561 15:01:10
258   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/6/2561 15:00:40
257   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 14:59:50
256   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/6/2561 14:53:28
255   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 14:52:56
254   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 14:52:20
253   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/6/2561 14:51:34
252   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/6/2561 14:47:00
251   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 14:45:51
250   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 14:38:29
249   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/6/2561 11:36:34
248   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/6/2561 11:35:38
247   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/6/2561 11:34:50
246   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/6/2561 11:33:09
245   
  
กฎการเคลื่อนที่
10
40
21/6/2561 11:27:48
244   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
17/6/2561 23:09:38
243   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
17/6/2561 20:49:15
242   
7513
เด็กชายศุภเดช    สุภาใจ
พื้นฐานฟิสิกส์
20
90
12/6/2561 6:25:35
241   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
29/5/2561 12:36:12
240   
  
เสียง
5
10
21/4/2561 12:10:13
239   
  
ไฟฟ้ากระแสสลับ
5
30
21/4/2561 12:08:30
238   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
21/4/2561 12:06:45
237   
  
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
5
20
21/4/2561 12:04:05
236   
นายเสถียร   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
15/3/2561 16:36:06
235   
นายเสถียร    วังคีรี
กฎการเคลื่อนที่
5
20
15/3/2561 16:26:09
234   
60523207084-3
นายฐานปราษ์กรณ์    โสมชัย
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/3/2561 8:21:27
233   
  
รังสีเอกซ์
5
0
27/2/2561 14:28:03
232   
  
เสียง
5
20
27/2/2561 14:27:09
231   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
5
30
27/2/2561 14:24:58
230   
12345
นายอิอิ    คิคิ
รังสีที่มองไม่เห็น
5
20
27/2/2561 14:23:43
229   
  
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
10
16/2/2561 3:16:52
228   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
16/2/2561 3:14:18
227   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
16/2/2561 3:13:36
226   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
16/2/2561 3:11:29
225   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
16/2/2561 3:10:51
224   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
16/2/2561 3:10:11
223   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
16/2/2561 3:09:34
222   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
16/2/2561 3:07:15
221   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
13/2/2561 21:01:46
220   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
13/2/2561 20:55:06
219   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
13/2/2561 20:54:02
218   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
13/2/2561 20:52:45
217   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
13/2/2561 20:51:30
216   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
13/2/2561 20:47:18
215   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
13/2/2561 20:44:50
214   
นายพิทยา   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/2/2561 13:52:38
213   
นายพิทยา   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/2/2561 13:52:38
212   
นายพิทยา   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/2/2561 13:52:38
211   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
25/1/2561 21:12:11
210   
นายคำดน    ลีลา
กฎการเคลื่อนที่
5
20
23/1/2561 21:40:29
209   
มมุก   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
22/1/2561 21:25:41
208   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
16/1/2561 15:51:27
207   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
16/1/2561 15:49:38
206   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
14/1/2561 14:41:00
205   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
28/12/2560 12:07:14
204   
  
ความจุไฟฟ้า
5
10
28/12/2560 12:05:59
203   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
19/12/2560 13:55:15
202   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
19/12/2560 13:53:39
201   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
14/12/2560 21:29:01
200   
นายณัฐวุฒิ   
กฎการเคลื่อนที่
5
40
12/12/2560 20:05:07
199   
นายสุเมธ    บุญศรีทอง
พื้นฐานฟิสิกส์
10
60
27/11/2560 12:18:58
198   
นายสุเมธ    บุญศรีทอง
ไฟฟ้าสถิต
5
0
27/11/2560 12:15:22
197   
นายสุเมธ    บุญศรีทอง
กฎการเคลื่อนที่
10
30
27/11/2560 9:38:12
196   
นายสุเมธ    บุญศรีทอง
กฎการเคลื่อนที่
5
40
27/11/2560 9:28:57
195   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
22/11/2560 20:59:59
194   
  
คณิตคิดสนุก1
5
10
22/11/2560 20:31:37
193   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
9/11/2560 16:32:30
192   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
9/11/2560 16:30:28
191   
24742
นางสาวขวัญเรือน    สีสุก
กฎการเคลื่อนที่
5
10
28/10/2560 13:15:10
190   
24742
นางสาวขวัญเรือน    สีสุก
พื้นฐานฟิสิกส์
5
0
28/10/2560 13:09:06
189   
นายรนกฤต    ยมจันทร์
กฎการเคลื่อนที่
5
0
26/10/2560 22:06:44
188   
111111
นายก    ก
กฎการเคลื่อนที่
5
0
22/10/2560 12:48:02
187   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
10/10/2560 18:39:37
186   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
10/10/2560 18:39:11
185   
ชล    ง
กฎการเคลื่อนที่
5
40
3/10/2560 22:23:00
184   
ฟิสิกส์ราชมงคล   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/10/2560 13:09:47
183   
  
ไฟฟ้ากระแสสลับ
10
70
21/9/2560 17:10:05
182   
  
projectile
15
100
19/9/2560 17:36:07
181   
  
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
5
40
19/9/2560 17:16:54
180   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
19/9/2560 17:06:15
179   
นางสาวชลิตดา    เกษนอก
กฎการเคลื่อนที่
5
0
16/9/2560 23:07:31
178   
นางสาวอังคณา    นิตยพันธ์
รังสีเอกซ์
5
10
6/9/2560 16:56:36
177   
นางสาวอังคณา    นิตยพันธ์
เสียง
5
40
6/9/2560 16:54:31
176   
  
กลศาสตร์เบื้องต้น
20
150
2/9/2560 10:38:44
175   
360516323006
นายจุลจักร    เขียวโสภา
กฎการเคลื่อนที่
20
120
2/9/2560 10:26:50
174   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
31/8/2560 14:14:26
173   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
31/8/2560 14:11:36
172   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/8/2560 19:16:39
171   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
9/8/2560 23:53:03
170   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
9/8/2560 23:51:35
169   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
9/8/2560 23:44:25
168   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
9/8/2560 23:44:19
167   
a   
กฎการเคลื่อนที่
5
0
8/8/2560 22:29:58
166   
นางสาววนิดา    รักผาสุข
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
10
3/8/2560 20:25:10
165   
  
ความจุไฟฟ้า
5
10
30/7/2560 2:19:57
164   
วรวรรณ   
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
30/7/2560 2:11:20
163   
วรวรรณ    บังเกิผล
ค้นพบอิเล็กตรอน
5
10
30/7/2560 2:07:47
162   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
30
30/7/2560 2:05:24
161   
  
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
5
0
30/7/2560 1:01:17
160   
  
ไฟฟ้ากระแสสลับ
5
30
30/7/2560 0:58:28
159   
น.สวรวรรณ    บังเกิผล
กฎการเคลื่อนที่
5
0
30/7/2560 0:55:27
158   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
29/7/2560 14:55:04
157   
นาย   
กฎการเคลื่อนที่
5
50
24/7/2560 9:17:55
156   
นายธนายุทธ    สุพจน์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
24/7/2560 9:17:08
155   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
24/7/2560 9:15:45
154   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
24/7/2560 9:14:31
153   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
24/7/2560 9:13:17
152   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
24/7/2560 9:11:57
151   
นาย   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
24/7/2560 9:08:51
150   
22968
น.สโยษิตา    แว่นแก้ว
กฎการเคลื่อนที่
10
20
21/7/2560 23:52:16
149   
น.ส.ยุภา    นามแสน
รังสีที่มองไม่เห็น
5
30
15/7/2560 21:54:50
148   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
3/7/2560 20:17:29
147   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
3/7/2560 20:17:01
146   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/7/2560 20:15:04
145   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/7/2560 20:14:36
144   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/7/2560 20:14:00
143   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/7/2560 20:13:19
142   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/7/2560 20:12:53
141   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
3/7/2560 20:11:15
140   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
3/7/2560 20:10:07
139   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
10
30
29/6/2560 14:32:01
138   
  
กฎการเคลื่อนที่
10
50
29/6/2560 14:24:24
137   
  
คณิตคิดสนุก1
5
30
29/6/2560 14:05:10
136   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
29/6/2560 14:03:27
135   
นางสาวดารารัตน์    วงศารัตนศิลป์
กฎการเคลื่อนที่
5
30
29/6/2560 14:01:05
134   
  
กฎการเคลื่อนที่
10
60
24/6/2560 16:51:14
133   
เอกรัฐเกียรติ    บัวเล็ก
กฎการเคลื่อนที่
5
20
24/6/2560 16:41:24
132   
น.ส.กัลยา   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
24/6/2560 14:03:12
131   
  
กฎการเคลื่อนที่
10
70
31/5/2560 2:55:27
130   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
31/5/2560 2:54:23
129   
  
กฎการเคลื่อนที่
50
130
31/5/2560 2:53:10
128   
ttt
ืtttttttt    ttt
กฎการเคลื่อนที่
5
20
31/5/2560 2:44:10
127   
นาย ปพนธนัย    เกิดมี
กลศาสตร์เบื้องต้น
10
60
22/5/2560 20:27:51
126   
นาย ปพนธนัย    เกิดมี
กฎการเคลื่อนที่
20
90
22/5/2560 20:16:06
125   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
21/5/2560 23:01:37
124   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
1/5/2560 9:46:57
123   
  
กฎการเคลื่อนที่
10
50
19/4/2560 17:35:04
122   
  
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
0
19/4/2560 17:23:07
121   
  
คณิตคิดสนุก1
5
10
19/4/2560 17:14:45
120   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
20
50
19/4/2560 17:09:34
119   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
19/4/2560 16:49:26
118   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
10
30
19/4/2560 16:48:18
117   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
19/4/2560 16:44:13
116   
  
พื้นฐานฟิสิกส์
5
10
16/4/2560 20:01:03
115   
นายอธิวัฒน์    ธรรมเลิศ
ความจุไฟฟ้า
5
10
16/4/2560 19:58:48
114   
นายอธิวัฒน์    ธรรมเลิศ
กฎการเคลื่อนที่
5
20
16/4/2560 19:54:35
113   
นายณัฐชัย    เนตรประสม
กฎการเคลื่อนที่
5
10
8/4/2560 11:56:46
112   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
4/4/2560 10:40:27
111   
1420300120189
นายชัยพร    ศรีมงคล
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/4/2560 21:28:31
110   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/4/2560 8:00:44
109   
1321312
นายทรัพย์ทวี    งานรุ่งเรือง
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
1/4/2560 0:22:51
108   
นายทรัพย์ทวี    งานรุ่งเรือง
คณิตคิดสนุก1
5
40
1/4/2560 0:20:06
107   
21231231231
นายทรัพย์ทวี    งานรุ่งเรือง
กฎการเคลื่อนที่
5
40
1/4/2560 0:13:17
106   
1321312
นายทรัพย์ทวี    งานรุ่งเรือง
กลศาสตร์เบื้องต้น
50
150
1/4/2560 0:07:32
105   
นายต้นตระการ    วิชานนท์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
22/3/2560 14:27:41
104   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/3/2560 14:17:00
103   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
17/3/2560 13:20:10
102   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
17/3/2560 13:19:52
101   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
17/3/2560 13:19:37
100   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
17/3/2560 13:19:15
99   
  
คณิตคิดสนุก1
5
10
16/3/2560 20:09:04
98   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
16/3/2560 20:06:00
97   
นางสาวสุภา    ลบบล
กฎการเคลื่อนที่
5
10
15/3/2560 11:32:48
96   
1730301173194
นางสาวโยษิตา    ภากิจณเวกรณ์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
10/3/2560 21:14:39
95   
1730301173194
นางสาวโยษิตา    ภากิจณเวกรณ์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
10/3/2560 21:14:08
94   
1730301173194
นางสาวโยษิตา    ภากิจณเวกรณ์
กฎการเคลื่อนที่
10
40
10/3/2560 21:12:44
93   
1
นายเทียนชัย    ภิญโญ
กฎการเคลื่อนที่
10
60
7/3/2560 14:01:15
92   
  
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
5
0
28/2/2560 23:09:03
91   
นายkiattisak    ไกรเทพ
รังสีที่มองไม่เห็น
50
350
25/2/2560 16:23:33
90   
นายkiattisak    ไกรเทพ
กฎการเคลื่อนที่
50
430
25/2/2560 16:03:13
89   
11913
นางสาวเอมอร    อุปครุธ
เสียง
5
10
25/2/2560 14:22:15
88   
1950601249461
bukah    deemuleh
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/2/2560 15:57:34
87   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
11/2/2560 11:29:27
86   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
11/2/2560 11:28:25
85   
  
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
10
3/2/2560 22:12:16
84   
นางสาวราชาวดี    ศรีศิษฏิยางกูร
ความจุไฟฟ้า
5
10
2/2/2560 10:12:38
83   
05058
พพนิดา    พงศ์อัมพรทิพย์
กฎการเคลื่อนที่
5
20
18/1/2560 17:29:49
82   
นานนบ   
กฎการเคลื่อนที่
5
30
13/1/2560 18:57:25
81   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/1/2560 18:53:52
80   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
รังสีที่มองไม่เห็น
5
10
13/1/2560 0:48:07
79   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
รังสีที่มองไม่เห็น
5
40
13/1/2560 0:41:49
78   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
0
13/1/2560 0:32:45
77   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
ความจุไฟฟ้า
5
0
13/1/2560 0:30:06
76   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
กฎการเคลื่อนที่
5
20
13/1/2560 0:27:18
75   
0987654321
nhymujjgmihyr2kbhk@junkl.com    jgmihyr2kbhk@junkl.com
กฎการเคลื่อนที่
5
0
7/1/2560 18:15:20
74   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
2/1/2560 14:16:16
73   
  
สนามไฟฟ้า
5
40
1/1/2560 13:31:09
72   
  
สนามไฟฟ้า
15
120
31/12/2559 22:05:42
71   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:51:54
70   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
31/12/2559 21:51:10
69   
  
สนามไฟฟ้า
5
50
31/12/2559 21:48:30
68   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:34:12
67   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
31/12/2559 21:34:02
66   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
31/12/2559 21:33:54
65   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:29:36
64   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:27:14
63   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:24:01
62   
  
กฎการเคลื่อนที่
50
130
19/12/2559 12:33:45
61   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
19/12/2559 12:29:23
60   
  
กฎการเคลื่อนที่
20
70
18/12/2559 17:29:41
59   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
18/12/2559 17:24:04
58   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
18/12/2559 17:21:30
57   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
0
15/12/2559 1:38:10
56   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
15/12/2559 1:37:25
55   
5721010160
นายกฤษณารักษ์    วางกลอน
พื้นฐานฟิสิกส์
10
50
15/12/2559 1:35:54
54   
1369900297658
นายกรัญญู    สธาเมศ
กฎการเคลื่อนที่
5
20
10/12/2559 7:53:46
53   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
9/12/2559 20:55:17
52   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
9/12/2559 20:50:23
51   
ภจถตถตจ-ุ
นางสาวยัสมีน    อิงดิง
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
26/11/2559 20:56:46
50   
นายฐานปราษ์กรณ์    โสมชัย
กฎการเคลื่อนที่
5
20
24/11/2559 13:20:49
49   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 23:37:04
48   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 11:26:32
47   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 11:25:36
46   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
23/11/2559 11:24:41
45   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 11:23:47
44   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
23/11/2559 11:22:41
43   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
23/11/2559 11:20:56
42   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
23/11/2559 11:19:08
41   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/11/2559 20:29:22
40   
R   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
19/11/2559 7:34:08
39   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
17/11/2559 18:22:18
38   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
12/11/2559 22:17:51
37   
1591010641117
นายกิตติธัช    วรสัมปติ
กฎการเคลื่อนที่
10
40
5/11/2559 19:25:05
36   
2
นายดหืด่ห    ห่ื่
กฎการเคลื่อนที่
5
10
5/11/2559 10:34:03
35   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
4/11/2559 21:19:27
34   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
4/11/2559 21:18:50
33   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
4/11/2559 21:17:54
32   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
4/11/2559 21:17:03
31   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
4/11/2559 21:15:27
30   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2559 21:13:04
29   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2559 21:12:31
28   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2559 21:11:32
27   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
28/10/2559 5:53:47
26   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/10/2559 5:53:37
25   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/10/2559 5:51:32
24   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/10/2559 5:50:13
23   
123456
นายตั้งใจ    ขยันเรียน
พื้นฐานฟิสิกส์
15
60
25/10/2559 22:53:39
22   
123456
นายตั้งใจ    ขยันเรียน
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
25/10/2559 22:49:08
21   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/10/2559 6:14:39
20   
2222
นายสิทธิชัย    นนทะสิงห์
รังสีเอกซ์
5
10
13/10/2559 6:09:32
19   
  
กฎการเคลี่อนที่ 1
5
0
12/10/2559 11:56:47
18   
1111
นายบดินทร์    ผู้ดี
กฎการเคลื่อนที่
5
0
12/10/2559 11:56:07
17   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
9/10/2559 15:50:44
16   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
9/10/2559 15:50:37
15   
001
นางสาวดวงเดือน    เริ่มรักรัมย์
กฎการเคลื่อนที่
5
30
24/9/2559 18:05:23
14   
06525
นางสาวกมลวรรณ    เศษกุลชร
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/9/2559 22:56:44
13   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/9/2559 20:41:14
12   
3505
นางสาวธนภรณ์    ปองรักษ์
กฎการเคลื่อนที่
10
40
13/9/2559 20:27:31
11   
นายภัทระล    ทั่งศิริ
กฎการเคลื่อนที่
5
30
12/9/2559 17:45:26
10   
  
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
5
0
11/9/2559 21:47:03
9   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
11/9/2559 21:45:25
8   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
11/9/2559 21:42:51
7   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/9/2559 18:12:54
6   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/9/2559 18:12:46
5   
1112223321443
นางสาวทองพัด    พันธ์กิจ
คณิตคิดสนุก1
5
20
2/9/2559 12:52:54
4   
1112223321443
นางสาวทองพัด    พันธ์กิจ
ค้นพบอิเล็กตรอน
20
50
2/9/2559 12:50:51
3   
1112223321443
นางสาวทองพัด    พันธ์กิจ
กฎการเคลื่อนที่
5
20
2/9/2559 12:46:38
2   
  
ไฟฟ้าสถิต
10
20
29/8/2559 13:37:03
1   
จรัส   
กฎการเคลื่อนที่
5
10
3/8/2555 4:47:18
[ Home ]