รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
106   
1420300120189
นายชัยพร    ศรีมงคล
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/4/2560 21:28:31
105   
นายต้นตระการ    วิชานนท์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
22/3/2560 14:27:41
104   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/3/2560 14:17:00
103   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
17/3/2560 13:20:10
102   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
17/3/2560 13:19:52
101   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
17/3/2560 13:19:37
100   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
17/3/2560 13:19:15
99   
  
คณิตคิดสนุก1
5
10
16/3/2560 20:09:04
98   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
16/3/2560 20:06:00
97   
นางสาวสุภา    ลบบล
กฎการเคลื่อนที่
5
10
15/3/2560 11:32:48
96   
1730301173194
นางสาวโยษิตา    ภากิจณเวกรณ์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
10/3/2560 21:14:39
95   
1730301173194
นางสาวโยษิตา    ภากิจณเวกรณ์
กฎการเคลื่อนที่
5
40
10/3/2560 21:14:08
94   
1730301173194
นางสาวโยษิตา    ภากิจณเวกรณ์
กฎการเคลื่อนที่
10
40
10/3/2560 21:12:44
93   
1
นายเทียนชัย    ภิญโญ
กฎการเคลื่อนที่
10
60
7/3/2560 14:01:15
92   
  
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
5
0
28/2/2560 23:09:03
91   
นายkiattisak    ไกรเทพ
รังสีที่มองไม่เห็น
50
350
25/2/2560 16:23:33
90   
นายkiattisak    ไกรเทพ
กฎการเคลื่อนที่
50
430
25/2/2560 16:03:13
89   
11913
นางสาวเอมอร    อุปครุธ
เสียง
5
10
25/2/2560 14:22:15
88   
1950601249461
bukah    deemuleh
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/2/2560 15:57:34
87   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
11/2/2560 11:29:27
86   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
11/2/2560 11:28:25
85   
  
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
10
3/2/2560 22:12:16
84   
นางสาวราชาวดี    ศรีศิษฏิยางกูร
ความจุไฟฟ้า
5
10
2/2/2560 10:12:38
83   
05058
พพนิดา    พงศ์อัมพรทิพย์
กฎการเคลื่อนที่
5
20
18/1/2560 17:29:49
82   
นานนบ   
กฎการเคลื่อนที่
5
30
13/1/2560 18:57:25
81   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/1/2560 18:53:52
80   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
รังสีที่มองไม่เห็น
5
10
13/1/2560 0:48:07
79   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
รังสีที่มองไม่เห็น
5
40
13/1/2560 0:41:49
78   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
กลศาสตร์เบื้องต้น
5
0
13/1/2560 0:32:45
77   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
ความจุไฟฟ้า
5
0
13/1/2560 0:30:06
76   
2670800024665
นางสาวจิราวรรณ    ขวัญเผือก
กฎการเคลื่อนที่
5
20
13/1/2560 0:27:18
75   
0987654321
nhymujjgmihyr2kbhk@junkl.com    jgmihyr2kbhk@junkl.com
กฎการเคลื่อนที่
5
0
7/1/2560 18:15:20
74   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
2/1/2560 14:16:16
73   
  
สนามไฟฟ้า
5
40
1/1/2560 13:31:09
72   
  
สนามไฟฟ้า
15
120
31/12/2559 22:05:42
71   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:51:54
70   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
31/12/2559 21:51:10
69   
  
สนามไฟฟ้า
5
50
31/12/2559 21:48:30
68   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:34:12
67   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
31/12/2559 21:34:02
66   
  
สนามไฟฟ้า
5
20
31/12/2559 21:33:54
65   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:29:36
64   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:27:14
63   
  
สนามไฟฟ้า
5
30
31/12/2559 21:24:01
62   
  
กฎการเคลื่อนที่
50
130
19/12/2559 12:33:45
61   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
19/12/2559 12:29:23
60   
  
กฎการเคลื่อนที่
20
70
18/12/2559 17:29:41
59   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
18/12/2559 17:24:04
58   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
18/12/2559 17:21:30
57   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
0
15/12/2559 1:38:10
56   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
15/12/2559 1:37:25
55   
5721010160
นายกฤษณารักษ์    วางกลอน
พื้นฐานฟิสิกส์
10
50
15/12/2559 1:35:54
54   
1369900297658
นายกรัญญู    สธาเมศ
กฎการเคลื่อนที่
5
20
10/12/2559 7:53:46
53   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
9/12/2559 20:55:17
52   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
9/12/2559 20:50:23
51   
ภจถตถตจ-ุ
นางสาวยัสมีน    อิงดิง
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
26/11/2559 20:56:46
50   
นายฐานปราษ์กรณ์    โสมชัย
กฎการเคลื่อนที่
5
20
24/11/2559 13:20:49
49   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 23:37:04
48   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 11:26:32
47   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 11:25:36
46   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
23/11/2559 11:24:41
45   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
23/11/2559 11:23:47
44   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
23/11/2559 11:22:41
43   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
23/11/2559 11:20:56
42   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
23/11/2559 11:19:08
41   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
21/11/2559 20:29:22
40   
R   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
19/11/2559 7:34:08
39   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
17/11/2559 18:22:18
38   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
12/11/2559 22:17:51
37   
1591010641117
นายกิตติธัช    วรสัมปติ
กฎการเคลื่อนที่
10
40
5/11/2559 19:25:05
36   
2
นายดหืด่ห    ห่ื่
กฎการเคลื่อนที่
5
10
5/11/2559 10:34:03
35   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
4/11/2559 21:19:27
34   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
4/11/2559 21:18:50
33   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
4/11/2559 21:17:54
32   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
40
4/11/2559 21:17:03
31   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
50
4/11/2559 21:15:27
30   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2559 21:13:04
29   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2559 21:12:31
28   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2559 21:11:32
27   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
28/10/2559 5:53:47
26   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/10/2559 5:53:37
25   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/10/2559 5:51:32
24   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
28/10/2559 5:50:13
23   
123456
นายตั้งใจ    ขยันเรียน
พื้นฐานฟิสิกส์
15
60
25/10/2559 22:53:39
22   
123456
นายตั้งใจ    ขยันเรียน
พื้นฐานฟิสิกส์
5
20
25/10/2559 22:49:08
21   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
10
13/10/2559 6:14:39
20   
2222
นายสิทธิชัย    นนทะสิงห์
รังสีเอกซ์
5
10
13/10/2559 6:09:32
19   
  
กฎการเคลี่อนที่ 1
5
0
12/10/2559 11:56:47
18   
1111
นายบดินทร์    ผู้ดี
กฎการเคลื่อนที่
5
0
12/10/2559 11:56:07
17   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
9/10/2559 15:50:44
16   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
0
9/10/2559 15:50:37
15   
001
นางสาวดวงเดือน    เริ่มรักรัมย์
กฎการเคลื่อนที่
5
30
24/9/2559 18:05:23
14   
06525
นางสาวกมลวรรณ    เศษกุลชร
กฎการเคลื่อนที่
5
30
21/9/2559 22:56:44
13   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
21/9/2559 20:41:14
12   
3505
นางสาวธนภรณ์    ปองรักษ์
กฎการเคลื่อนที่
10
40
13/9/2559 20:27:31
11   
นายภัทระล    ทั่งศิริ
กฎการเคลื่อนที่
5
30
12/9/2559 17:45:26
10   
  
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
5
0
11/9/2559 21:47:03
9   
  
ไฟฟ้าสถิต
5
20
11/9/2559 21:45:25
8   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
11/9/2559 21:42:51
7   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
3/9/2559 18:12:54
6   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/9/2559 18:12:46
5   
1112223321443
นางสาวทองพัด    พันธ์กิจ
คณิตคิดสนุก1
5
20
2/9/2559 12:52:54
4   
1112223321443
นางสาวทองพัด    พันธ์กิจ
ค้นพบอิเล็กตรอน
20
50
2/9/2559 12:50:51
3   
1112223321443
นางสาวทองพัด    พันธ์กิจ
กฎการเคลื่อนที่
5
20
2/9/2559 12:46:38
2   
  
ไฟฟ้าสถิต
10
20
29/8/2559 13:37:03
1   
จรัส   
กฎการเคลื่อนที่
5
10
3/8/2555 4:47:18
[ Home ]