เฉลยข้อสอบเก่า

การฝึกหัดทำข้อสอบเก่า ๆ ช่วยให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ดีไม่น้อยกว่าการทำแบบฝึกหัด บางครั้งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจ เหมือนได้ซ้อมมือก่อนขึ้นเวทีจริง ภาควิชาฟิสิกส์ได้นำข้อสอบในอดีตมาจัดทำเป็นเฉลย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่สนใจ

ดูเฉลยแล้วยังติดขัดหรือสงสัยข้อใด สอบถามได้จากอาจารย์ในภาควิชาฟิสิกส์ ทุกคนล้วนใจดีทั้งน้าน.... (สังเกตดูสิ แจก F ให้นักศึกษาโดยไม่รู้สึกเสียดายเลยอ่ะ :<) )

ไฟล์เหล่านี้จัดเก็บในรูป pdf file จะต้องมีโปรแกรม Acrobat reader อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถเปิดอ่านไฟล์เหล่านี้ได้

Last update : 18  DEC  2007

 

วิชา
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
  1/2552   
Physics I for Engineer 1/2551 1/2551  
  1/2550    1/2550
  1/2549 1/2549 
  1/2548 1/2548
  1/2547 1/2547
     
Fundamental Physics I 2/2548 2/2548
     
 
  2/2551 2/2551
Physics II for Engineer 2/2550 2/2550
  2/2549   2/2549 
  2/2548 2/2548
  2/ 2547 2/2547
     
Fundamental Physics II 2/2549     

คลิกไปที่หน้า ข้อสอบกับโจทย์ครับ

คลิกไปที่หน้าข้อสอบเก่าครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเก่า