ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1.gif
1.gif
2.gif
2.gif
3.gif
3.gif
4.gif
4.gif
5.gif
5.gif
6.gif
6.gif
7.gif
7.gif
8.gif
8.gif
9.gif
9.gif