อุปกรณ์ชักโครก

            ระบบชักโครกที่พบเห็นทั่วไปในทุกวันนี้  เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ตอนปลายศวรรษ 1800 ความดีในเรื่องนี้ต้องยกให้แก่นายมัส  แครปเปอร์  ช่าววางท่อแห่งกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  เครื่องชักโครกในยุคแรก ๆ จะแตกต่างจากแบบที่ใช้กันในปัจจุบันในส่วนสำคัญ ๆคือ แบบเดิมมีโซ่กระตุกและมีโถใส่น้ำซึ่งติดตั้งไว้ค่อนข้างสูง  เพื่อให้น้ำที่ไหลออกจากโถใส่น้ำผ่านท่อชักโครกนั้นพุ่งเข้าไปในโถส้วมด้วยความเร็วสูง  ส่วนเครื่องชักโครกในปัจจุบัน ได้รวมเอาผลจากความดันน้ำ  แรงโน้มถ่วง  และแรงลอยตัว  มาร่วมกันทำงานให้บรรลุผลที่ต้องการ

            กลไกการชักโครกประกอบด้วยมือโยกซึ่งอยู่ภายในโถชักโครก  แต่มีแกนหมุนร่วมกับคานโยกซึ่งอยู่ภายในโถชักโครก  มีก้านยกเกี่ยวติดกับคานโยกโดยมีปลายอีกข้างหนึ่งยื่นลงไปข้างล่างและดัดปลายให้เป็นห่วงเล็ก ๆ เพื่อสวมให้รูดไปตามก้านยกอีกก้านหนึ่ง  ก้านยกล่างซึ่งสามารถยกขึ้นยกลงไปตามปลอกนำจะมีลูกยางติดอยู่ที่ปลายล่าง  เพื่อทำหน้าที่ปิดเปิดลิ้นชักโครก (รูปที่ 1 )

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. อุปกรณ์ชักโครก
  2. หลักการทำงาน

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ