ขั้นตอนการทำงานของกระดิ่งไฟฟ้า

            1. รูปที่ 2 (ก) เมื่อสวิตช์ปุ่มกดถูกกดให้ทำงานปิดวงจรระหว่างขดลวดเหนี่ยวนำและหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กกระจายออกโดยรอบ  ซึ่งจะดึงดูดแกนวิ่งให้วิ่งลอดผ่านขดลวดไปทางขวา เคาะกระทบเข้ากับแผ่นกระดิ่งทางขวามือเกิดเสียงขึ้น   ในการเคลื่อนที่ไปทางขวาของแกนวิ่งนั้นจะมีผลให้ขดลวดสปริงถูกอัดกดตามมาด้วย

2. รูปที่ 2 (ข)  เมื่อปล่อยสวิตช์ปุ่มกด  วงจรจะเปิด  และไม่มีกระแสไหลสู่ขดลวดเหนี่ยวนำ  ความเป็นแม่เหล็กของมันจะหมดไป  ดังนั้น  แรงของสปริงที่ถูกกดอัดไว้จะดันให้แกนวิ่งเคลื่อนที่กลับไปทางซ้ายมือ  เคาะกระทบเข้ากับแผ่นกระดิ่งทางด้านซ้ายมือ  ขดลวดสปริงก็จะถูกแกนวิ่งดึงให้ยืดตัวออกเล็กน้อย

3. รูปที่ 2 (ค) ขดลวดสปริงจะดึงตัวแกนวิ่งกลับมาทางขวาอีกเล็กน้อย ( แต่ไม่ไกลพอที่จะไปเคาะกระทบเข้ากับแผ่นกระดิ่งทางด้านขวามือ)  แล้วจะหยุดนิ่งที่ตำแหน่งซึ่งขดลวดสปริงมีความยาวอิสระ  และพร้อมที่จะทำงานเป็นวัฏจักรเช่นเดิมอีกเมื่อใดก็ตามที่มีการกดปุ่มสวิตช์ปุ่มกด

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. กระดิ่งไฟฟ้า
  2. ส่วนประกอบภายในของกระดิ่งไฟฟ้า
  3. ขั้นตอนการทำงานของกระดิ่งไฟฟ้า
  4. การทดลองเรื่องกระดิ่งไฟฟ้า
 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

เกิด        วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1791 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
เสียชีวิต วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1867 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
ผลงาน - ค้นพบสมบัติของแม่เหล็กที่ทำให้เกิดไฟฟ้า
           - ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม (Dynamo)
           - นำเหล็กมาผสมกับนิกเกิล เรียกว่า สแตนเลส ซึ่งมีสมบัติเหนียว และไม่เป็นสนิท
           - พบสารประกอบเบนซีน (Benzene)
           - บัญญัติศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายคำ เช่น
                ไอออน (lon) หมายถึง ประจุ
                อิเล็กโทรด (Electrode) หมายถึง ขั้วไฟฟ้า
                คาโทด (Cathode) หมายถึง ขั้วลบ
                แอโนด (Anode) หมายถึง ขั้วลบ


         ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย
แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่การสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ในปัจจุบันกระแสไฟฟ้าผลิตขึ้นได้จากพลังงานหลายรูปแบบ
ทั้งน้ำมัน น้ำ ลม และปรมาณู และฟาราเดย์ผู้นี้เองที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า "ไดนาโม (Dynamo)" ซึ่งเป็น
ต้นแบบของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน    คลิกอ่านต่อครับ
 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ