ส่วนประกอบภายในของกระดิ่งไฟฟ้า

            กระดิ่งไฟฟ้าแบบธรรมดาที่มีการเชื่อมต่อไปทั้งประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้าน  ประกอบด้วย  แผ่นกระดิ่งโลหะ 2 แผ่น  จัดวางอยู่บนด้านตรงกันข้ามทั้งสองของตัวกล่องกระดิ่ง  เมื่อถูกเคาะด้วยแกนวิ่งจะให้เสียงที่แตกต่างกันกำลังไฟฟ้าที่จ่ายมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่ขดลวดเหนี่ยวนำแต่ละตัว  จำทำให้แกนวิ่งของแต่ละตัวถูกกดดันด้วยอำนาจแม่เหล็กให้วิ่งอยู่ภายในรูของขดลวดเหนี่ยวนำไปทางด้านหนึ่ง  และเมื่อกำลังไฟฟ้าจากหม้อแปลงถูกตัดออก  สปริงจะดันแกนวิ่งให้เคลื่อนกลับมาทางเดิม

            รูปที่ 1 สวิตช์ปุ่มกดที่ประตูหน้าบ้านจะจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ขดลวดเหนี่ยวนำตัวบน  ดังนั้น  แกนวิ่งของขดลวดเหนี่ยวนำตัวบนนี้จะวิ่งเข้าเคาะกระทบแผ่นกระดิ่งทั้ง 2 แผ่น  และเมื่อมีการกดสวิตช์ปุ่มกดที่ประตูหลังบ้าน  ขดลวดเหนี่ยวนำตัวล่างจะดูดให้แกนวิ่ง  วิ่งเข้าเคาะกระทบเพียงแผ่นกระดิ่งทางด้านขวามือเท่านั้น  ส่วนการเคลื่อนที่กลับมานั้นแกนวิ่งจะไม่เคาะกระทบกับแผ่นกระดิ่งทางด้านซ้ายมือเท่านั้น  ส่วนการเคลื่อนที่กลับมานั้นแกนวิ่งจะไม่เคาะกระทบกับแผ่นกระดิ่งทางด้านซ้ายมือ  ทั้งนี้เพราะมีลูกยางบรรเทาการกระแทกคอยรับการวิ่งเข้ากระทบของปลายด้านซ้ายของแกนวิ่งตัวล่าง

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. กระดิ่งไฟฟ้า
  2. ส่วนประกอบภายในของกระดิ่งไฟฟ้า
  3. ขั้นตอนการทำงานของกระดิ่งไฟฟ้า
  4. การทดลองเรื่องกระดิ่งไฟฟ้า

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

เกิด        วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1791 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
เสียชีวิต วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1867 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
ผลงาน - ค้นพบสมบัติของแม่เหล็กที่ทำให้เกิดไฟฟ้า
           - ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม (Dynamo)
           - นำเหล็กมาผสมกับนิกเกิล เรียกว่า สแตนเลส ซึ่งมีสมบัติเหนียว และไม่เป็นสนิท
           - พบสารประกอบเบนซีน (Benzene)
           - บัญญัติศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายคำ เช่น
                ไอออน (lon) หมายถึง ประจุ
                อิเล็กโทรด (Electrode) หมายถึง ขั้วไฟฟ้า
                คาโทด (Cathode) หมายถึง ขั้วลบ
                แอโนด (Anode) หมายถึง ขั้วลบ


         ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย
แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่การสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ในปัจจุบันกระแสไฟฟ้าผลิตขึ้นได้จากพลังงานหลายรูปแบบ
ทั้งน้ำมัน น้ำ ลม และปรมาณู และฟาราเดย์ผู้นี้เองที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า "ไดนาโม (Dynamo)" ซึ่งเป็น
ต้นแบบของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน    คลิกอ่านต่อครับ
 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ