เตาไฟฟ้าชนิดใหม่ ไม่ได้ใช้ขดลวดความร้อน แต่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวดที่อยู่ด้านล่างของหม้อ  ขดลวดไฟฟ้านี้อยู่ใต้กระจกอีกที   กระแสไฟฟ้าสลับนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กสลับ ฃึ่งจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสขึ้นในหม้อ   โดยมีข้อจำกัดว่าภาชนะของหม้อต้องทำด้วยโลหะ ภายในโลหะจะมีความต้านทานไฟฟ้าระดับหนึ่ง  เมื่อกระแสไฟฟ้าไหล จะทำให้เกิดความร้อนตามกฎของโอห์มที่ว่า  กำลัง เท่ากับ กระแสยกกำลังสองคูณกับความต้านทาน  เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน อุ่นหรือต้มอาหารภายในหม้อให้เดือด

 บางส่วนนำมาจาก  ฟิสิกส์ 2 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ของ ร.ศ. สุรพล  รักวิจัย

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ