กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 8 : อุกกาบาตยักษ์ตกลงสู่พื้นโลก

                        La grande montagne ronde de sept stades,

                        Apres paix, guerre, faim, inondation,

                        Roulera loin abimant grands contrades,

                        Memes antiques, et grande fondation. (I,69)

 

คำแปล

            ในขณะที่เอเชียประสบกับความเดือดร้อนทั่วทุกหย่อมหญ้า ทุกหนทุกแห่งกำลังตกอยู่ในภาวะสงคราม เกิดทุพภิกขภัย และอุทกภัยอยู่นั้น จะมีหินกลมขนาดยักษ์ (ก้อนอุกกาบาต) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งไมล์ หมุนลอยละล่องตกจากท้องฟ้าลงมาสู่โลก  ผลจากการตกลงมาของหินยักษ์นี้  จะทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในประเทศใหญ่ ๆ ที่มีอายุเก่าแก่ในโลกหลายประเทศ

 

ตีความและวิเคราะห์

            พร้อม ๆ กับที่สันติภาพกำลังถูกคุกคามอย่างหนักเพราะเกิดสงครามในตะวันออกไกลอยู่นั้น จะมีอุกกาบาตลูกหนึ่งตกลงมาในมหาสมุทรอินเดีย และจะเกิดผลทำลายล้างอย่างกว้างขวาง โดยทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และรุนแรงในมหาสมุทรซัดเข้าไปท่วมชาติต่าง ๆ ในอาณาบริเวณรอบ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาติต่าง ๆ ในแอฟริกาตะวันออก ออสเตรเลีย และเอเชียใต้  จะประสบกับอำนาจทำลายล้างของอุกกาบาตยักษ์จากฟากฟ้าลูกนี้อย่างเต็มที่ ดินแดนต่าง ๆ ในแถบนี้ซึ่งมีภาวะสงครามอยู่แล้วก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้น

            ในต้นฉบับของคำพยากรณ์ นอสตราดามุสไม่ได้บอกว่าเป็นอุกกาบาต แต่บรรยายไว้ว่าเป็นภูเขากลมขนาดใหญ่ ขนาดของภูเขาลูกนี้เขาบรรยายว่าใหญ่เจ็ดสแต๊ด จากรูปลักษณ์และขนาดที่บรรยายไว้นี้ เราพอจะอนุมานภูเขาลูกนี้ได้ สแต๊ดเป็นมาตราวัดของกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งความยาวของมันจะแตกต่างไปตามกาลเวลาและสถานที่  แต่โดยทั่วๆไป  หนึ่งสแต๊ดมีความยาวประมาณ 607-738 ฟุต เมื่อภูเขากลมลูกนี้มีขนาดเจ็ดสแต๊ด  ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้ประมาณ  1 ไมล์ แต่ในที่นี้เราวิเคราะห์ว่า ภูเขา ได้แก่ ลูกอุกกาบาต ทั้งนี้เพราะในบรรทัดที่ 3 ของคำพยากรณ์ได้ชี้ชัดโดยระบุว่า ภูเขาจะหมุนลอยละล่องลงมาและในการหมุนลงมานั้นจะทำให้ชาติใหญ่ ๆ จมอยู่ใต้น้ำ

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง  คือ บรรดาโหรในยุคปัจจุบันหลายต่อหลายคนต่างก็พยากรณ์ไว้ในทำนองเดียวกันกับนอสตราดามุส  เช่น นางจีน ดิกสัน  กล่าวไว้ว่า

          ดิฉันเห็นดาวหางดวงหนึ่งโคจรมาปะทะกับโลกของเรา…  ผลของการปะทะกันระหว่างโลกกับดาวหางครั้งนี้  จะทำให้เกิดแผ่นดินไหว และเกิดคลื่นอย่างรุนแรงในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ผลที่ติดตามมาก็คือความหายนะครั้งร้ายแรงที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20  เท่าที่โลกเคยประสบมา

            นางจีน ดิกสัน ไม่ได้ระบุชื่อของชาติต่าง ๆ ที่จะได้รับผลกระทบกระเทือนจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติครั้งนี้ แต่นอสตราดามุสได้พยากรณ์ไว้ชัดเจน โดยกล่าวว่า  ชาติเก่าแก่และมีอายุมานานมากหลายชาติ  จะประสบกับความหายนะจากดาวหางดวงนี้ เมื่อศึกษาตามประวัติศาสตร์จะเห็นว่าแหล่งอารยธรรมโบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่ ลุ่มแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ ที่ลุ่มแม่น้ำเมโสโปเตเมียในประเทศอิรักในปัจจุบัน และที่ลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศปากีสถาน  และเมื่อมองดูในแผนที่โลกแล้ว จะเห็นว่าดินแดนในลุ่มแม่น้ำดังกล่าวอยู่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย หรือไม่ไกลจากมหาสมุทรอินเดียมากนัก จึงเป็นไปได้ว่าภัยที่เกิดจากดาวหางหรืออุกกาบาตจะครอบคลุมไปถึงดินแดนตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออกและเอเชียใต้ รวมทั้งประเทศไทย (โปรดดูจากแผนที่)

            ดังได้กล่าวมาแล้วว่า หลังจากองค์การระหว่างประเทศประสบกับความล้มเหลว จนสลายตัวไปในที่สุดแล้ว จะเกิดสงครามในตะวันออกไกล พร้อมกับเกิดโรคระบาด ทุพภิกขภัย อัคคีภัยและอุทกภัยอย่างร้ายแรง เมื่อต้องประสพเคราะห์กรรมอันเนื่องจากคลื่นในมหาสมุทรอินเดียซ้ำเข้าอีก จะทำให้ฉากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลที่จะติดตามมาจากภัยพิบัติครั้งนี้ ได้แก่ เกิดภาวะอ่อนแอทางด้านการทหารในประเทศแถบเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ อินเดียซึ่งเป็นศัตรูของจีน สถานการณ์เช่นนี้จะยิ่งเอื้ออำนวยให้กองกำลังรุกรานจากตะวันออกไกลภายใต้การนำของจีน บุกและยึดครองประเทศในย่านเอเชียใต้ได้ในที่สุด

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ