กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 23 : สหรัฐอเมริกาคุกคามว่าจะทำสงครามกับฝ่ายตะวันออก

                        De l’aquatique triplicite naitra

                        D’un qui fera le jeudi pour sa fete :

                        Son bruit, los, renge, sa puissance croitra,

                        Par terre et mer aux Orients tempete. (I,50)

คำแปล

            จะมีชาติหนึ่งกำเนิดจากแม่น้ำสามสาย เป็นชาติซึ่งใช้วันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการ ชาตินี้จะเจริญเติบโตในทางเกียรติยศ ศักดิ์ศรี การปกครอง และอำนาจ เป็นชาติที่คุกคามชาติตะวันออก ทั้งทางบกและทางทะเล

 

ตีความและวิเคราะห์

            คำพยากรณ์บทนี้  เป็นที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทอื่น ๆ เลย   นอสตราดามุสได้เขียนคำพยากรณ์ไว้ในบรรทัดสุดท้าย   มีข้อความเป็นปริศนาว่า  จะมีชาติหนึ่งมาคุกคามดินแดนทางตะวันออก  ลักษณะสำคัญประการแรกของชาตินี้คือมีกำเนิดมาจากแม่น้ำสามสาย นั่นก็คือมีน้ำล้อมรอบทั้งสามด้าน  ซึ่งหากดูจากลักษณะประการแรกนี้เพียงอย่างเดียว  เราก็จะตีความและวิเคราะห์ไม่ออกเลยว่าเป็นชาติใดเพราะมีหลายชาติในโลกที่มีน้ำล้อมรอบทั้งสามด้านแบบนี้

            แต่เมื่อนำลักษณะที่สองที่อยู่ในคำพยากรณ์มาพิจารณา ก็จะทำให้ความเป็นไปได้ทั้งหลายลดลงเหลือเพียงหนึ่งเท่านั้น เพราะนอสตราดามุสระบุต่อไปว่า วันพฤหัสบดีเป็นวันเฉลิมฉลองพิเศษของชาติที่เป็นปริศนานี้ ในบรรดาชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ก็มีเพียงแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดประจำชาติ วันนี้ได้แก่วันแธงค์กิฟวิ่งเดย์ (วันขอบคุณพระเจ้า) ซึ่งในปี พ.. 2484 สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ลงมติให้จัดในวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งต่อมาประเทศแคนาดากำหนดให้มีวันเทศกาลประจำปีแธงค์กิฟวิ่งเดย์นี้เหมือนกัน  แต่ให้จัดในวันศุกร์  ดังนั้น จึงมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีวันหยุดราชการเช่นนี้ในวันพฤหัสบดี

            นอกจากนั้นที่มั่นใจว่าชาติปริศนาในคำพยากรณ์จะต้องเป็นสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ก็เพราะสหรัฐอเมริกามีน้ำล้อมรอบทั้งสามด้าน คือ  มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และอ่าวเม็กซิโก นอสตราดามุสยังพยากรณ์ไว้ด้วยว่า  ชาติที่มีวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีดังกล่าวจะเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้าน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี การปกครอง และอำนาจ แทบจะไม่ต้องอธิบายใด ๆ เราก็ต่างรู้ๆ กันว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนามาเป็นเวลา 200 ปี จนบัดนี้ได้เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแล้ว ส่วนลักษณะสุดท้ายที่คำพยากรณ์บรรยายไว้ที่ว่า ชาติปริศนานั้นจะคุกคามประเทศตะวันออกทั้งทางบกและทางทะเลนั้น เมื่อมองย้อนไปในอดีตจะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเคยประพฤติตนในลักษณะนี้มาแล้ว ดังจะเห็นได้จากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่สงครามในแปซิฟิก นับตั้งแต่กองเรือญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ ในปี พ.. 2484  ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ  ได้มีมติกำหนดให้วันแธงค์กิฟวิ่งเดย์เป็นวันหยุดประจำชาตินั่นเอง

            คำว่า ตะวันออก ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Orient  หรือ    ฝรั่งเศสว่า Orients ที่นอสตราดามุสใช้ในคำพยากรณ์นั้น  ตามปกติหมายถึงพื้นที่กว้างขวางไม่เฉพาะแต่ภาคตะวันออกไกลเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้นอสตราดามุสเห็นจะใช้คำว่า Orients หมายถึงทวีปเอเชียทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งตะวันออกไกลและตะวันออกกลางด้วย ถ้าหากเขาตั้งใจให้มีความหมายกว้างเช่นนี้จริง  เราก็สามารถตีความในบรรทัดสุดท้ายของคำพยากรณ์ได้ว่า สหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขอบข่ายของสงครามจะขยายไปจนเกือบทั่วทวีปเอเชีย

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ