กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 20 - 21 : ประเทศกรีซแพ้สงครามที่ทำอยู่กับตุรกี

                        Les Rhodiens demanderont secours,

                        Par le neglect de ses hoirs delaissee.

                        L’empire Arabe revelera son cours,

                        Par Hesperies la cause redressee. (IV,39)

                        En ce temps la sera frustree Cypres,

                        De son secours de ceux de mer Egee :

                        Vieux trucides : mais par mesles et lyphres

                        Seduit leur Roi, Reine plus outragee. (III,89)

 

คำแปล

            พวกโรเดียน (กองทัพเรือกรีก) ร้องขอความช่วยเหลือ แต่จะถูกผู้นำของตนทอดทิ้ง จักรวรรดิอาหรับแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้น เฮสปีเรีย  (ดินแดนทางตะวันตกไกล-อเมริกา) จะส่งอาวุธมาสนับสนุนกองทัพเรือกรีก

            ในขณะเดียวกัน ชาวเกาะไซปรัสจะเกิดความกดดันอัดอั้นตันใจ เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในแถบทะเลเอเจียน (ชาวกรีก) คนชราจะถูกเข่นฆ่าด้วยกระสุนปืนใหญ่ และยอมทำตามข้อเรียกร้องของศัตรู  ผู้นำจะยอมแพ้ต่อฝ่ายศัตรู ส่วนภรรยาของเขาจะเกิดความคับแค้นในใจ

 

ตีความและวิเคราะห์

            ผลของการสู้รบ กองทัพเรือกรีกจะประสบความสูญเสียอย่างหนักจากการสู้รบกับกองทัพเติร์ก และกองทัพฝ่ายอาหรับที่ร่วมมือกันจัดการฝ่ายกรีกอย่างเต็มที่ กองทัพเรือกรีกพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลของตนส่งกำลังรบไปเสริมในแนวรบ แต่ทางฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องได้ เพราะในขณะนั้นรัฐบาลกรีกไม่มีกำลังทางเรือพอที่จะส่งไปช่วยได้อีก  เมื่อฝ่ายเติร์กและฝ่ายอาหรับเห็นว่ากำลังได้เปรียบในการยุทธ์ทางเรือ จึงประกาศที่จะดำเนินนโบยายทางทหารแข็งกร้าวยิ่งขึ้น ทางฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐบาลกรีก ก็จะตกลงใจส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ มาช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ในการรบของกองทัพเรือกรีกกระเตื้องขึ้นมาได้เลย หลังจากที่กรีกสูญเสียที่มั่นบนเกาะไซปรัสแล้ว เป็นอันว่าชาวไซปรัสต้องยอมแพ้ต่อกองกำลังของเติร์กและอาหรับ การยอมจำนนต่อฝ่ายศัตรูครั้งนี้จะมีผลอย่างรุนแรง  ที่ทำให้ภรรยาของผู้นำไซปรัสเกิดความขุ่นเคืองในใจ

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ