กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 2-4 : การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียต

                        La loi Moricque on verra defaillir :

                        Apres une autre beaucoup plus seductive :

                        Boristhenes premier viendra faillir :

                        Par dons et langue une plus attractive : (lll,95)

                        Es lieux et temps chair au poisson donnera lieu,

                        La loi commune sera faite au contraier :

                        Vieux tiendra fort puis otee du milieu,

                        La Panta Chiona Philon mis fort arriere. (IV,32)

                        De gent esclave, chansons, chants et requetes,

                        Captifs par Princes et Seigneurs aux prisons :

                        A l’avenir par idiots sans tetes,

                        Seront recus par divines oraisons. (l,14)

 

คำแปล

            กฎของโธมัส มอร์ (ลัทธิคอมมิวนิสต์) จะเสื่อมความนิยมลงไป มีการเรียกร้องให้ยอมรับปรัชญาอย่างอื่นมากขึ้น การเสื่อมความนิยมในกฎของโธมัส มอร์ จะเริ่มที่แถบแม่น้ำดนีเปอร์ (รัสเซียทางตะวันตก) ก่อน โดยประชาชนรัสเซียจะหันมานิยมชมชอบสินค้าที่ผลิตจากชาติอื่น

            ในระหว่างงานเทศกาลทางศาสนา (วันอีสเตอร์) ในปีหนึ่ง กฎแห่งคอมมิวนิสต์จะถูกคัดค้าน ผู้นำเก่าจะทำการปราบปรามผู้คัดค้านเหล่านี้อย่างเด็ดขาด แต่ก็ไม่สามารถจัดการใดๆได้สำเร็จ และในที่สุดบรรดาผู้นำเก่าจะถูกถอดออกจากอำนาจ ลัทธิที่นิยมว่าควรให้ทุกสิ่งเป็นของกลาง(ลัทธิคอมมิวนิสต์) จะประสบกับความปราชัยอย่างหนัก 

            ประชาชนเผ่าสลาฟ (ในรัสเซีย)   จะลุกฮือขึ้นตะโกนร้องคำขวัญและทำการคุกคามรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ต่อจากนั้นบรรดาผู้นำและรัฐบุรุษในประเทศรัสเซียจะถูกจับตัวไปจองจำไว้ในคุก ในที่สุดเสียงเรียกร้องจากบรรดาคนโง่ไม่มีหัวคิดเหล่านี้จะได้รับการยอมรับเสมือนหนึ่งว่าเป็นเสียงสวรรค์

 

ตีความและวิเคราะห์

            ประเด็นสำคัญที่อยู่ในคำพยากรณ์บทนี้  ได้แก่คำพยากรณ์ที่ว่า ในระหว่างเทศกาลอีสเตอร์ (พิธีฉลองการเสด็จขึ้นจากหลุมของพระเยซู ตรงกับวันอาทิตย์ต่อจากวันเพ็ญ  ภายหลังวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี) ในปีหนึ่ง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต  อันสืบเนื่องมาจากประชาชนชาวรัสเซียเกิดความไม่พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตน จึงทำการประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลโซเวียตจัดหาสิ่งอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ อย่างที่มีอยู่ในประเทศทุนนิยมทั้งหลาย ให้แก่พวกตน  การชุมนุมประท้วงครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่พวกชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ ในประเทศสหภาพโซเวียตมีความรู้สึกทางชาตินิยมเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากเหตุการณ์เหล่านี้ จะทำให้พวกเผด็จการคอมมิวนิสต์ในรัฐบาลเก่าของโซเวียตต้องสูญเสียอำนาจ และมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่เพียงในนามเท่านั้น

            ในตอนแรกของคำพยากรณ์บทนี้ที่ว่า กฎของโธมัส มอร์จะเสื่อมความนิยมลงไปนั้น  คำว่า กฎของโธมัส มอร์ หมายถึง ปรัชญาการเมืองของ เซอร์ โธมัส มอร์  เขียนไว้ในหนังสือ ยูโธเปีย ตีพิมพ์เป็นภาษาละตินเมื่อปี พ.. 2059 นอสตราดามุสจะต้องได้อ่านหนังสือของโธมัส มอร์เล่มนี้อย่างไม่ต้องสงสัย บรรดาโหรในยุคปัจจุบันต่างก็ยอมรับว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์มีความเชื่อมโยงกับกฎของมอร์ รวมทั้งตำรับตำราที่สำคัญ ๆ  หลายต่อหลายเล่มต่างก็ถือว่า ยูโธเปีย ของโธมัสมอร์ก็ดี รีปับลิค  ของเพลโต   ก็ดี งานเขียนทางปรัชญาการเมืองของ เบคอน ก็ดี ปรัชญาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเค้าของอุดมการณ์สมัยใหม่ของลัทธิคอมมิวนิสต์  สจ๊วต รอบบ์    อ้างความเห็นของ เอ็ดการ์ ลีโอนี  ไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ คำทำนายประหลาดที่เป็นจริง(Strange  Prophecies that Came True) หน้า 146 ว่า.-

          ในบรรดาคำพยากรณ์ทั้งหลายของนอสตราดามุส  คำพยากรณ์ในช่วงนี้อาจจะไม่มีความสำคัญใด ๆ เลยกับผู้อ่านที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16  ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  แต่มันมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่มีชีวิตอยู่ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ จากคำพยากรณ์นี้ทำให้เราได้ทราบว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันก็คืออุดมการณ์ยูโธเปีย ซึ่งได้ต้นเค้ามาจากหนังสือยูโธเปียของ เซอร์ โธมัส มอร์ นั่นเอง.....คำพยากรณ์ของนอสตราดามุส กล่าวเป็นนัย ๆ ว่า อุดมการณ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางก่อนที่จะเสื่อมความนิยม และคำพยากรณ์ยังระบุด้วยว่า การเสื่อมความนิยมในอุดมการณ์นี้จะเริ่มเกิดขึ้นที่บริเวณดนีเปอร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในรัฐยูเครนของรัสเซีย  ในยุคของนอสตราดามุส อาณาบริเวณดังกล่าวมีสภาพล้าหลังที่สุดในยุโรป เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐโปแลนด์-ลิทัวเนีย เป็นเวลา 300 ปี  เมื่อเป็นเช่นนี้นอสตราดามุสไม่น่าจะพยากรณ์ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวทางการเมือง จนถึงขั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของรัสเซีย แต่ข้อกังขาเช่นนี้เป็นอันหมดไปเมื่อถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพราะอาณาบริเวณนี้ไม่ได้ล้าหลังอยู่อย่างเดิมแล้ว  แต่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงพอที่จะเชื่อถือได้ว่าจะเป็นไปตามคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสทุกประการ จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติจะเริ่มที่รัฐยูเครนของโซเวียต  และบางทีจะเป็นที่เมืองสำคัญของรัฐนี้คือเมืองเคียฟ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำดนีเปอร์ ลักษณะอื่น ๆ ที่ปรากฏในคำพยากรณ์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือว่าจะเป็นเรื่องจริง

            จากเนื้อหาของคำโคลงพยากรณ์ เราสามารถตีความได้ว่า อุดมการณ์ยูโธเปียจะไม่เป็นเพียงทฤษฎีเหมือนเดิม หากแต่จะมีการนำทฤษฎีนี้มาปฏิบัติในที่สุด ดังที่ข้อความในบรรทัดแรกของคำพยากรณ์กล่าวไว้ว่า  กฎของ มอร์จะเสื่อมความนิยมลงไป จากข้อความนี้แสดงว่า ก่อนหน้านี้อุดมการณ์ยูโธเปียหรือลัทธิคอมมิวนิสต์มีผู้นิยมและนำไปปฏิบัติตามกันอย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่า คำพยากรณ์ส่วนต้นของนอสตราดามุสมีความถูกต้องทุกประการ เพราะในคริสต์ศตวรรษที่  20   ก็เป็นที่เห็น ๆ กันอยู่ว่า ประเทศต่าง ๆ จำนวนหนึ่งในสามของโลก มีการปกครองตามระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ พวกเราต่างก็รู้กันโดยทั่วไปแล้ว

            ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งในคำพยากรณ์ของนอสตราดามุส ก็คือการที่เขาได้กำหนดบริเวณที่จะเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ในอนาคต โดยเขาพยากรณ์ไว้อย่างแน่นอนว่า  บริเวณโบริสเทเนส  เป็นแห่งแรกที่จะเกิดความเสื่อมความนิยม  แม่น้ำซึ่งในอดีตมีชื่อว่า โบริสเทเนส นั้น ปัจจุบันก็คือแม่น้ำดนีเปอร์  ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสามสายหลักของรัฐยูเครน  อันเป็นดินแดนอยู่ในใจกลางของประเทศรัสเซีย แม้แต่ คาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์แห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคปัจจุบันก็ยังไม่มีความสามารถพอที่จะจินตนาการว่าดินแดนที่ล้าหลังแห่งนี้จะเป็นแห่งแรกที่นำระบบเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพไปใช้ แต่ความจริงกลับปรากฏว่าดินแดนแห่งนี้นี่เองที่ริเริ่มใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรก

            คำว่า ดนีเปอร์ ที่นอสตราดามุสระบุไว้ในคำพยากรณ์  อาจตีความได้ 2 นัย  นัยที่หนึ่งอาจจะหมายถึงดินแดนฝั่งแม่น้ำดนีเปอร์ ในรัฐยูเครน  ซึ่งปัจจุบันเป็นจุดหนึ่งที่รัสเซียกำลังประสบปัญหาความยุ่งยาก อันเนื่องมาจากประชาชนในรัฐนี้มีความรู้สึกทางชาตินิยมรุนแรงและมักจะก่อความวุ่นวายอยู่เสมอ จึงเป็นไปได้ว่าชาวยูเครนจะเป็นผู้ริเริ่มในการก่อการปฏิวัติรัสเซียเป็นครั้งที่สอง ส่วนนัยที่สองนอสตราดามุสอาจจะใช้คำว่าดนีเปอร์เป็นคำรวม ซึ่งหมายถึงประเทศรัสเซียทั้งหมดก็ได้ อย่างเดียวกับในปัจจุบันที่เราเรียกชื่อเมืองหลวงของประเทศแทนที่จะเรียกชื่อประเทศนั้น ๆ ตรง ๆ เมืองเคียฟซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซีย ปัจจุบันตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำดนีเปอร์ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น แม่น้ำสายนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากเชิงเขาวัลไดฮิลล์   ในพื้นที่สโมเลนสก์   ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงมอสโกในปัจจุบัน  ดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติในดินแดนดนีเปอร์  ก็ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่กรุงมอสโกอย่างไม่ต้องสงสัย

 

 

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ