กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 18 - 19 : แผ่นดินไหวในกรีซ และตุรกี

                        Mars et Mercure, et l’argent joint ensemble,

                        Vers le midi extreme siccite :

                        Au fond d’Asie on dira terre trembls,

                        Corinthe, Ephese lors en perplexite. (III,3)

                        Dans plusieurs nuits la terre tremblera :

                        Sur le printemps deux mers nagera :

                        Corinthe, Ephese aux deux efforts suite :

                        Guerre s’emeut par deux vaillans de luite. (II,52)

คำแปล

            เมื่อดาวอังคาร ดาวพุธ และดาวจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน   ในดินแดนทางใต้  (แอฟริกาและเอเชียใต้จะเกิดภาวะความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ส่วนในเอเชียกลางก็จะเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนต่อโครินท์ (กรีซ) และอีเฟซุส (ตุรกี)

            แผ่นดินจะไหวอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นเวลาหลายคืน และในฤดูใบไม้ผลิจะมีเหตุการณ์รุนแรงสองครั้งติดตามมา  โครินท์และอีเฟซุสจะพบกันในทะเล   สงครามจะระเบิดระหว่างสองชาติผู้กระหายสงครามนี้

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในขณะนั้น ขณะที่ดินแดนต่าง ๆ  ในเอเชียกำลังเกิดสงครามอยู่นั้น  ประเทศกรีซและตุรกีก็เกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรง และทั้งสองชาตินี้จะแก้ไขความขัดแย้งด้วยการสู้รบกันอย่างรุนแรงในทางทะเล ขณะเดียวกันจะเกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่มขึ้นในบริเวณเอเชียกลาง  และจะมีผลเสียหายเกิดขึ้นไปทั่วประเทศกรีซและตุรกีที่กำลังทำสงครามกันอยู่  ในคำพยากรณ์สองบทนี้ นอสตราดามุสทำนายไว้เช่นเดียวกับโหรในสมัยใหม่คนหนึ่งชื่อ จีน ดิกสัน  โดยนางจีนกล่าว “ธรรมชาติจะช่วยขัดขวางแผนการพิชิตโลกของโซเวียต จะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ที่ควบคุมชะตาชีวิตของมนุษย์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญและรุนแรงมาก”

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ