กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 16 : ชาติต่าง ๆ ในแอฟริกาเป็นพันธมิตรกับชาติในตะวันออกกลาง

                        Plus ne sera le grand en faux sommeil,

                        L’inquietude viendra prendre repos :

                        Dresser phalange d’or, azur, et vermeil,

                        Subjuguer Afrique la ronger jusqu’os. (V.69)

 

คำแปล

            ไม่มีวันที่ผู้นำยิ่งใหญ่จะมีใจรักสงบ ความฟุ้งซ่านจะเข้าแทนที่ความสงบเยือกเย็น  จะมีการจัดกองทัพประกอบด้วยไพร่พลสวมเสื้อเกราะสีเหลืองและสีแดง เพื่อส่งไปพิชิตแอฟริกาให้ราบคาบ

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อฝ่ายอาหรับสามารถพิชิตดินแดนต่าง ๆ ในตะวันออกกลางได้หมดแล้ว ก็จะเตรียมการบุกไปยังดินแดนอื่นอีกต่อไป ผู้นำของฝ่ายอาหรับจะเริ่มแสดงออกมาให้เห็นชัดว่า ตนยังไม่พึงพอใจแค่เพียงดินแดนที่ยึดครองมาได้แล้วนั้น และเพื่อสนองความใฝ่อำนาจของผู้นำของตนต่อไป กองทัพของฝ่ายอาหรับจะเริ่มคุกคามดินแดนในแอฟริกากลางและแอฟริกาใต้ เพื่อนำประเทศเหล่านี้มาเป็นพันธมิตรของเหล่าประเทศในตะวันออกกลางต่อไป

            คัมภีร์วิวรณ์ในคัมภีร์ไบเบิ้ล  มีการตีความคำพยากรณ์ไว้แตกต่างกันหลายอย่าง เฉพาะในบทที่ 1 ของคัมภีร์วิวรณ์นี้ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันที่นอสตราดามุสได้พยากรณ์ไว้ โดยเฉพาะในตอนที่พรรณนาเกี่ยวกับกองกำลังของฝ่ายอาหรับ มีดังนี้

          ....และเทพองค์ที่ 6 ก็ส่งเสียง..ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังออกจากมุมทั้ง ของหิ้งบูชาที่อยู่เบื้องหน้าของพระผู้เป็นเจ้า

          เสียงนั้นกล่าวกับเทพองค์ที่ 7 ซึ่งถือทรัมเป็ตอยู่ในมือว่า จงปล่อยเทพ ๔ องค์ ซึ่งถูกมัดไว้ในดินแดนลุ่มแม่น้ำยูเฟรติส

          แล้วเทพทั้ง 4 ก็ถูกแก้มัดปล่อยตัวออกมา เทพทั้ง ได้เตรียมการที่จะสังหารมนุษย์จำนวนหนึ่งในสามอยู่เป็นเวลาแรมปี

          และข้าพเจ้าได้ยินเสียงนั้นบอกจำนวนกองทัพทหารม้าว่ามีอยู่ถึง 200 ล้านคน

          เมื่อมองไป ข้าพเจ้าก็เห็นกองทัพม้า รวมทั้งทหารที่นั่งอยู่บนหลังม้าเหล่านั้น  ซึ่งสวมเสื้อเกราะเป็นสีแดงบ้าง  สีน้ำเงินบ้าง สีเหลืองบ้าง แต่ม้าที่ทหารเหล่านั้นนั่งอยู่มีศีรษะแปลกประหลาดเหมือนกับศีรษะของราชสีห์ มีไฟ ควันและกำมะถันพุ่งออกจากปากของม้าเหล่านั้น

          มวลมนุษย์ถึงหนึ่งในสามถูกสังหารด้วยไฟ ควันและกำมะถันที่พุ่งออกจากปากของม้าเหล่านี้

          ม้าเหล่านี้มีพลังอยู่ที่ปากและที่หางของมัน  หางของมันมีลักษณะเหมือนอสรพิษร้าย  ทั้งศีรษะและหางของมันสามารถทำลายล้างมนุษย์ได้

            จากคำพยากรณ์ในคัมภีร์นี้ พอจะจับประเด็นสำคัญ ๆ มากล่าว ได้ดังต่อไปนี้

            1)         กองกำลังที่มีอำนาจทำลายล้างนี้มาจากดินแดนในแถบแม่น้ำยูเฟรติส นั่นคือจากตะวันออกกลาง

            2)         กำลังทหารมีจำนวนถึง 200 ล้านคน ซึ่งจะมีจำนวนมากมายเช่นนี้ได้ ก็เนื่องมาจากฝ่ายอาหรับได้กำลังสนับสนุนจากพันธมิตรทางทหารหลาย ๆ แห่ง

            3)         ทหารเหล่านี้ ในคำพยากรณ์บรรยายว่าเป็นทหารม้าธรรมดา แต่ทว่าม้าที่นั่งออกรบหาได้เป็นม้าธรรมดาไม่ ทั้งนี้เพราะมันมีศีรษะเหมือนกับราชสีห์ และสามารถพ่นควันออกจากปากของมันได้ด้วย ม้าเหล่านี้มีลักษณะเป็นรถรบชนิดหนึ่งซึ่งสามารถยิงไฟและควันได้ ซึ่งสิ่งที่ยิงออกมานั้นบางทีอาจจะเป็นขีปนาวุธก็ได้

            4)         สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในคำพยากรณ์ในหนังสือดังกล่าว ก็ตรงที่ระบุสีสำคัญ ๆ ของเสื้อเกราะที่บรรดาทหารในกองทัพอาหรับสวมใส่  ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงินและสีเหลือง ซึ่งก็เป็นสีเดียวกับที่ปรากฏในคำพยากรณ์ของนอสตราดามุส

            เป็นไปได้ไหมว่า คำพยากรณ์ทั้งสองแหล่งเป็นการทำนายเหตุการณ์เดียวกัน คือเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งเรายังไม่ทราบขอบข่ายการทำลายล้างของมัน  ถ้าเป็นการทำนายเหตุการณ์เดียวกันจริง เราก็ต้องยอมรับความจริงที่ปรากฏในคัมภีร์วิวรณ์ ที่ว่ามันจะทำให้ มนุษย์ถูกสังหารถึงหนึ่งในสาม นั่นก็หมายความว่า

            สงครามโลกครั้งที่ จะทำลายล้างมนุษย์ไปจำนวนหนึ่งในสามของโลก  ซึ่งเมื่อนำจำนวนประชากรโลกในปัจจุบัน(ประมาณหกพันล้านคน)มาคำนวณดูแล้ว ก็จะได้ตัวเลขผู้ที่จะเสียชีวิตในสงครามมหาประลัยครั้งนี้ถึง 2,000 ล้านคน   นับว่าเป็นจำนวนมากมายยิ่งกว่าสงครามครั้งใด ๆ ที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ