กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 14 : ผู้ก่อการร้ายอาหรับลักพาตัวพระราชาคณะในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

                        Par mer le rouge sera pris de pirates,

                        La paix sera par son moyen troublee :

                        L’ire et I’avare commettra par feint acte,

                        Au grand Pontife sera I’armee doublee. (V,44)

 

คำแปล

            คนสวมชุดแดงคนหนึ่ง (พระราชาคณะในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) ถูกโจรสลัดทะเลจับกุมตัว เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สันติภาพถูกคุกคามอย่างรุนแรง คนสวมชุดแดงที่ถูกจับตัวนั้น จะเปิดเผยความชั่วร้ายของโจรสลัดเหล่านั้น องค์สันตะปาปาจะเพิ่มกำลังกองทัพของพระองค์เป็นสองเท่า

 

ตีความและวิเคราะห์

            หลังจากฝ่ายอาหรับประสบความสำเร็จในการใช้กำลังทหารรุกรานประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลางแล้ว ก็จะเกิดความฮึกเหิมและทะนงตัวมากยิ่งขึ้น คราวนี้พวกเขาจะทำการก้าวร้าวลามปามไปจนถึงศาสนจักรโรมันคาทอลิก โดยจับตัวพระราชาคณะในศาสนาโรมันคาทอลิกรูปหนึ่ง ซึ่งกำลังเดินทางมาทางทะเล พระราชาคณะรูปนี้จะประณามการกระทำของโจรสลัดมุสลิมและเปิดเผยความชั่วร้ายของพวกโจรสลัดเหล่านั้น นอสตราดามุสเรียกพระราชาคณะในศาสนาโรมันคาทอลิกว่า คนสวมชุดแดง ส่วนคำว่า  โจรสลัด เขาหมายถึงพวกโจรสลัดมุสลิมที่อยู่ในแอฟริกาเหนือ  ในยุคของนอสตราดามุส  พวกสลัดมุสลิมเหล่านี้จะคอยขัดขวางการสัญจรไปมาของเรือต่าง ๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังนั้นเมื่อตีความในคำพยากรณ์แล้ว จะเห็นได้ว่า พระราชาคณะรูปหนึ่งถูกพวกโจรสลัดอาหรับลักพาตัวไปในทะเล   แต่ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21นี้  ผู้ที่ลักพาตัวเหล่านี้น่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายชาวอาหรับมากกว่า

            แต่ประเด็นหนึ่งที่ชวนให้สงสัยเป็นอย่างยิ่ง คือที่นอสตราดามุสพยากรณ์ว่า องค์สันตะปาปาจะเพิ่มกำลังกองทัพของพระองค์เป็นสองเท่า  พระองค์จะเพิ่มกำลังกองทัพได้อย่างไร ? ในเมื่อปัจจุบันสำนักวาติกันไม่ได้มีกองทัพของตนเอง  จะมีก็แต่เพียงกำลังทหารรักษาการณ์ชาวสวิสจำนวนหนึ่ง  ซึ่งก็มีจำนวนไม่มากพอที่จะประกอบเป็นกองทัพได้ หากเป็นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะฝ่ายศาสนจักรโรมันคาทอลิกปกครองดินแดนรัฐต่าง ๆ ในภาคกลางของประเทศอิตาลีและฝ่ายศาสนจักรก็มีกองทัพประจำการของตนอีกด้วย แต่ทั้งรัฐและกองทัพประจำการของฝ่ายศาสนจักรดังกล่าวไม่มีอีกแล้วนับตั้งแต่อิตาลีรวมประเทศเมื่อ พ.. 2413 ปัจจุบันสำนักวาติกันมีสิทธิและอำนาจปกครองเฉพาะนครวาติกัน ซึ่งมีพื้นที่เพียง 1 ตารางไมล์เท่านั้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อพิจารณาถึงการเมืองภายในของประเทศอิตาลีในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอิตาลีเป็นรัฐบาลผสมประกอบด้วยพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลี ซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปฝ่ายหนึ่ง และพรรคการเมืองของฝ่ายคาทอลิกกับพรรคการเมืองอื่น ๆ  อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามที่จะช่วงชิงเพื่อมีอำนาจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงเป็นไปได้ว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอิตาลีจะประสบกับความล้มเหลว และเมื่อเวลานั้นมาถึงฝ่ายศาสนจักรที่นครวาติกันอาจจะก้าวเข้ามาปกครองประเทศอิตาลีเสียเองก็ได้

            มีโหรสมัยใหม่ผู้หนึ่งพยากรณ์ไว้ว่า จะเกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้  โหรผู้นี้ชื่อ คริสเวลล์ เป็นชาวคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เขาได้พยากรณ์ว่า ในไม่ช้านี้ อิตาลีจะเป็นรัฐที่ปกครองโดยฝ่ายศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง   ซึ่งเป็นผลมาจากแรงต่อต้านคอมมิวนิสต์ ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในประเทศอิตาลี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ก็หมายความว่า องค์สันตะปาปาจะมีกองทัพประจำการของพระองค์เองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่ชาติอาหรับทั้งปวงกำลังรวมประเทศต่าง ๆ  ในตะวันออกกลางและแอฟริกา ถ้าองค์สันตะปาปาได้ปกครองประเทศอิตาลีทั้งประเทศจริง ก็เป็นที่แน่นอนว่าพระองค์จะต้องเพิ่มกำลังกองทัพเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานจากฝ่ายอาหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ฝ่ายอาหรับลักพาตัวพระราชาคณะรูปหนึ่งของฝ่ายศาสนจักรแห่งกรุงโรมไป

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ