กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 97 - 98 : ทำสงครามเชื้อโรคในภาคใต้ของฝรั่งเศส

                        Au port de agde trois fustes entreront,

                                    Portant l’infect, non for it pestilence :

                        Passant le pont mil milles embleront,

                        Et le pont rompre a tierce resistance. (VII,21)

                        Deux grands freres seront cjasses de’ Espagne,

                        L’aine vaincu sous les monts Pyrenees :

                        Rougir met, Rosne, sang Leman d’ Alemagne,

                        Narbon, Blyterre, d’Agath contaminees. (IV,94)

 

คำแปล

            เรือรบสามลำเข้ามายังเมืองท่าอักเดอร์ (ชายฝั่งทางภาคใต้ของฝรั่งเศสเรือรบทั้งสามลำนี้จะนำเชื้อโรคร้ายมาด้วย เมื่อผ่านสะพานแห่งหนึ่ง ก็จะคร่าชีวิตของคนไปหลายล้านคน  แต่ในตอนที่จะทำลายสะพาน มันจะถูกต่อต้านจากกองทหารประมาณ 3 แสนคน

            สองพี่น้องคนสำคัญจะออกมาจากสเปน คนพี่จะพ่ายแพ้เมื่อมาถึงเทือก เขาพีเรนิส ทะเลและแม่น้ำจะแดงฉานไปด้วยเลือด เช่นเดียวกับทะเลสาบเจนีวาและที่ประเทศเยอรมนี เมืองนาร์บอนน์ และเมืองเบเซียร์จะติดโรคที่ระบาดจากเมืองท่าอักเดอร์

 

ตีความและวิเคราะห์

            ที่เมืองท่าอักเดอร์ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ฝ่ายตะวันออกจะส่งเรือรบสามลำมาปล่อยเชื้อโรค และเชื้อโรคนี้จะกระจายระบาดไปยังเมืองใกล้เคียง คือเมืองนาร์บอนน์ และเมืองเบเซียร์ ส่วนทางด้านประเทศสเปน ผู้บัญชาการทหารสองนายจากภาคเหนือของประเทศ จะนำกองทัพข้ามเทือกเขาพีเรนิสเข้ามาเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพฝ่ายตะวันออก ที่ลุ่มแม่น้ำกา   โรน-อูเด แต่ผู้บัญชาการทหารสเปนผู้หนึ่งพ่ายแพ้ต่อกองกำลังฝ่ายตะวันออก การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายสเปนในครั้งนี้ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะต้านทานการรุกเพื่อยึดดินแดนคืนจากฝ่ายตะวันออกได้ และฝ่ายตะวันออก จะเริ่มรุกคืบหน้าจากเมืองท่ามาร์แซย์ไปยังแม่น้ำโรน ซึ่งก็จะปะทะกับกองทหารของฝ่ายตะวันตกอย่างหนัก ที่สระพานยุทธศาสตร์แห่งหนึ่ง นอกจากนั้น ฝ่ายตะวันออกจะเปิดแนวรบอีกด้านหนึ่ง โดยการส่งเครื่องบินไปโจมตีทิ้งระเบิดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ