กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 88 - 91 : เมืองท่ามาร์แซย์ของฝรั่งเศสถูกยึด

            La grand Satyre et Tigre d’Hyrcanie,

            Don presente a ceux de l’Ocean :

            Un chef de classe ira de Carmanie,

            Prendre terre au Tyrren Phocean. (III,90)

            Par la discorde negligence Gauloise,

            Sera passage a Mahammet ouvert :

            De sang trempe a la terre et mer Senoise,

            Le port Phocen de voiles et nefs couvert. (I,18)

            Pieds et cheval a la seconde veille,

            Feront entree vastient tout par la mer :

            Dedans le poil entrera de Marseille,

            Pleurs, cris, et sang, on nul temps is amer. (X,88)

            Dedans tonneaux hors oints d’huile et graisse

            Seront vingt un devant le port fermes :

            Au second guet par mort feront prouesse

            Gagner les portes, et du guet assommes. (VII,40)

 

คำแปล

            ผู้นำคนสำคัญคนหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันในนามซาไทร์และเสือแห่งไฮร์คาเนีย (ทางภาคเหนือของอิหร่าน) จะได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งจากผู้ที่มาจากมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ ผู้บัญชาการกองเรือจะเคลื่อนทัพจากคาร์มาเนีย (ในอ่าวเปอร์เซีย ทางภาคใต้ของอิหร่าน) เขาจะเป็นผู้หนึ่งที่บุกเข้ายึดชายฝั่งที่ไทเรียนโฟเซียน (เมืองท่ามาร์แซย์) ได้

            ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ทำให้ฝรั่งเศสละเลยต่อปัญหาสงคราม เปิดโอกาสให้กองทัพตะวันออกโดยการนำของผู้นำอาหรับผ่านเข้าฝรั่งเศสได้โดยง่าย ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ผืนดินและผืนน้ำของอิตาลีก็จะเจิ่งนองไปด้วยเลือด ในขณะที่เมืองท่าโฟเซีย (มาร์แซย์ของฝรั่งเศส) จะพลุกพล่านไปด้วยเรือของผู้ลี้ภัย

            ชั่วระยะไม่นาน ก็จะได้ยินเสียงกีบม้าของศัตรูที่บุกเข้ามาทางชายฝั่งทะเล จะมีการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่าง ศัตรูเหล่านี้จะเข้ามาในเมืองท่ามาร์แซย์ เมื่อนั้นเองที่ฝรั่งเศสจะต้องหลั่งเลือดและน้ำตา เสียงร้องครวญครางดังระงมเซ็งแซ่ไปหมด ไม่มีความขมขื่นครั้งใดเสมอเหมือนครั้งนี้อีกแล้ว

            จะมีเรือรบผิวเกลี้ยงจำนวนยี่สิบเอ็ดลำ เข้าประชิดเมืองท่า พวกลูกเรือจะเปิดทางให้เข้าเมืองท่าได้ แต่ไม่นานพวกเขาก็จะถูกสังหาร ในขณะ    ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในการรบครั้งสำคัญเพื่อชิงชายฝั่งทางใต้ของฝรั่งเศสนั้น จะมีการสู้รบกันระหว่างกองทัพของฝ่ายตะวันออกกับกองทัพของฝรั่งเศสที่เมือง       ท่ามาร์แซย์ อันเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส กองเรือรบของฝ่ายตะวันออกไกลซึ่งมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกจะเดินทางมาถึงอ่าวเปอร์เซีย เมื่อมาถึงก็จะมีการมอบอำนาจบังคับบัญชาในกองเรือรบนี้ให้แก่ผู้นำที่เป็นชาว   อาหรับผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนทางภาคเหนือของประเทศอิหร่าน เสร็จแล้วกองเรือรบจากตะวันออกไกลนี้จะเดินทางต่อไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก  และทำการโจมตีเมืองท่ามาร์แซย์ ในขณะนั้นประเทศอิตาลีได้ตกเป็นของฝ่ายตะวันออกแล้ว  ประชาชนชาวอิตาเลียนหลายพันคนพากันหลบหนีจากประเทศ อิตาลีมายังประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองท่ามาร์แซย์ จะมีเรือของผู้ลี้ภัยชาวอิตาเลียนเข้ามาหลบภัยจำนวนมากมาย เมื่อกองเรือรบของฝ่ายตะวันออกเห็นว่าการป้องกันเมืองท่ามาร์แซย์กำลังอยู่ในภาวะสับสน ก็จะฉวยโอกาสส่งเรือดำน้ำขนาดเล็กจำนวนยี่สิบเอ็ดลำเข้าประชิดชายฝั่ง      เพื่อจะยึดเมืองท่าแห่งนี้ไว้เป็นหัวหาดในการรุกประเทศฝรั่งเศสต่อไป และกองเรือของฝ่ายตะวันออกจะประสพความสำเร็จในแผนยุทธการครั้งนี้จน สามารถเปิดทางเข้าสู่เมืองท่าได้ อย่างไรก็ตาม ลูกเรือที่ประจำอยู่ในเรือดำน้ำเป็นจำนวนมาก จะถูกกองกำลังป้องกันชายฝั่งของฝรั่งเศสระดมยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติการรบในครั้งนี้

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ