กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 84 - 87 : การโจมตีทั้งทางบกและทางทะเลที่เมืองริเวียราของฝรั่งเศส

                        Dix envoyes, chef de nef mettre a mort,

                        D’un averti en classe guerra ouverte :

                        Confusion dhef l’un se pique et mord,

                        Leryns, stecades neft, cap dedans la nerte. (VII,37)

                        Au peuple ingrat faites les remonstrances,

                        Par lors l’armee se saisira d’Antibe :

                        Dans l’arc Monech feront des doleances,

                        Et a Frejus l’un l’autre prendra ribe. (X,23)

                        Friens, Antibol, villes autour de Nice,

                        Seront vastees fort par mer et par terre :

                        Les sauterelles terres et mer vent propice,

                        Paris, morts, trousses, pilles sans loi de guerre.  (III,82)

                        Le fort Nicene ne sera combattu :

                        Vaincu sera par rutilant metal

                        Son fait sera un long temps debattu,

                        Aux citadins etrange epouvantal. (VII,19)

 

คำแปล

            กองทัพฝ่ายตะวันออกจะส่งหน่วยล่าสังหารจำนวน 10 คน เพื่อให้ไปสังหารผู้การเรือรบของฝรั่งเศส แต่ทางฝรั่งเศสไหวทันเสียก่อน กองเรือรบทั้งสองฝ่ายจะทำยุทธนาวีกันอย่างบ้าเลือด ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะรบประจัญบานกันที่หมู่เกาะเลรินส์ (นอกฝั่งอันติเบส) และหมู่เกาะไฮเออร์ (นอกฝั่งตูลอน)

            มีเรือรบถูกจมลงมากมาย ประชาชนที่ยังไม่ยอมแพ้ก็จะถูกกวาดล้างจนถึงที่สุด  กองทัพบกจะโจมตีอันติเบส (ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) การปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้โมนาโคตกอยู่ในฐานะลำบากและที่เฟรจัสชายฝั่งจะถูกยึด

            เมืองเฟรจัส เมืองอันติเบส และเมืองต่าง ๆ รอบ ๆ เมืองนิช (ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) จะถูกทำลายย่อยยับจากกองกำลังทั้งทางทะเลและทางบก  ทั้งทางบกและทางทะเลจะมีฝูงตั๊กแตนบินมาอย่างมากมาย โดยกระแสลมจะช่วยเอื้ออำนวยต่อพวกมันเป็นอย่างดี มันจะเข้าปล้นสะดมจับประชาชนมามัดแล้วสังหาร โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงคราม

            ฝรั่งเศสไม่สามารถรบป้องกันเมืองนิชได้ เพราะเมืองนี้จะถูกทำลายด้วยอาวุธเหล็กที่มีประกายแวววับชนิดหนึ่ง ชาวประชาจะต้องจดจำอาวุธประหลาดอันน่าสะพรึงกลัวนี้ไปอีกนานแสนนาน

 

ตีความและวิเคราะห์

            ฝ่ายตะวันออกจะวางแผนส่งหน่วยล่าสังหารของตนจำนวนสิบคน      ไปลอบสังหารผู้บัญชาการกองเรือรบของฝรั่งเศส แต่แผนการนี้จะไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะฝ่ายฝรั่งเศสมีหน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพมาก จึงสามารถล่วงรู้แผนการและได้แจ้งให้ทางการฝรั่งเศสหาทางป้องกันอย่างเข้มแข็ง ในที่สุดการรบทางเรือระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลให้เรือรบของทั้งสองฝ่ายจมลงเป็นจำนวนมาก การปฏิบัติการทางเรือของฝ่ายตะวันออกครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของแผนทางยุทธการที่จะพิชิตฝรั่งเศสทั้งทางบกและทางทะเล กองทัพของฝ่ายตะวันออกซึ่งยึดเมืองเฟรจัสไว้เป็นหัวหาด  จะสามารถทำลายเมืองนิช เมืองอันติเบสและเมืองเฟรจัสได้อย่างย่อยยับ ในระหว่างการรบในครั้งนี้  ฝ่ายตะวันออกจะนำอาวุธชนิดใหม่อย่างหนึ่งออกใช้ อาวุธชนิดนี้มีลักษณะแปลกประหลาดน่าสะพรึงกลัวมาก เป็นอาวุธทำด้วยโลหะส่งแสงเป็นประกายแวววาว มีประสิทธิภาพร้ายแรงมาก จนกองทัพของฝรั่งเศสไม่อาจต้านทานและป้องกันเมืองนิชไว้ได้

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ