กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 บทที่ 4

โจมตีฝรั่งเศสและสเปน

 

คำพยากรณ์ที่ 82 - 83 : โมนาโกถูกทำลาย

                        De sang et faim plus grande calamite,

                        Sept fois s’apprete a la marine plage :

                        Monech de faim, lieu pris, captivite,

                        Le grand mene corc ferree cage. (III,10)

                        La legion dans la marine classe

                        Calcine, Magnes soufre, et poix brulera :

                        Le long repos de l’assuree place ;

                        Port Selyn, Hercle feu les consumera. (IV,23)

 

คำแปล

            จะเกิดความหายนะและทุพภิกขภัยจากการสู้รบอย่างนองเลือด  พวกศัตรูจะรุกเข้ามาประชิดชายฝั่งถึงเจ็ดครั้ง โมนาโกจะถึงกาลอวสานเพราะความอดอยาก สถานที่ต่าง ๆ ถูกยึดครอง ประชาชนถูกจับ ผู้นำยิ่งใหญ่จะถูกนำตัวไปขึ้นพาหนะทำด้วยเหล็กที่แผดเสียงกึกก้องเมื่อออกวิ่งไป

            เหล่ากะลาสีในกองเรือรบ จะจุดวัตถุที่เป็นเพลิงเผาผลาญร้ายแรง  เสร็จแล้วก็จะหลบเข้าที่ตั้งมั่นคอยดูเวลาที่เปลวไฟจะโหมทำลายเมืองเจนัว และเมืองโมนาโก

 

ตีความและวิเคราะห์

            จากคำพยากรณ์สองบทนี้พอจะตีความได้ว่า กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ไม่สามารถหยุดยั้งการรุกหนักของกองทัพฝ่ายตะวันออกได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ฝ่ายตะวันออกได้ขยายผลการปฏิบัติการสงครามสะเทินน้ำสะเทินบก โดยทำการโจมตีดินแดนชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก รวมทั้งชายฝั่งของประเทศฝรั่งเศส ผลของการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายตะวันออกครั้งนี้  จะทำให้โมร็อกโกประสพกับปัญหา คือประชาชนเกิดความอดอยาก ส่วนผู้นำของโมร็อกโกก็จะถูกจับนำตัวขึ้นยานเกราะไป ทั้งโมนาโกและเมืองเจนัวก็จะถูกระดมยิงอย่างหนักจากกองเรือรบของฝ่ายตะวันออก จนเมืองทั้งสองพังพินาศย่อยยับ

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ