กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 114 - 115 : ที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

                        Le chef de Perse remplira grande Olchades,

                        Classe trireme contre gens Mahometiques

                        De Parthe, et Mede : et piller les Cyclades :

                        Repos longtemps au grand port lonique. (III,64)

                        Saturne et Mars en Leo Espaigne captive,

                        Par chef Libyque au conflit attrape.

                        Proche de Malte, Herodde prise vive,

                        Et Romain sceptre sera par Coq frappe. (V,14)

 

คำแปล

            เมื่อผู้นำอาหรับจากอิหร่านยึดครองออลคาดิส ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจัดกำลังของกองเรือรบ เพื่อต่อสู้กับกองกำลังของฝ่ายมุสลิม ผู้นำมุสลิมผู้หนึ่งที่มาจากปาร์เทีย-เมเดีย (ภาคตะวันออกของอิหร่าน) เกาะไซคลาดิส (นอกฝั่งครีต) จะถูกปล้นและถูกขัดขวางจนต้องหยุดพักการเดินทางอยู่ที่เมืองท่าไอโอเนียน (ซิราคิวส์, ซิซิลี) เป็นเวลานาน

            เมื่อดาวเสาร์และดาวอังคารโคจรมาอยู่ในราศีสิงห์ ประเทศสเปนก็จะถูกยึด ผู้นำแอฟริกาผู้หนึ่งจะวางกับดักลวงให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้น   กองทัพเรือกรีกถูกปราบใกล้มอลตา ชาวโรมันสูญเสียอำนาจเพราะฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่ศัตรู

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อกองทัพของฝ่ายตะวันออกรุกรานประเทศสเปน ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจะส่งกองเรือรบมาชุมนุมที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อโจมตีเส้นทางส่งกำลังบำรุงทางเรือของฝ่ายตะวันออก ในระยะแรก ๆ กองเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจะปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำลายฐานส่งกำลังบำรุงของฝ่ายศัตรูที่เกาะไซคลาดิสได้ นอกจากนั้นก็ยังสามารถขัดขวางการเดินทางของผู้นำอาหรับผู้หนึ่ง ที่เดินทางจากอิหร่านเพื่อไปยังแนวรบด้านประเทศสเปน อย่างไรก็ดี กองเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตก จะพ่ายแพ้แก่กองเรือรบของฝ่ายตะวันออกที่มอลตา ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าฝรั่งเศสไม่สามารถป้องกันประเทศอิตาลีไว้ได้

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ