กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 107 : กองกำลังร่วมจีน-อาหรับ โจมตีภาคใต้ของสเปน

                        De Fez le regne parviendra a ceux d’Europe,

                        Feu leur cite, et lame tranchera :

                        Le grand d’Asie terre et mer a grande troupe,

                        Que bleus, pers, croix a mort dechassera. (VI,80)

คำแปล

            จากเฟซ (แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้รุกรานจะบุกเข้าไปในยุโรป เมืองต่าง ๆ ในยุโรปจะลุกเป็นไฟ ประชาชนจะถูกสังหาร ผู้นำยิ่งใหญ่ของเอ  เชียจะเคลื่อนทัพที่ใหญ่โตมโหฬารมาทั้งทางบกและทางทะเล ส่วนกองทัพที่สวมเครื่องแบบสีน้ำเงินและสีเทา จะไล่ติดตามสังหารประชาชนที่แขวนไม้กางเขน

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพจีนและกองทัพอาหรับที่มาจากประเทศโมรอกโก จะร่วมมือกันปฏิบัติการโจมตีภาคใต้ของประเทศสเปน บรรดาทหารในกองทัพทั้งสองสวมเครื่องแบบสีแตกต่างกัน โดยกองทัพหนึ่งใช้เครื่องแบบสีน้ำเงิน ส่วนอีกกองทัพหนึ่งใช้เครื่องแบบสีเทา ในการรุกรานประเทศสเปนครั้งนี้ก็เหมือนกับการรุกรบในแนวรบด้านอื่น ๆ คือ มีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์สนับสนุนการบุกของทหารราบ  เป็นที่น่าสังเกตว่า นอสตราดามุส พยากรณ์ไว้หลายตอนว่า  มีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการรบในสมรภูมิในยุโรป ก็น่าจะตีความว่า  เป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ใช้ปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสนามรบมากกว่าที่จะเป็นระเบิดเอช. บอมบ์ อย่างที่เรารู้ ๆ กัน  เพราะถ้าหากใช้ เอช.บอมบ์ แล้วละก็  มันคงจะทำลายกำลังพลทั้งหมดของกองทัพฝ่ายศัตรูในชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ