กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 103 - 104 : ฝ่ายตะวันออกยึดที่มั่นตามลุ่มแม่น้ำโรน

                        Clarte fulgure a Lyon apparente

                        Luisant, print Malte, subit sera eteinte :

                        Sardon, Mauris traaitera decevante,

                        Geneve a Londres a Coq trahison feinte. (VIII,6)

                        Lorsqu’on verra expiler le saint temple,

                        Plus grand de Rosne leurs sacres profaner :

                        Par eux naitre pestilence si ample,

                        Roi fait injuste ne fera condamner. (VIII,62)

 

คำแปล

            แสงไฟอันสว่างเจิดจ้าจะปรากฏขึ้นที่เมืองลีอองส์ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) เมืองมอลตาจะถูกยึดและทำลายด้วยอาวุธที่ส่องแสงแวววับที่ยิงมาในทันทีทันใด  เมืองซาร์ดิเนียจะถูกกลลวงของดาวอังคาร (สงคราม) ชาวสวิสลี้ภัยมาอยู่ในกรุงลอนดอน และชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าทรยศ

            โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง (โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม) ถูกปล้นสะดม ผู้ที่เป็นมหาอำนาจบนฝั่งแม่น้ำโรนทำลายล้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนา เชื้อโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งมาจากคนเหล่านี้ และผู้นำคนหนึ่งก็หลบหนีเอาตัวรอดไปโดยไม่ถูกประณามแต่อย่างใด

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อฝ่ายอาหรับสามารถทำลายซาร์ดิเนีย และกรุงโรมถูกทำลายโดยการรุกรานโจมตีของฝ่ายตะวันออกแล้ว กองทัพของฝ่ายตะวันออกก็จะยึดที่มั่นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโรน และจะใช้อาวุธชนิดหนึ่งทำลายเมืองลีอองส์ อาวุธชนิดนี้เมื่อใช้แล้วจะเกิดแสงอันสว่างไสว ส่วนทางด้านประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อถูกกองทัพฝ่ายตะวันออกโจมตี ประชาชนชาวสวิสเป็นจำนวนมากไม่ยอมสู้รบต้านทานกองทัพของผู้รุกราน แต่จะลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่น ในขณะเดียวกัน ชาวฝรั่งเศสจะถูกกล่าวหาจากฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกว่าเป็นผู้ทรยศ

 

คำพยากรณ์ที่   82-83   84-87   88-91   92-96   97-98   99-101   102   103-104   105  106   107   108-113   114-115   116     

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ