กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 80 - 81 : ฝ่ายตะวันออกตีตื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และใช้อาวุธปรมาณูโจมตีเมืองฟลอเรนซ์

                        La saintete trop feinte et seductive,

                        Accompagne d’une langue diserte :

                        La cite vieille, et Parme trop hative,

                        Florence et Sienne rendront plus desertes. (VI,48)

                        Verceil, Milan donra intelligence,

                        Dedans Ticin sera faite la plaie :

                        Courir par Seine cau, sang, feu par Florence,

                        Unique choir d’haut en bas faisant maye. (VIII,7)

 

คำแปล

            จะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าพวกตนมั่นคง ปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องมาจากคำปราศรัยของบุคคลสำคัญผู้หนึ่ง แต่ในที่สุดเมืองนั้นจะพังทลาย และเมือง      ปาร์มาจะปฏิบัติการก่อนกำหนดเกินไป พวกศัตรูจะเปลี่ยนเมืองฟลอเรนซ์และเมืองเซนา (ในภาคกลางของอิตาลี) ให้เป็นทะเลทราย

            จะมีข่าวจากเมืองเวอร์เซลลี และเมืองมิลาน (ในภาคเหนือของอิตาลี) ในเมืองปาเวียจะเกิดโรคระบาด เชื้อโรคนี้จะพบแม้แต่ในแม่น้ำเซน (กรุงปารีสในเมืองฟลอเรนซ์จะเต็มไปด้วยเลือดและเปลวเพลิง และผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งจะล้มลงและส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพของฝ่ายฝรั่งเศสและอิตาลีจะเกิดความชะล่าใจ เมื่อเห็นว่าฝ่ายตนสามารถเอาชนะกองทัพของฝ่ายตะวันออกได้เป็นครั้งแรก ด้วยความชะล่าใจนี้เอง  ทำให้ทำการโจมตีข้าศึกในเวลาที่ยังไม่ สมควรจะปฏิบัติการเช่นนั้น เป็นผลให้ตกเป็นเบี้ยล่างของฝ่ายตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงตอนนี้ฝ่ายตะวันออกจะรุกหนักยิ่งขึ้นไปอีก โดยจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเมืองฟลอเรนซ์และเมืองเซียนา พร้อม ๆ กันนั้นก็ยังจะใช้อาวุธเชื้อโรคโจมตีเมืองปาเวียอีก ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น กองทัพฝ่ายตะวันออกจะเตรียมแผนการบุกประเทศฝรั่งเศสต่อไป แต่ก่อนที่จะบุกก็จะส่งแนวที่ห้าของตนเข้าไปโปรยเชื้อโรคลงในแหล่งน้ำดื่มตามสถานที่ต่าง ๆ ในนครปารีสเสียก่อน

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ